DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

V Agrola Kožušice sklízí speciální a polehlé porosty výhradně s adaptérem MacDon

Zveřejněno: 17. 9. 2020

V posledních letech byla společnost Agrola s.r.o. Kožušice nucena reagovat na dopady způsobené změnou klimatu. Vydala se tedy cestou nových opatření, mezi něž patří mimo jiné i vhodný výběr plodin. Loni došlo také k pořízení pásového sklízecího adaptéru MacDon FD135, jenž nyní ve firmě zajišťuje kvalitní sklizeň polehlých a speciálních plodin.

Originální konstrukční řešení umožňuje kromě jiného i boční a vertikální kopírování. Adaptér je možné vychýlit a zdvihnout

Je obecně známo, že polehnutí plodin komplikuje průběh sklizně, zvyšuje sklizňové ztráty a snižuje výkonnost sklízecí techniky. U polehlých porostů navíc hrozí propad ve výnosu a kvalitě produkce, nemluvě o těžkostech, k nimž v takovém případě dochází při sklizni na poli. S těmito problémy se vlivem vydatných a dlouhodobých dešťových srážek musejí letos potýkat i tuzemští zemědělci. „Letošní žně jsou náročné. Po suchu přišel další extrém, příliš moc vody. Narostly extrémní výnosy, čímž porosty polehaly na zem, kde dostatečně nevysychají. Při sklizni tak dochází na přemokřeném pozemku mimo jiné k vytrhování celých rostlin a od obsluhy sklízecí mlátičky je vyžadována vysoká soustředěnost,“ zhodnotil letošní žně agronom pan Ing. Pavel Mikšíček ze společnosti Agrola Kožušice hospodařící v Jihomoravském kraji. Aby bylo možné sklízet polehlé obilniny v požadované kvalitě, rozhodli se ve společnosti pořídit sklízecí adaptér kanadského výrobce – flexibilní pásovou lištu MacDon FD135. Dodala jej firma AGRI CS a.s. z Hustopečí, která je dlouhodobým dodavatelem traktorů CASE IH či dopravní techniky AGRI TRANSPORT do společnosti.

„Hlavním důvodem pořízení sklizňového adaptéru MacDon byla sklizeň ječmene a speciálních plodin, které většinou leží úplně při zemi”
Ing. Pavel Mikšíček, agronom, Agrola s.r.o. Kožušice

Rozsáhlý osevní plán

V Agrola Kožušice se snaží maximálně přizpůsobovat dopadům změny klimatu a omezovat technogenní zhutňování a degradaci půdy tak, že volí vhodný osevní plán a používají zemědělské stroje s pásovým nebo polopásovým podvozkem. „Obhospodařujeme bezmála 2000 hektarů. Za poslední roky jsme se rozrostli o 20 %. Živočišnou výrobu neprovozujeme. V rostlinné produkci se odlišujeme od jiných zemědělských podniků tím, že nepěstujeme klasické plodiny ve velké míře, ale máme poměrně široký osevní plán se spoustou maloobjemových plodin, jejichž pěstování a sklizeň má určité aspekty. V posledních pěti letech zkoušíme pěstování nových plodin a aplikujeme postupy, které by u nás mohly fungovat s ohledem na změnu klimatu. Nedostatek vody, který způsobuje snížené výnosy velkých plodin, jako je kukuřice, nás motivuje k hledání různých alternativ,“ dodal agronom s tím, že některé speciální plodiny do osevního plánu byly zařazeny a některé naopak vyřazeny. Pole se nachází v katastrech obcí Kožušice, Malínky, Brankovice a Dobročkovice, a to většinou v kopcovitém terénu, který je na některých místech podle slov agronoma na hranici svahové přístupnosti pro zemědělskou techniku.

Namísto průběžného šneku u konvenčních adaptérů disponuje MacDon pásovým dopravníkem, který zabezpečuje vyšší průchodnost
Namísto průběžného šneku u konvenčních adaptérů disponuje MacDon pásovým dopravníkem, který zabezpečuje vyšší průchodnost

Na pár stovkách hektarů jsou pěstovány obvyklé plodiny jako pšenice, ječmen a v menší míře i řepka. Kvůli změně klimatu dochází například k přechodu na pěstování ozimého ječmene. Ze speciálních plodin tvoří značnou výměru množitelská hořčice, mák, peluška, vikev, svazenka, pohanka, sója, ale i další. Společnost se zabývá pěstováním až 15 druhů plodin! V plánu je také dvoufázová sklizeň trav sklízecí mlátičkou. Právě pěstování speciálních plodin bylo druhým důvodem volby adaptéru MacDon, který si hravě poradí i s plodinou jako je vikev, jejíž stonky se namotávají na průběžný šnekový dopravník u běžných žacích stolů, či problematickou svazenkou. „Hlavním důvodem pořízení sklizňového adaptéru MacDon byla sklizeň ječmene a klasických plodin. Disponujeme velkými zemědělskými stroji a sklízecí adaptér se šířkou pracovního záběru 10 metrů nám kvalitně nesklidil porost v terénních nerovnostech. Dalším důvodem byla sklizeň speciálních plodin, které většinou leží úplně při zemi,“ shrnul důvody agronom.

