SUKOV - moderní a kvalitní zemědělská technika
Dnes je 8.5.

Kupujete korekční signál do navigačních systémů? Co takhle pořídit si vlastní RTK stanici

Zveřejněno: 14. 4. 2021

Polní práce, jako je setí, příprava půdy a přesná aplikace postřiků i hnojiv se dnes stále více provádějí za pomoci navigačních systémů. Překvapujícího zvýšení produktivity je dosahováno například i u sečení travnatých porostů a sklizně sklízecími mlátičkami. Samotný zdarma dostupný GPS systém z družic však není k určení polohy dostatečný a je potřeba ho zpřesnit. Například pomocí korekčního signálu.

Pohled na RTK stanici, které dominuje GNSS přijímač Topcon.

Významným zlomem v technickém rozvoji zemědělství byla 80. léta 20. století, kdy se začala využívat výpočetní technika. Počítače, vesmírný program a navigační družice následně umožnily vznik speciálního zemědělského odvětví – precizního zemědělství. Jedním z klíčových faktorů, ovlivňujících kvalitu provedení prací, se proto stává přesné určení polohy stroje.

Centimetrová přesnost

Pro potřeby precizního zemědělství je v současné době nejlepší volbou používat signál RTK (Real Time Kinematic). Jeho výhodou je to, že pracuje s přesností na centimetry, což má měřitelný pozitivní dopad na produktivitu a efektivitu prací následných. Nesporným benefitem je také celoroční opakovatelnost pojezdů, kterou žádný jiný druh korekčního signálu nedokáže nabídnout. To se hodí pro vytyčení a dodržování protierozních opatření, pásové zpracování půdy Strip-Till anebo také pro pojezd postřikovače v kolejových řádcích na automatické řízení bez šlapání porostu. Na rozdíl od GPS signálu není signál RTK zdarma a uživatelé za jeho využívání musí platit. Nebo si zajistit vlastní.

Pro precizní zemědělství je klíčové přesné určení polohy.
Pro precizní zemědělství je klíčové přesné určení polohy.

RTK stanice na uživatele neklade žádné nároky

Při vyšším počtu RTK autopilotů v podniku velmi rychle rostou roční náklady spojené s provozem těchto placených signálů. Proto mnozí zemědělci volí variantu pořízení vlastní RTK stanice. Získávají tak řadu benefitů, jako je přesný, stabilní, a hlavně vlastní zdroj RTK signálu použitelný u přijímačů všech značek navigací. „U vlastní stanice také nedochází k meziročnímu posunu linií a hranic polí. Zákazník má též jistou nezávislost na třetí straně. Díky tomu je možné provozovat technologie jako je Strip-till anebo opakovaně jezdit po stejných kolejových řádcích ve více sezónách po sobě,“ vysvětluje Bc. Vladimír Rozmahel z firmy FONS, která se zabývá navigačními systémy do zemědělství.

Firma FONS je lídrem v oboru precizního zemědělství. Na našem území je autorizovaným dealerem navigací Topcon a zrealizovala také desítky RTK stanic, které umožňují provádění polních prací s vysokou přesností.

Doplňme, že řešení firmy FONS nevyžaduje u zákazníka žádné IT oddělené ani si neklade speciální technické nároky. Není třeba budovat vlastní server ani mít vyřízenou veřejnou IP adresu. Náklady na provoz jedné stanice za rok podle firmy FONS činí 15 000 Kč bez DPH a to bez ohledu na počet připojených traktorů. K přenosu korekcí jsou následně využívány sítě mobilních operátorů, které na rozdíl od dříve používaného rádiového signálu zaručují výrazně větší dosah celého řešení a jsou také mnohem spolehlivější. Přenos dat do traktoru vyjde u FONS ročně na 2 800 Kč za jednu SIM, je ale možnost využít i vlastní SIM karty s datovým tarifem a cenu si dohodnout přímo s mobilním operátorem.

Pro srovnání roční náklady na nákup korekčního signálu na jeden stroj se pohybují od 15 000 do 30 000 Kč bez DPH v závislosti na typu služby a délce zakoupeného předplatného. I když investice do vlastní RTK stanice vyžaduje vyčlenění několika set tisíc korun, k její návratnosti často dojde už v prvním roce od spuštění. V delším časovém horizontu se většinou vyplatí i pokud bude využívána pouze s více než jedním traktorem.

Srovnání nákladů na korekční signál.
Srovnání nákladů na korekční signál.

RTK stanice od FONS

FONS dokáže zprovoznit novou podnikovou RTK síť během několika hodin. Příjemné je i to, že řešení nepodléhá schvalování ze strany Českého telekomunikačního úřadu a není nutné vyřizovat a platit licenci za kmitočet. Není také třeba navyšovat výkon rádia nad rámec platné legislativy nebo budovat drahé retranslace pro zajištění optimálního pokrytí.

Dostatečná přesnost korekčního signálu je v okruhu 25 až 30 km od RTK stanice.
Dostatečná přesnost korekčního signálu je v okruhu 25 až 30 km od RTK stanice.

RTK síť od firmy FONS má rádius 25 až 30 kilometrů bez ohledu na terénní zvlnění. Potřebuje-li podnik vzhledem ke své velikosti dvě anebo i více stanic, je možné tyto stanice propojit a pohybovat se mezi nimi bez nutnosti jakéhokoliv uživatelského zásahu. Samotná data ze sítě lze přijímat prostřednictvím přijímačů všech výrobců včetně přístrojů firmy John Deere, konkrétně SF3000 a SF6000. Dá-li k tomu majitel navíc souhlas, může síť zpřístupnit i podnikům služeb, jež vykonávají na jeho pozemcích sezónní polní práce anebo signál za úplatu poskytnout subjektům hospodařícím v dosahu stanice. Všechny stroje využívající RTK v podniku mohou být přehledně sledovány v rámci dispečerského zobrazení.

Výstavba vlastní RTK sítě pro Váš podnik

Zájemci o vlastní korekční signál mohou nyní využít speciální akci, v rámci které u FONS pořídí RTK stanici za 245 000 Kč. Pro více informací kontaktujte pana Ing. Vladimíra Rozmahela na telefonu +420 603 834 810 nebo e-mailu rozmahel@fons.cz.

Robustní řešení

Vzhledem k tomu, že si FONS uvědomuje nutnou potřebu kvalitního zdroje signálu, a to zejména při setí, je funkce systému hned několika způsoby zálohována. Záložní baterie řeší případné krátkodobé výpadky napájení, dvojice SIM karet instalovaná v zařízení pokryje výpadek mobilního signálu. Při poruše nebo nedostupnosti vlastní RTK stanice je možné přepnutí uživatele na celorepublikovou síť, kterou může zákazník využít i při vyjetí mimo dosah fixace (nárazové služby mimo vlastní pozemky).

V rámci poprodejních služeb FONS také nabízí zemědělcům vzdálenou podporu a pomoc s nastavením jak stanice, tak zařízení ve stroji. Vzdálená podpora umožňuje mimo jiné rychlejší diagnostiku všech provozních problémů.

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: archiv FONS

1) Z materiálů FONS.

Tématické tagy