Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 27.5. – svátek slaví Valdemar

Připravujeme lis na sezónu. Čemu věnovat pozornost?

Zveřejněno: 15. 6. 2022

Před začátkem nové sezóny je potřeba provést kontrolu funkcí lisu podle návodu výrobce. Připravili jsme pro vás pár doporučení, na jaké body se zaměřit.

Před začátkem nové sezóny je potřeba provést kontrolu funkcí lisu podle návodu výrobce.

Jaké kontrolní kroky provést před sezónou?

 1. Vyčištění stroje od zbytků lisované hmoty a ostatních nečistot. Provést vizuální kontrolu částí hlavního rámu a lisovací komory, zda v těchto místech nejsou nějaké praskliny nebo trhliny.

 2. Očistit veškeré řetězové pohony, jak ty hlavní, tak i ty drobné (např. pohon sběrače).

 3. Provést kontrolu úniků olejových náplní převodovek či jejich výměnu.

 4. Provést kontrolu stavu a těsnosti palubního hydraulického okruhu lisu. Případně doplnit hladinu oleje či provést jeho výměnu. Zkontrolovat stav a těsnost hydraulických hadic.

 5. Provést promazání mazacích míst dostatečně, veškeré kardany a jejich plastové kryty.

 6. Nechat lis chvilku proběhnout zhruba 15 – 20 min, následně odstavit. A při stojícím lisu provést zkoušku, zda se některé převodovky s uložením ložisek nepřehřívají. V některých skříních pohonů jsou samomazná ložiska a tím, jak se později začnou zadírat na sucho, zvedá se jejich teplota a hrozí riziko zadření či požáru (př. úhlová převodovka od hlavního pohonu k uzlovačům).

 7. Provést kontrolu dotažení všech hlavních šroubových spojů, případně zajištění čepů pomocí kolíků či závlaček proti riziku vypadnutí a následnému vzniku škod.

 8. V případě potřeby provést údržbu uzlovačů dle JUTAHelpDesk.

 9. Překontrolovat funkčnost a stav zubových či třecích spojek na pohonech.

 10. Předkomoru a hlavní lisovací komoru opět vyčistit a zbavit možné rzi.

 11. Překontrolovat, zda jsou na stroji veškeré ochranné kryty či jiné dekly.

 12. Zkontrolovat funkčnost podvozku a brzd, zda nejsou někde nějaké úniky. Na vzduchojemu provést pomocí odkalovací zátky v jeho spodní části odkalení od zbytků nakondenzované vody.

Jaké kontrolní kroky provést po skončení sezóny?

V žádném případě v lise nenecháváme balík do startu příští sezóny (následné vytažení balíku po zimní odstávce je velmi složité, většinou se hmota rozloží či začne tlít na povrchu, začnou bujet různé houbičky či plísně). Hmota vlivem vlhkosti se začne rozkládat.

 1. Zbavit lis veškerých nečistot a zbytků lisované hmoty.

 2. Při omytí pomocí vysokotlakého čističe hrozí zatečení vody pod simeringy nebo ložiska. Předejít tomu lze tím, že necháme lis 15 až 20 minut běžet. Pokud je lis vybaven centrálním mazáním, spustit ruční test, aby vytlačil zbytky nežádoucí vody z domků ložisek. V případě zamrznutí vody dojde následně k prasknutí krytek a vniknutí vody do ložiska.

 3. Odtlakovat hydrauliku uvolněním lisovací komory lisu.

 4. Provést promazání mazacích míst dostatečně, veškeré kardany a jejich plastové kryty či čepy.

 5. Oleštěnou část komory od hmoty natřít olejem, tím se zabrání vzniku koroze. Na povrchu, kde dochází k odlupování barvy či oděrek, očistit a zatřít barvou.

 6. Odstavit stroj pod střechu a na suché místo. Pokud tak nemohu učinit, přikryji hlavní část lisu plachtou a zajistím ji proti odletu, dešti a větru.

 7. Zavčas, dokud mám přehled o stavu lisu, si zajistím potřebné díly, které budu potřebovat pro následnou údržbu nebo opravu. Pokud objednám zavčas, mohu využít předsezonních zimních slev. Vyhnu se tomu, že nebudu řešit díly na poslední chvíli.

 8. Lis odstavím na opěrnou nohu, pokud je to možné podložím nápravu s koly do vzduchu, tím eliminuji dlouhodobé namáhání pneumatik vlastní těžkou váhou stroje.

 9. Nenechávat zbytky cívek motouzu volně povalovat někde po dvoře. Nashromáždit a chránit před vlivem povětrnostních podmínek. Nejlépe uložit na paletu, cívky by neměly ležet, ale stát, aby nedošlo k jejich následným deformacím.

Nevhodná kombinace různých variant motouzů nezaručuje dobré výsledky při lisování.
Nevhodná kombinace různých variant motouzů nezaručuje dobré výsledky při lisování.
Při lisování se lis zanáší silnou vrstvou nečistot. Zde hraje roli pravidelná očista lisu ofukováním stlačeným vzduchem po skončení směny lisování.
Při lisování se lis zanáší silnou vrstvou nečistot. Zde hraje roli pravidelná očista lisu ofukováním stlačeným vzduchem po skončení směny lisování.