ANIMAL TECH - Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu
Dnes je 25.4. – svátek slaví Marek

Britové našli způsob, jak detekovat a automaticky uhasit začínající požár kombajnu

Zveřejněno: 25. 1. 2019

Sklizeň čehokoli za sucha, prachu a vysokých letních teplot nahrává požárům. Shořet může i sklízecí mlátička za miliony, která je pak ve většině případů na odpis. I když lze požárům předcházet preventivní údržbou apod., i tak se nepodaří požárům zcela vyhnout. A proto ve Velké Británii našli způsob, jak požár automaticky a efektivně detekovat a uhasit.

Požár ve většině případů končí pro stroj fatálně.

Požár sklízecí mlátičky může způsobit vysoká teplota komponentů stroje ve spojení s prašným prostředím, ale i třeba odražený kámen od drtiče, který způsobí jiskru, jenž dokoná dílo zkázy. Někdy se podaří včasným zásahem požár uhasit a tak ochránit stroj před zničením, jsou ale i případy, kdy je obsluha ráda, že stihla opustit kabinu. Než čekat na to, kdy stroj zachvátí požár, je dobré požárům předcházet. Má-li obsluha stroje podezření, že stroj hoří, neměla by na nic čekat a jednat. I když se to lehce píše, obsluha by měla požár co nejdříve dostat pod kontrolu.

Ve sklízecí mlátičce a traktoru by měl být umístěn hasicí přístroj. Před výjezdem na pole by měla obsluha stroje zkontrolovat uzávěr hasicího přístroje. Je-li to možné, na pole se doporučuje umístit cisternu s vodou nebo postřikovač. Další variantou je traktor s pluhem či podmítačem. To proto, aby se případný požár nerozšířil na větší plochu. Obsluha sklízecí mlátičky by neměla mít sklizňový adaptér příliš u země – to proto, aby nezavadil o kámen, který způsobuje jiskření. Všichni pracovníci na poli by se měli vyhnout kouření. Samozřejmostí by mělo být pravidelné čištění techniky, zejména chladičů.

Pro případ, že se schyluje k požáru, britská společnost PCML (zakladatel Paul Townsend a Rob Thomas) nabízí vestavěný hasicí systém s detekcí. Ač se takové systémy již vyskytují u různých druhů velkých strojů, firma PCML uvádí, že nabízí sofistikovanější verzi. Systém je složen ze dvou hasicích nádrží o objemu 9 kg. Jedna nádrž je naplněna pěnou, druhá práškem zpomalující hoření. Hasicí přístroje a trysky propojuje potrubí. Trysky jsou zaměřeny na místa, kde se nejčastěji vyskytuje požár: motorový prostor a hydraulická zařízení (kromě mláticího mechanismu). Systém prý pokryje až 70 % ploch mlátičky. Do oblastí, kde systém nedosáhne, firma doporučuje instalovat další 12kg hasicí přístroje. Důvodem, proč byl vybrán prášek, je to, že rychle uhasí všechny druhy požáru, včetně paliv a požárů vzniklých od elektrických zařízení.

Detekce

Další důležitou součástí tohoto automatického vestavěného systému je detekční technologie. Plastová trubička naplněná plynem spojuje hasicí přístroje a trysky (opatřené prachovým uzávěrem). Při kontaktu s plamenem nebo teplotě vyšší než 200 °C dojde k prasknutí. Systém rozpozná tlakový rozdíl a okamžitě uvede práškový hasicí přístroj do provozu. Nejen trysky u zdroje požáru, ale všechny trysky pracují současně, aby se zabránilo šíření ohně. V okamžiku, kdy je práškový hasicí přístroj téměř prázdný (systém to pozná podle spuštěného časovače), přijde na řadu pěnový hasicí přístroj, aby dokončil hašení.

Na přání je možné systém vybavit funkcí zastavení motoru stroje a vyřazení baterie z provozu. K dispozici je také ruční spoušť, která může být instalována mimo stroj nebo v kabině, stejně jako digitální displej pro zobrazení stavu systému. Dále je navíc k mání varovný systém pro všechny stroje na poli.

Když tento systém zabrání rozšíření požáru, stačí vyměnit prasklou trubičku, vypláchnout potrubí a doplnit hasicí přístroje a systém je opět připraven k použití.

Teoreticky může být systém namontován na jakémkoli stroji. Dokonce už jezdí i svinovací lis s tímto systémem.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Archiv

Tématické tagy

Nové

Svezli jsme se elektrickým terénním vozem Toyota Cruiser. Jeho důvod vzniku je zcela odlišný oproti klasickým elektromobilům

Zveřejněno 25.4. Zrychlení, elegantní design a pohoda při jízdě – kvůli tomu jsou obdivovány elektromobily. Zde je ale elektromobil, který byl navržen jako dělník do špinavého a pracovního prostředí. Podle toho také vypadají jeho technické parametry. jít na článek

Australan pustil na pole robotický traktor a podělil se o reálné zkušenosti z jeho nasazení

Zveřejněno 24.4. Na robotických traktorech se pracuje již spoustu let. Už v roce 1940 si jeden americký farmář pro vlastní potřebu sestrojil bezpilotní prototyp traktoru. První konvenční robotický traktor zase napodoboval traktor jedoucí před ním. V současnosti už… jít na článek

Podvozky kolových a pásových traktorů, jejich odpružení a řízení

Zveřejněno 20.4. Výrobci se stále snaží vyvíjet podvozky, které co nejúčinněji přenesou výkon motoru na podložku a současně sníží negativní účinky vyšší hmotnosti na půdu. Pásové traktory lze agregovat i se secími stroji nebo překládacími vozy. Kolové podvozky jsou… jít na článek