AGROMEX - Prodej a servis zemědělských strojů a zahradní techniky.
Dnes je 27.9. – svátek slaví Jonáš

Čím dál víc českých zemědělců si pochvaluje přímou sklizeň adaptérem Dominoni

Zveřejněno: 3. 8. 2021

Rostliny ve stádiu mléčné zralosti, které se používají jako vysoce hodnotné krmivo nebo k výrobě bioenergie, je možné sklízet mnoha způsoby. Volba toho vhodného se přitom odvíjí od účelu budoucí spotřeby a formy uskladnění. K šetrným řešením patří přímá sklizeň samojízdnou řezačkou se speciálním adaptérem, jako je Dominoni, který si získal oblibu i na českém trhu. Tuzemští uživatelé si jej cení pro jeho robustnost, jednoduchost, výbornou průchodnost a rozumnou cenu.

Samojízdná řezačka zvládá během roku využívat nejrůznější typy sklízecích adaptérů, přičemž pro přímou sklizeň je nejlepším řešením investovat do speciálního modelu. Zdroj foto - Ing. Pavel Koutný

V osevním postupu má mnoho zemědělců zahrnuto i rostliny, které se silážují ve stádiu mléčné zralosti a používají se jako vysoce hodnotné krmivo nebo k výrobě bioenergie. tyto plodiny se sklízí jednofázově (přímá sklizeň) nebo dvoufázově. Hlavní výhodou přímé sklizně je nezávislost na počasí – pokud dojde k náhlé změně, jednoduše lze sklizeň přerušit. Nedochází ani ke kontaminaci půdními bakteriemi, protože odpadá nahrnování posečené hmoty do řádků.

Mezi přední výrobce speciálních sklízecích adaptérů patří firma Dominoni, která je špičkou na trhu a má dlouholeté zkušenosti.  Zdroj foto - Ing. Pavel Koutný
Mezi přední výrobce speciálních sklízecích adaptérů patří firma Dominoni, která je špičkou na trhu a má dlouholeté zkušenosti. Zdroj foto - Ing. Pavel Koutný

Samojízdná řezačka zvládá během roku využívat nejrůznější typy sklízecích adaptérů, přičemž pro přímou sklizeň je nejlepším řešením investovat do speciálního modelu. Naopak nevhodné je používat klasický kukuřičný adaptér, který je speciálně zkonstruován pro sklizeň kukuřice, a tak má problémy při sklizni polehlého nebo velmi řídkého porostu.

Kompatibilita se všemi dostupnými řezačkami na trhu

Mezi přední výrobce speciálních sklízecích adaptérů patří firma Dominoni, která je špičkou na trhu a má dlouholeté zkušenosti. Nabízí několik typů adaptérů různých velikostí tak, aby byl plně využit výkon stroje v nejrůznějších pracovních podmínkách. Adaptéry pro přímou sklizeň existují ve dvou provedeních, a to s pracovním záběrem 6 a 7,5 metrů. Do České republiky se dováží menší varianta MPD-612, která je vhodná pro všechny prodávané řezačky na našem trhu. „Firma Dominoni je starou rodinnou firmou. Vyrábí adaptéry pro sklizeň kukuřice, slunečnice a adaptéry pro přímou sklizeň plodin metodou GPS. Firmu na českém trhu zastupujeme šest let. Za ty roky jsme prodali desítky kukuřičných adaptérů. Poslední čtyři roky nabízíme již zmíněné adaptéry pro přímou sklizeň,“ uvedl jednatel Milan Sedláček z firmy Agroservis Sedláček.

Adaptéry pro přímou sklizeň Dominoni existují ve dvou provedeních, a to s pracovním záběrem 6 a 7,5 metrů. Do ČR se dováží menší varianta MPD-612.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Adaptéry pro přímou sklizeň Dominoni existují ve dvou provedeních, a to s pracovním záběrem 6 a 7,5 metrů. Do ČR se dováží menší varianta MPD-612. Zdroj foto - Milan Jedlička

Mezi přednosti adaptéru Dominoni MPD-612 patří robustnost a jednoduchost, stejně jako tomu je u kukuřičných adaptérů pro sklízecí mlátičky. Vyznačuje se velkým vkládacím šnekem, minimálním počtem převodovek a vynikající průchodností. Za prodejní úspěchy na našem trhu stroj vděčí i rozumné pořizovací ceně a nízkým provozním nákladům. Adaptér je kompatibilní s řezačkami Claas, John Deere, New Holland, Fendt a Krone. Spadá do technologie zaručující kvalitní a bezztrátový průběh sklizně krmných plodin, u nichž je obzvláště důležité zachovat kvalitu kvasného procesu siláže. Ta je ovlivněna právě volbou správné techniky a technologie sklizně.

