Roadshow Bobcat 2022
Dnes je 17.5. – svátek slaví Aneta

Kultivátory Multiva vyjely na moravská pole. Spolu se secími stroji umějí předvést kvalitní práci i v proměnlivých podmínkách

Zveřejněno: 9. 4. 2021

Finský výrobce Dometal Oy své podmítače, kultivátory a secí stroje Multiva vyrábí tak, aby sloužily potřebám uživatelů spolehlivě. Jejich úkolem je ulehčit farmáři práci, zvýšit provozní produktivitu a zlepšit stav půdy. Stroje Multiva jsou vyvíjeny na základě požadavků finských farmářů, kteří hospodaří v těžkých podmínkách typických pro Finsko.

Multiva Optima T900 v Agro Žádovice. Optimu v podniku využívají od letošního roku a nyní zkouší, co vydrží. Zatím se jí daří skvěle. Zdroj foto - Milan Jedlička

Multiva je mezinárodně uznávaná značka zemědělských strojů, která byla uvedena na trh v roce 1997. Stojí za ní finská strojírenská společnost Dometal Oy s exportem do 20 zemí světa včetně České republiky, kde je již třetím rokem zastoupena společností Moreau Agri. Ta má pro letošní rok k dispozici řadu předváděcích strojů. O tom, v čem tkví síla značky Multiva, která vyrábí kultivátory a secí stroje nově v černo-žlutém zbarvení, pojednává tento článek.

„Na základní a rychlou předseťovou přípravu půdy je Optima ideálním řešením, nevadí ji ani místy mokré plochy na poli. Díky vysoké průchodnosti dosahuje dobrých výsledků i při zpracování půdy na pozemcích, kde se jiný kompaktor ucpává.”
Ing. Martin Červinka, agronom, Zemagro, spol. s r. o.

Pro zpracování strniště s optimálním rozdělením slámy a předseťovou přípravu

Pod značkou Multiva jsou k dostání čtyři modely kultivátorů: Avaran pro efektivní přípravu seťového lůžka na minimálně obdělávaných a zoraných polích, Optima T pro středně velké farmy s různými půdními druhy, TopLine Cross do jílovitých půd a TopLine Super XL pro lehké zpracování strniště s optimálním rozdělením slámy a předseťovou přípravu. Pojezdová kola, kterých může být v závislosti na typu stroje sedm, osm nebo devět, jsou umístěna centrálně. Rám strojů obsahuje dva, nebo tři robustní příčné nosníky vyrobené z pevné a odolné ocele zvyšující torzní pevnost rámu, a tím i životnost. Všechny modely mohou mít ve výbavě přední deskový smyk pro urovnání půdy a případné nařezání rostlinných zbytků. Zadní část kultivátorů je tvořena prutovým válcem pro zpětné urovnání půdy. Úroveň urovnávání povrchu půdy pomocí sekce zavlačovačů je hydraulicky nastavitelná (tato výbava je na přání). Nastavení pracovní hloubky se provádí pomocí centrálního hydraulického válce a podložky.

Multiva Optima T900 se vyznačuje vysokou průchodností díky rozložení pracovních orgánů. Zdroj foto - Milan Jedlička
Multiva Optima T900 se vyznačuje vysokou průchodností díky rozložení pracovních orgánů. Zdroj foto - Milan Jedlička

Rovnoměrného zpracování půdy v celém pracovním záběru je u všech kultivátorů dosahováno pomocí radlic se speciální geometrií Multiva Terra nové generace. Radlice se vyrábí ve dvou provedeních: Terraflex a TerraSuper. Jejich výsadou je schopnost udržování hloubky zpracování půdy a tvorba rovnoměrného seťového lůžka i na pozemcích s různými typy půd. Radlice jsou na kultivátorech rozmístěné tak, aby byla zajištěna vysoká průchodnost i na pozemcích s větším množstvím rostlinných zbytků.

