Zemědělské stroje - SPECIAL TURBO
Dnes je 27.9. – svátek slaví Jonáš

Za odlétající senáž, nebo kukuřičnou siláž hrozí pokuty, řešení je přitom snadné!

Zveřejněno: 21. 7. 2021

Všeobecně se ví, že traktorové nebo kamionové soupravy s otevřenou vanou často dopravují materiál na místo určení, bez řádného zajištění, čímž se obsluha strojů vystavuje rizikům – od odvátí části nákladu, až po trestní stíhání. Zbytečně. Stačí používat plachtové systémy, chránící přepravované materiály před povětrnostními vlivy. Praktické řešení při odvozu senáží a kukuřičné siláže nám nabízí systém Quick-Cover.

Systém zaplachtování Quick-Cover přesvědčí díky funkčním a účinným řešením. Je navržen pro každodenní použití – od prvního dne, po celou dobu životnosti. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.

V každé zemi Evropské unie je správné uložení a zajištění nákladu řešeno vlastní legislativou v silniční dopravě. Pokud porovnáme hlavní body legislativy v jednotlivých státech, zjistíme, že záměr je stejný a vyjadřují ho především tyto body: náklad by neměl způsobit škody na majetku, ohrozit zdraví a životy lidí, spadnout z vozidla, obtěžovat nadměrným hlukem. Český zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí jasně – § 52 Přeprava nákladu – (6) Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání.

Náklad musí být vždy řádně zajištěn

Správnou cestu představuje seznámení se s předpisy, platnými technickými normami a porozumění fyzikálním zákonům, na základě, kterých se požaduje zajištění nákladu. Pokud se budeme zabývat zaplachtováním nákladu podrobněji, zjistíme, že existuje několik pokynů, které upřesňují zabezpečení úletu nákladu z vozidla.

Systém zaplachtování Quick-Cover je možné sladit s běžně dostupnou dopravní technikou na trhu a zajistit tak bezpečné zakrytí přepravovaného materiálu.   Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.
Systém zaplachtování Quick-Cover je možné sladit s běžně dostupnou dopravní technikou na trhu a zajistit tak bezpečné zakrytí přepravovaného materiálu. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.

Musí se počítat s tím, že na náklad během přepravy působí mechanické a povětrnostní vlivy, jež mohou přepravu ohrozit. Mechanickými vlivy jsou myšleny pohyby a rázy během ložných operací i během jízdy vozidla. Za negativní povětrnostní vlivy se považuje například vítr, nebo déšť. Nejen proti těmto vlivům se dá náklad vhodnými způsoby ochránit.

Detail na technické provedení systému Quick-Cover. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.
Detail na technické provedení systému Quick-Cover. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.

Přestože to předpisy nařizují, každý ví, že traktorové či kamionové soupravy s otevřenou vanou často dopravují materiál na místo určení, bez řádného zaplachtování. Obsluhy strojů se často neobtěžují natáhnout plachtu z řady důvodů: složitost manipulace, čas potřebný na instalaci aj.

Univerzální systém zaplachtování pro veškerou dopravní zemědělskou techniku

Mezi zemědělský materiál, který může být za jízd větrem nazdvižen, se řadí senáž a kukuřičná siláž. Pro zajištění tohoto materiálu by se měl používat systém zaplachtování. Důležitost použití tohoto systému narůstá tím, jak roste přepravní vzdálenost mezi nakládkou a vykládkou (více času stráveného v silničním provozu) a přepravní rychlostí soupravy. Senáž a kukuřičná siláž se odváží vozy na řezanku, sběracími vozy, sklápěcími přívěsy, návěsy či velkoobjemovými kontejnery. Pro veškerou tuto zemědělskou dopravní techniku o délce nástavby až 9,75 m je k dispozici univerzální systém zaplachtování Quick-Cover. Ten je možné sladit s běžně dostupnou dopravní technikou na trhu a zajistit tak bezpečné zakrytí přepravovaného materiálu. Systém chrání materiál před odvátím i před povětrnostními vlivy. Navíc lze zakrýt dokonce i prázdný návěs či kontejner a tím ještě ušetřit palivo během jízdy. Systém zaplachtování Quick-Cover se vyrábí přes dvacet let a prodalo se ho tisíce kusů. Spokojené uživatele má i v České republice, kde jej nabízí firma P & L, spol. s r.o.

 Polyesterová síť s jemnými oky a vinylovým povlakem zabraňujícím lepení materiálu, se podélně přetáhne přes nástavbu vozu tak, že bez problémů zakryje i výškově přesahující náklad (čepici). Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.
Polyesterová síť s jemnými oky a vinylovým povlakem zabraňujícím lepení materiálu, se podélně přetáhne přes nástavbu vozu tak, že bez problémů zakryje i výškově přesahující náklad (čepici). Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.

Za 20 sekund je náklad zakrytý

Systém zaplachtování Quick-Cover přesvědčí díky funkčním a účinným řešením. Je navržen pro každodenní použití – od prvního dne, po celou dobu životnosti. Obsluha je jednoduchá a praktická – pro hospodárný i bezpečný provoz. Zakrytí nákladu lze provést bez vystoupení z kabiny, a to pouhým stiskem tlačítka, kdy je během pouhých dvaceti sekund nástavba zakrytá.

Zakrytí nákladu lze provést bez vystoupení z kabiny, a to pouhým stiskem tlačítka, kdy je během pouhých dvaceti sekund nástavba zakrytá. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.
Zakrytí nákladu lze provést bez vystoupení z kabiny, a to pouhým stiskem tlačítka, kdy je během pouhých dvaceti sekund nástavba zakrytá. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.

Polyesterová síť s jemnými oky a vinylovým povlakem zabraňujícím lepení materiálu, se podélně přetáhne přes nástavbu vozu tak, že bez problémů zakryje i výškově přesahující náklad (čepici). Případný úlet materiálu se tak sníží až o 99 %. Krycí plachta je vyztužena čtyřmi pásky a jemná oka zvyšují její odolnost proti větru. Oproti plachtě má síť výhodu v tom, že jí může proudit vzduch, díky čemuž nečiní tak velký odpor při jízdě a nemá tendence se trhat.

 Mechanismus je možné namontovat na přední i zadní čelo vozu (podle typu), vhodný je i pro vozy se sklopnou přední stěnou. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.
Mechanismus je možné namontovat na přední i zadní čelo vozu (podle typu), vhodný je i pro vozy se sklopnou přední stěnou. Zdroj foto - tisková zpráva P & L, spol. s r.o.

Pohon pro natažení plachty přes nástavbu může být elektrický (12 V i 24 V), nebo hydraulický. Nahradí tak zdlouhavé a fyzicky náročné manuální instalaci plachty. Systém pro natahování je vyroben z lehkého a pevného hliníku bez vlivu na užitečné zatížení vozu. Systém podélného zakrytí navíc nezvyšuje výšku vozidla. Mechanismus je možné namontovat na přední i zadní čelo vozu (podle typu), vhodný je i pro vozy se sklopnou přední stěnou. Při správně zvolené montáži nehrozí problém ani při prosekávání porostu. Hnací válec mechanismu lze vybavit ochranným hliníkovým krytem.