Přímá sklizeň nejrůznějších druhů plodin

Adaptér Dominoni je při vhodné zralosti schopen napřímo sklidit obiloviny, hrách, bob a lupinu. Pracuje-li například metodou GPS, jejíž podstata spočívá ve výrobě siláže z celých drcených plodin, využívá siláže z obilovin a/nebo luskovin, které jsou často kombinovány s trávami. Adaptér přitom zajišťuje jejich čistý řez a zanechává strniště s rovnoměrnou výškou. Je vhodný tam, kde je pro jeho nasazení k dispozici dostatečná výměra.

Celý adaptér firma Dominoni vyvíjí a vyrábí ve vlastní továrně, z externích zdrojů využívá pouze žací lištu Optidisc od firmy Kuhn.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Celý adaptér firma Dominoni vyvíjí a vyrábí ve vlastní továrně, z externích zdrojů využívá pouze žací lištu Optidisc od firmy Kuhn. Zdroj foto - Milan Jedlička

Firma Agroservis Sedláček má zkušenost i se sklizní polehlého čiroku, kde klasický kukuřičný adaptér již neobstál. Jak je však z řádků výše zřejmé, s Dominoni lze sklízet širokou škálu plodin. Stoupá tak využitelnost adaptéru během roku, v důsledku čehož klesají náklady na jednotku času.

Řezání a sekání v jedné pracovní operaci

Adaptér Dominoni je tvořen žacím ústrojím s pracovním záběrem šest metrů, které je uprostřed dělené a provádí seč rostlin. Jde o diskový typ, který umožňuje sekat sklízenou hmotu těsně nad povrchem terénu. To je vlastnost užitečná zejména v případě žnutí polehlých porostů, v jejichž případě činí výška sečení někdy i pouhých pár centimetrů nad povrchem terénu. Poté je hmota masivním šnekovým dopravníkem sunuta ke vstupnímu otvoru řezačky, kde ji přebírají vkládací válce. Šnekový materiál je tvořen z levého a pravého závitu, a tak dochází k posunu materiálu směrem ke středu. Pohon adaptéru má na starosti hnací hřídel. Výhodou je bezztrátové podávání materiálu k mačkacím válcům a dále pak skutečnost, že hmota se nedostane vůbec do kontaktu s povrchem pozemku. Získává se tak kvalitní čisté krmivo bez nežádoucího znečištění.

Adaptér Dominoni je tvořen žacím ústrojím, které provádí seč rostlin. Hmota je masivním šnekovým dopravníkem  sunuta  ke vstupnímu otvoru řezačky.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Adaptér Dominoni je tvořen žacím ústrojím, které provádí seč rostlin. Hmota je masivním šnekovým dopravníkem sunuta ke vstupnímu otvoru řezačky. Zdroj foto - Milan Jedlička

Celý adaptér firma Dominoni vyvíjí a vyrábí ve vlastní továrně, z externích zdrojů využívá pouze žací lištu Optidisc od firmy Kuhn. Lišta je bezúdržbová a navržená pro silné stroje, tudíž vydrží vysoké zatížení a je předurčena pro vysoký denní výkon. Olejová náplň v žací liště vystačí po celou dobu její životnosti. Výměna oleje tak není nutná.

Adaptér je kompatibilní s řezačkami Claas, John Deere, New Holland, Fendt a Krone.  Spadá do technologie zaručující kvalitní a bezztrátový průběh sklizně krmných plodin.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Adaptér je kompatibilní s řezačkami Claas, John Deere, New Holland, Fendt a Krone. Spadá do technologie zaručující kvalitní a bezztrátový průběh sklizně krmných plodin. Zdroj foto - Milan Jedlička

Dominoni MPD-612 využívá dvě tyto žací lišty, přičemž každá z nich je složena z žacích disků s různou roztečí. Disky točící se směrem od sebe disponují menší roztečí, takže nože mají větší překrytí. Tato konstrukce umožňuje kvalitně sklízet krátkou a polehlou rostlinu. Naopak disky, které se točí směrem k sobě, mají větší rozteč, a vytváří tak prostor pro tok většího množství hmoty. Ta také není vícekrát řezána. Disky jsou vybaveny noži, které lze jednoduše vyměnit během několika minut. Silná lištová pružina zajišťuje pevné uchycení nožů bez rizika jejich uvolnění. Při kontaktu s cizím tělesem dojde k odpadnutí žacího disku, takže nehrozí vážné poškození lišty.

Při jízdě na pozemních komunikacích je adaptér tažen na vlastním podvozku. Podvozky vyrábí přímo Agroservis Sedláček ve vlastní kovovýrobě.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Při jízdě na pozemních komunikacích je adaptér tažen na vlastním podvozku. Podvozky vyrábí přímo Agroservis Sedláček ve vlastní kovovýrobě. Zdroj foto - Milan Jedlička

Při jízdě na pozemních komunikacích je adaptér tažen na vlastním podvozku, který umožňuje bezpečný pohyb stroje po úzkých polních cestách. Podvozky vyrábí přímo Agroservis Sedláček ve vlastní kovovýrobě. Podvozek je zkonstruován tak, aby připojení adaptéru k řezačce proběhlo v polních podmínkách rychle a bezpečně.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička, Ing. Pavel Koutný

Tématické tagy