Zadní prutový válec se neucpává. Zdroj foto - Milan Jedlička
Zadní prutový válec se neucpává. Zdroj foto - Milan Jedlička

Mezi nejžádanější stroje patří kultivátor Multiva Topline Super XL, který se vyrábí v pracovních záběrech od 6 do 14 metrů. Tento kultivátor zvládá jarní i podzimní zpracování půdy s nízkým strništěm. Poslední sekci kultivátoru tvoří zavlačovač vhodný na pozemky s posklizňovými zbytky. Topline Super XL se vyznačuje vysokou průchodností, větší hmotností a velkými předními podpěrnými koly. Díky své hmotnosti provádí zpracování půdy plynule i při vyšších pracovních rychlostech. Centrálně umístěná pojezdová kola jsou dostatečně velká, aby unesla hmotnost kultivátoru.

Detailní pohled na tvar přední urovnávací desky. Zdroj foto - Milan Jedlička
Detailní pohled na tvar přední urovnávací desky. Zdroj foto - Milan Jedlička

Diskové podmítače v taženém (pracovní záběr čtyři, pět a šest metrů) a neseném (pracovní záběr tři, tři a půl a čtyři metry) provedení představují modely Multiva DiscMaster+. Díky své konstrukci a vysoké světlosti rámu jsou diskové podmítače odolné proti ucpání, zvládnou tedy zpracovávat půdu na podzim po pšenici nebo dokonce kukuřičné strniště. Podmítače lze díky agresivnímu úhlu a průměru disků použít k velmi mělké podmítce a dosáhnout dobrého míchacího efektu. Disky fungují velmi dobře při širokém rozsahu rychlostí. Zadní válec pro zpětné utužení půdy je tvořen disky zabraňujícími ulpívání jílu a slámy. Válec disponuje škrabkami, které lze snadno a rychle vyčistit. Škrabky lze také v závislosti na vlhkosti půdy nastavit do dvou různých poloh.

Pohled na pracovní orgány a rozložení kol. Zdroj foto - Milan Jedlička
Pohled na pracovní orgány a rozložení kol. Zdroj foto - Milan Jedlička

Maximální využití na jaře

Za kultivátorem Multiva Optima T900 se redakce Agroportal24h.cz podívat na pozemek zemědělské společnosti Zemagro sídlící v Archlebově, okres Hodonín. Návštěva proběhla během jarního období, kdy na polích naplno probíhala předseťová příprava půdy. Svou činnost zde zahájila hostitelská společnost už v roce 1994 a v současnosti obhospodařuje přes 3 700 hektarů, přičemž její hlavní činností je zemědělská prvovýroba. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování pšenice ozimé, ječmene jarního i sladovnického, kukuřice a řepky ozimé.

Do předseťové přípravy se zapojila i Optima podniku Zemagro. Zdroj foto - Milan Jedlička
Do předseťové přípravy se zapojila i Optima podniku Zemagro. Zdroj foto - Milan Jedlička

Na poli v kopcovité krajině u obce Nenkovice jsme zastihli kultivátor Multiva Optima T900 a agronoma Martina Červinky. Stroj působí v podniku teprve od března letošního roku, ale přesto se okamžitě zapojil do přípravy půdy, konkrétně do výsevu ječmenu, hrachu nebo kukuřice. Jeho největší vytížení se očekává zejména právě na jaře během zmiňovaných předseťových příprav. Červinka uvedl, že nasazení kultivátoru je plánováno i při finální přípravě podrytého pozemku, po které už následuje založení porostu pšenice. Na první podmítky strniště je podnik už dlouho perfektně strojově vybaven, avšak stroj na předseťovou přípravu, jako je Multiva Optima, doposud chyběl. Proč se rozhodli pořídit právě tento stroj, na to redakci odpověděl agronom Červinka: „Půda je Optimou pěkně připravena pro setí. Jarní přípravu půdy jsme prováděli kompaktorem se sekcí disků, které ale nejsou úplně ideální. Po více přejezdech již zpracované půdy také na předním válci kompaktoru ulpívá hlína. Na základní a rychlou předseťovou přípravu půdy je Optima lepším řešením, nevadí ji ani místy mokré plochy na poli. Většinu ječmene sejeme na pole, kde před tím rostla kukuřice sklízená na zrno. Díky vysoké průchodnosti dosahuje Optima dobrých výsledků i při zpracování půdy na těchto pozemcích, kde se jiný kompaktor ucpává.“ Nová Multiva navíc urychlí předseťovou přípravu v podniku. Slova o odolnosti vůči ucpávání potvrdila navíc i obsluha stroje – pochvaluje si mimo jiné i jeho schopnost kopírovat nerovnosti na poli.

