{ }

Vaše zprávy - pravidla

Víte o novinkách, zajímavostech nebo o zajímavých informacích ze světa zemědělství? Máte zájem prezentovat nový stroj? Pak jste na správném místě.

Sekce VAŠE ZPRÁVY slouží k prezentaci článků od našich čtenářů nebo firem. Sekce je vhodná jak pro fanoušky zemědělství, tak pro samotné firmy a prezentaci jejich novinek.

Nebude-li článek splňovat následující pravidla, nebude zveřejněn.

Nejprve si pozorně přečtěte pravidla!

UPOZORNĚNÍ: Projekt Vaše zprávy není blog. Redakce nebude publikovat glosy, zamyšlení, názory a jiné nezpravodajské texty, které jsou doménou blogů.

O čem psát?

 • novinky v zemědělství nebo v zemědělské, lesní a komunální technice
 • zajímavosti v oblasti zemědělství nebo lesnictví

Pokud nejsem autorem článku

Nejste-li autorem vkládajícího obsahu (firemní články, články z nejrůznějších stránek prodejců atd.) do služby Vaše zprávy, musíte uvést zdroj nebo autora.
Nezveřejňujeme články z jiných zpravodajských stránek.
Nezveřejňujeme články, které již informují o stejných skutečnostech, které již byly zveřejněny dříve na stránce Agroportal24h.cz.


V rubrice Vaše zprávy není dovoleno:

 • psát články, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR a zákony země, v níž se uživatel momentálně nachází.
 • urážet, pomlouvat a vyhrožovat.
 • podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti.
 • vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně.
 • zveřejňovat údaje o identitě ostatních autorů či jakýchkoliv dalších fyzických osob, bylo-li by takovéto jednání v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, trestního řádu či jinými právními předpisy;
 • opakovaně vkládat stejné články.
 • zneužívat články k šíření reklamy a spamu (je tedy zakázána propagace subjektů a jejich výrobků a služeb).
 • vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem.
 • na fotografiích a videích se nesmí objevovat děti a mladiství, pokud autor nemá souhlas jejich rodičů s fotografováním a uveřejněním snímku.
 • zasílat články v cizím jazyce. Zasílejte články pouze v češtině nebo slovenštině.

Redakce není povinna publikovat všechny články dodané autorem. Redakce si vyhrazuje právo zasahovat do obsahu článků, s čímž autor vyjadřuje souhlas, a případně některé články ze služby Vaše zprávy trvale odstranit. Pokud redakce do článku výrazněji zasáhne (např. vypustí některé věty), bude na konci článku uveden text „redakčně upraveno“. Toto se netýká opravy pravopisných a slohových chyb.

U každého článku bude zveřejňován autor nebo zdroj.

O vymazání Vašich zaslaných a zveřejněných článků z webu, zašlete e-mail s žádostí na adresu agroportal24h@seznam.cz Naši administrátoři neprodleně vymažou Váš článek.

Zasláním článku potvrzujete, že souhlasíte s výše uvedenými pravidly.