Stabilizační kolečka usnadňují kopírování na terénních nerovnostech a upravují přítlak lišty
Stabilizační kolečka usnadňují kopírování na terénních nerovnostech a upravují přítlak lišty

Reakce na aktuální podmínky bez prodlevy

Flexibilní pásová lišta MacDon FD135 zvládne sklízet jakékoliv druhy plodin, aniž by bylo nutné provádět časově náročnou přestavbu, pořizovat příslušenství či rovnou speciální sklízecí adaptér. Adaptéry MacDon jsou už z výroby kompatibilní s téměř jakoukoliv mlátičkou, nehledě na značku a výrobce.

Kopírovací plazy velice efektivně kopírují veškeré nerovnosti a zaručují velice nízké strniště i u velkozáběrových lišt
Kopírovací plazy velice efektivně kopírují veškeré nerovnosti a zaručují velice nízké strniště i u velkozáběrových lišt

MacDon vyrábí kromě adaptérů v pevném provedení také jejich flexibilní typy, což je i případ adaptéru FD135, jak už zkratka FlexDraper v jeho označení napovídá. Schopnost sklízet polehlý porost a nízké až středně vysoké speciální plodiny dovoluje pokroková technologie mechanického kopírování přes vinuté pružiny, které adaptér nadlehčují (lze nastavovat) a ve srovnání s ostatními systémy kopírování reagují na terénní nerovnosti okamžitě. V praxi se tak nestane, že by systém kopírování zareagoval pozdě, tedy až tehdy, kdy už je mlátička o pár metrů dál a v jiných podmínkách. U adaptéru je možné volit výšku sečení a úhel vyklopení, přičemž díky rozdělení adaptéru na několik částí, které se jednotlivě přizpůsobují terénním nerovnostem, je zabezpečeno perfektní boční a vertikální kopírování. Toto konstrukční řešení také zajišťuje minimální vzdálenost mezi kosou a prsty přiháněče i při maximálním prohnutí lišty, čímž se rovněž snižují ztráty zrna.

Adaptéry MacDon jsou už z výroby kompatibilní s téměř jakoukoliv mlátičkou, nehledě na značku a výrobce
Adaptéry MacDon jsou už z výroby kompatibilní s téměř jakoukoliv mlátičkou, nehledě na značku a výrobce

Namísto průběžného šneku u konvenčních adaptérů disponuje MacDon pásovým dopravníkem, který zabezpečuje vyšší průchodnost. Díky absenci tohoto šneku nedochází u vkládacího šneku k zastavování materiálu a tím pádem i nerovnoměrnému plnění mlátičky či ucpání adaptéru. Kdyby přeci jen nastalo ucpání adaptéru, vkládací šnek i pásy disponují reverzním chodem, který lze pohodlně ovládat přímo z kabiny mlátičky bez potřeby vysedání. Posečená plodina je položena nastavitelnými řízenými prsty přiháněče na dva boční utěsněné gumotextilní pásy a následně putuje přes utěsněný středový pás a vkládací šnek do mlátičky.

„Hospodaříme na velké výměře s velkými stroji s vysokou produktivitou. U takových strojů potřebujeme, aby pracovaly efektivně, a víme, že většina prostojů a poruch lze odstranit tím, že technice věnujeme perfektní péči. Proto klademe důraz na to, aby byly stroje před sezonou připraveny. Správnou přípravou strojů se drtivá většina problémů odhalí. MacDon je zatím novým strojem, takže má zatím minimální opotřebení a zatím s ním nebyly žádné problémy,“ řekl agronom s tím, že i přes inovativní technická řešení vyžadující vlastní olejové náplně či filtry, a tím pádem i údržbu, zůstává MacDon uživatelsky přívětivým a odvděčuje se kvalitně odvedenou prací. Společnost provozuje jednu mlátičku se zmíněným adaptérem, další sklízecí stroje každoročně přijíždí v rámci služeb. Vlastní mlátičkou sklízí speciální plodiny, klasické plodiny dostávají na starosti službařské mlátičky. Výhodou je, že zaměstnanec společnosti má už dostatečné zkušenosti na to, aby kvalitně sklidil i speciální plodiny a zohlednil při tom pracovní rychlost, způsob sklizně a pokyny agronoma. Redakce měla možnost vidět adaptér při sklizni svazenky 27.7. v době, kdy už byl ozimý ječmen sklizen. Žně letos začaly ve srovnání s předešlými roky později. MacDon v podniku ke konci fáze žní začíná sklízet hořčici.

V Agrola Kožušice druhým rokem sklízí speciální plodiny a polehlé porosty adaptérem MacDon