Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 26.5. – svátek slaví Filip

Stabilizace teplot ve stájích systémem PUR IZOLACE

Zveřejněno: 28. 7. 2022

V posledních letech narůstají počty tropických dní s teplotami nad 30 °C, přičemž tento fakt dále přispívá ke stoupajícím teplotám ve stájích a k souvisejícímu „tepelnému stresu“ ustájených zvířat. Ve většině případů pak probíhá největší tepelný zisk neizolovanou a často tmavou střechou. Vcelku jednoduchým a efektivním řešením je proto izolace střechy aplikací systému PUR IZOLACE®.

Technologie nástřiku polyuretanových pěn vyžaduje v porovnání s jinými technologiemi (natavení asfaltových lepenek, pokládka PVC fólií, pokládka polystyrenu nebo minerálních vat) mnohem více zkušeností.

Systém PUR IZOLACE® lze aplikovat z vnější strany na střechy, ale i na jiné povrchy. Tvrdá polyuretanová pěna, kterou má každý z nás mimo jiné doma ve stěně lednice nebo mrazáku, totiž vytváří velmi pevnou, tepelněizolační a absolutně vodotěsnou izolační vrstvou. V oboru zemědělské výroby se tento systém během více než 30let existence realizoval v řadě aplikací jak do rostlinné, tak do živočišné výroby. Prvotním úkolem byly opravy střech z hlediska zajištění vodotěsnosti a vylepšení tepelněizolačních vlastností.

Při zvyšování teplot na tropické hodnoty objevili chovatelé ještě jeden pozitivní přínos této aplikace – interiér stájí se výrazně méně prohřívá, což přispívá k zamezení tepelnému stresu a spolu s účinným větráním vytváří příznivé mikroklima. Na základě tohoto zjištění byl v průběhu let systém zlepšován způsobem, kdy se na tvrdou, pochůznou vrstvu izolace aplikuje bílý, pro sluneční záření odrazivý povrch. Tato kombinace byla ověřována nejen praxí, ale rozsáhlou analýzou ve spolupráci s ČVUT, resp. UCEEB Buštěhrad (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov). Byl otevřen projekt „Měření odrazivosti povrchů a vyhodnocení vlivu odrazivosti povrchu na chlazení a vytápění”.

Izolační vrstva je bezespárá, vodotěsná a staré střechy (plechové z pozinkované oceli, hliníku či eternitové a další) pozvedá na úroveň nové krytiny.
Izolační vrstva je bezespárá, vodotěsná a staré střechy (plechové z pozinkované oceli, hliníku či eternitové a další) pozvedá na úroveň nové krytiny.

Analýza odrazivosti

Výsledky testu byly velmi překvapivé. Simulovaný objekt, plechová, zcela neizolovaná hala, půdorys 60 × 15 m, uvažována spotřeba energie na stabilní teplotu interiéru 22 °C (za 365 dní, pouze chlazení):

  • střecha neizolovaná, ocelový, místy rezavý plech – spotřeba 46,2 MWh,
  • střecha opatřena systémem PUR IZOLACE® + bílý odrazivý povrch, spotřeba 1,5 MWh (což je 30× méně).

Z hlediska praxe v živočišné výrobě jsou tyto hodnoty informativní, neboť ne každá stáj je chlazená, resp. klimatizovaná na 22 °C. Je zde ale patrné, o kolik méně energie se do stáje dostává, pokud je střecha izolovaná a odrazivá.

Menší prohřívání střechy výrazně přispívá ke stabilitě teplot ve stáji v letních tropických dnech. Tepelná izolace má samozřejmě funkci i v zimě, kde redukuje úniky tepla z objektu, a pokud je tento temperován, opět snižuje náklady. A dále – vrstva je bezespárá, vodotěsná a staré krytiny (plech – ocelový pozink, hliníkový, eternit apod.) jsou revitalizovány na úroveň nové krytiny, např. sendvičového panelu. A co je důležité – bez přerušení provozu ve stáji!

Detail utěsnění ventilačních komínů.
Detail utěsnění ventilačních komínů.

Díky nízké hustotě přitěžuje stávající střechu pouze o 2,5 kg/m2, přičemž střecha je pochůzná a výrazně zpevněná. Minimální tloušťka vrstvy činí 35 mm, horní hodnota není omezena. Pro stáje s provozem – např. porodna – se z důvodu zajištění tepelné izolace v zimě aplikuje 85 až 100 mm, podle stavu a konstrukce daného objektu.

Izolace střechy z vnější strany (tedy nikoliv izolace v meziprostoru, resp. nad podhledem) má také přínos z důvodu omezení postupného nárůstu teploty střechy. O co jde? Při teplém slunném dni se neizolovaným povrchem střechy prohřívá zbytek střešní konstrukce a následně vnitřní prostor stáje. Po západu slunce a poklesu teplot ohřátý prostor pomalu chladne, ne však dostatečně rychle na to, aby se zbavil veškerého tepla získaného přes den. Následuje-li další tropický den, teplota se opět zvýší a dále proniká i do stáje. V teplé noci se opět málo a špatně ochlazuje a tak dále...

Provedeme-li tepelnou izolaci na povrchu střechy, navíc s účinnou odrazivou vrstvou vůči slunečnímu záření, prohřívání se výrazně zpomalí. V případech, že stáj je prokrytá pouze plechem a nemá podhled, je přínos izolace nejmarkantnější.

Izolace střech farmy chovu králíků. Bílé střechy jsou dokončené, žlutá střecha je před aplikací bílého nátěru.
Izolace střech farmy chovu králíků. Bílé střechy jsou dokončené, žlutá střecha je před aplikací bílého nátěru.

Vizionáři 2020

Systém PUR IZOLACE® s odrazivou vrstvou a vysokou účinností proti prohřívání bude ještě více vylepšený. Blíží se závěrečné práce na dokončení další, speciální tenké vrstvy, která zajistí samočištění povrchu a bílá odrazivá vrstva bude mít delší dobu funkčnosti. Připravuje se i varianta vhodná pro renovace starých a poškozených povrchů.

Tento systém obdržel cenu Vizionáři 2020 jako PUR IZOLACE ALBEDO a je chráněn ÚPV. Jeho aplikací lze účinně snížit ekonomické a energetické náklady provozu stájí, výrazně přispět ke zlepšení vnitřního klimatu a užitkovosti chovu.

Autor: Petr Korčák1)
Foto: Petr Korčák, PUR-IZOLACE s.r.o.

1) PUR-IZOLACE s.r.o.


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.