Na fotografiích můžeme vidět výslednou práci kultivátoru. Agronom podniku Zemagro uvedl, že nasazení kultivátoru je plánováno i při finální přípravě podrytého pozemku, po které už následuje založení porostu pšenice. Zdroj foto - Milan Jedlička
Na fotografiích můžeme vidět výslednou práci kultivátoru. Agronom podniku Zemagro uvedl, že nasazení kultivátoru je plánováno i při finální přípravě podrytého pozemku, po které už následuje založení porostu pšenice. Zdroj foto - Milan Jedlička

Odolnost vůči ucpávání

Dalším uživatelem stroje Multiva Optima T900 v okrese Hodonín je podnik Agro Žádovice hospodařící na ploše více než 500 hektarů orné půdy, na níž je pěstována především pšenice, ječmen, kukuřice, slunečnice a soja.

V Agro Žádovice s Optimou zpracovávali i pozemek po kukuřici. Zdroj foto - Milan Jedlička
V Agro Žádovice s Optimou zpracovávali i pozemek po kukuřici. Zdroj foto - Milan Jedlička

Optimu v podniku využívají od letošního roku a nyní zkouší, co vydrží. Zatím se jí daří skvěle. Podle obsluhy traktoru s agregovanou Optimou stroj dokonale rozbíjí hroudy. Při naší návštěvě bylo pole zpracováváno svisle, Optimou bude zpracováváno ještě jednou, avšak trochu šikmo, aby byl pozemek dokonale připraven k následnému setí. Jak jsme se od obsluhy dozvěděli, pracovat s Optimou je lepší než se starými bránami. Přední pracovní sekce složená z urovnávací desky přijde do kontaktu s hroudami jako první, a tak je možné sekci pohodlně regulovat z kabiny traktoru, a ovládat tak intenzitu rozbíjení hrud. Pozemek byl při naší návštěvě místy suchý a místy mokrý, takže se Optima musela vyrovnat s rozdílnými podmínkami. „Zadní válec se neucpává a pera jsou čistá. Optimou bylo zpracováno i pole po kukuřici a taktéž bez problémů. Staré brány se pořád ucpávaly, díky vysoké průchodnosti Optimy jsem však ještě ani jednou nemusel vylézt z traktoru čistit pracovní orgány,“ uvedla obsluha stroje, která měla Optimu nastavenou tak, aby maximálně kopírovala nerovnosti pozemku.

Při naší návštěvě bylo pole zpracováváno svisle, Optimou bude zpracováváno ještě jednou, avšak trochu šikmo, aby byl pozemek dokonale připraven k následnému setí. Zdroj foto - Milan Jedlička
Při naší návštěvě bylo pole zpracováváno svisle, Optimou bude zpracováváno ještě jednou, avšak trochu šikmo, aby byl pozemek dokonale připraven k následnému setí. Zdroj foto - Milan Jedlička

Uložení osiva a hnojiva blízko sebe

Pod značkou Multiva se můžeme setkat i se secími stroji Cerex, Forte FX300-400 a Forte FX6000, které vynikají svou jednoduchostí a minimem elektroniky.

Multiva vyrábí i secí stroje. Moreau Agri má pro letošní sezónu připravený model Forte FX300. Zdroj foto - Milan Jedlička
Multiva vyrábí i secí stroje. Moreau Agri má pro letošní sezónu připravený model Forte FX300. Zdroj foto - Milan Jedlička

Secí stroj Multiva Forte FX (s pracovním záběrem tři, čtyři nebo šest metrů) je vhodný k setí do připravené půdy a pro přímý výsev do strniště. Využívá k tomu nové výsevní botky Multiva FX. Ty, na sobě nezávislé, dokážou udržet konstantní hloubku výsevu i na nerovném povrchu. Osivo a hnojivo je dávkováno ze stejné botky velmi blízko k sobě. Osivo a hnojivo od sebe odděluje jen malá vrstva půdy. Živiny jsou tak pro semeno okamžitě k dispozici, takže klíčení je rychlé a rovnoměrné. Přítlak secích botek se nastavuje hydraulicky v rozmezí 50 až 250 kg, změna přítlaku může probíhat i za jízdy pohodlně z kabiny. V českých podmínkách bylo ověřeno, že výsevní botky dokážou přesně ukládat osivo a hnojivo i při pracovní rychlosti až 16 km/h, a to bez ztráty kvality setí. Zvládnou též výsev do půdy s větším množstvím posklizňových zbytků a využití naleznou i při bezorebné technologii, jejímž specifikem je, že se do minimálně zpracované půdy rovnou seje.

Osivo a hnojivo je dávkováno ze stejné botky velmi blízko k sobě. Zdroj foto - Milan Jedlička
Osivo a hnojivo je dávkováno ze stejné botky velmi blízko k sobě. Zdroj foto - Milan Jedlička

Největší šestimetrová verze secího stroje disponuje jedním z největších zásobníků na trhu o objemu 8 000 litrů. Pracovní sekci tvoří pneumatikový pěch sloužící i k transportu. Na přání je dodávána čelní deska s agresivním provedením pracovních orgánů umožňujících výsev do zoraného pole. Výkonné dávkovače dovolují výsev plodin a objemných osiv, které vyžadují velkou dávku na hektar. Stroj však zvládne výsev i velmi malých semen.

Velkokapacitní zásobník je rozdělen na části pro osivo a hnojivo. Zdroj foto - Milan Jedlička
Velkokapacitní zásobník je rozdělen na části pro osivo a hnojivo. Zdroj foto - Milan Jedlička

Stejné označení nesou i secí stroje s horizontálně umístěným zásobníkem pro osivo/hnojivo nad pracovními sekcemi a před pneumatikovým válcem (s pracovním záběrem tři, čtyři nebo šest metrů). Jelikož jsou vyráběny v taženém provedení, nekladou vysoké nároky na kapacitu závěsu, takže je v českých podmínkách zvládnou tahat i starší traktory Zetor Crystal. Jako příslušenství se k nim prodává i diskový podmítač, který je ideální pro doplnění pracovní sekce secího stroje pro intenzivnější předseťovou přípravu. Podobnou koncepci využívají secí stroje řady Cerex (s pracovním záběrem tři nebo čtyři metry). První takový stroj už druhým rokem pracuje ke spokojenosti majitele například na Vysočině.

V českých podmínkách bylo ověřeno, že výsevní botky dokážou přesně ukládat osivo a hnojivo i při pracovní rychlosti až 16 km/h, a to bez ztráty kvality setí. Nezaleknou se ani většího množství posklizňových zbytků. Zdroj foto - Milan Jedlička
V českých podmínkách bylo ověřeno, že výsevní botky dokážou přesně ukládat osivo a hnojivo i při pracovní rychlosti až 16 km/h, a to bez ztráty kvality setí. Nezaleknou se ani většího množství posklizňových zbytků. Zdroj foto - Milan Jedlička

Při vývoji secích strojů byl kladen důraz na takzvané precizní zemědělství. Secí stroje využívají nový řídicí systém SeedPilot sestávající ze 7palcové dotykové obrazovky. Systém je také k dispozici ve verzi ISOBUS a nabízí podporu systémů TC-BAS a TC-GEO, jež zprostředkovávají komunikaci s mapovými podklady.