Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.4. – svátek slaví Alexandra

Krone s dalším rekordním obratem. Daří se jak návěsům, tak zemědělské technice

Zveřejněno: 11. 2. 2019

Napříč ztíženým podmínkám v branži zemědělské techniky a užitkových vozidel dosáhla skupina Krone v uplynulém obchodním roce 2017/2018 (1.srpen – 31.červenec) nový rekordní obrat ve výši 2,1 mld euro a tím výrazně překonala úroveň minulého období (1,9 mld. Euro).

Krone vyrábí užitková vozidla a zemědělskou techniku.

Na domácí půdě vygenerovala Krone obrat 582,9 mil. euro, což odpovídá nárůstu 67,4 mil. euro (13,1 %). Z tohoto obratu náleželo 67,4 % segmentu užitkových vozidel a 32,6 % zemědělské technice. V zahraničním obchodě byl u skupiny Krone dosažen obrat 1,5 mld. euro, což odpovídá nárůstu 171 mil. euro (12,4 %). Téměř 71 % zahraničních tržeb připadlo na užitková vozidla a 29,1 % tvořila zemědělská technika. Podíl zahraničního obchodu tedy byl s hodnotou 72,7 % na podobné úrovni jako v minulém obchodním období (72,8 %).

Více zaměstnanců

Ve skupině Krone pracovalo v uplynulém obchodním roce celkem 4.897 zaměstnanců (počet kmenových zaměstnanců v předchozím období 4.497). V tomto počtu je započteno 278 učňů a studentů připravujících se na výkon povolání (v předchozím období 243). Důvodem zvýšení počtu zaměstnanců je rozšíření obchodních aktivit a také rozšíření vlastní obchodní sítě. V segmentu Krone užitkových vozidel pracovalo 2.694 lidí a v segmentu zemědělské techniky to bylo 2.063. Dalších 140 pracovníků zastřešovalo chod celého holdingu.

Stav majetku/financování

Ve fiskálním roce 2017/2018 se zvýšila bilanční suma z 1.031,3 mil. na 1.130,2 mil. euro. Proti celkovému objemu investic ve výši 67,0 mil. euro (v minulém období 76,0 mil. euro) a změnám konsolidačního rámce ve výši 1,1 mil. euro stojí odpisy ve výši 28,0 mil. euro v obou oblastech. Přírůstky plynou především z různých investic na různých pobočkách.

Likvidní prostředky stouply o 26,5 mil. euro na 147,3 mil. euro. Důvodem bylo značné snížení pohledávek a také zvýšení zisku. Vlastní kapitál se díky dosaženému zisku zvýšil na 533,8 mil. euro (v minulém období 486,1 mil. euro). Podíl vlastního kapitálu se lehce zvýšil ze 47,1 % na 47,2 %.

„Zvýšení obratu je důkazem, že naše strategie kompetentního poskytovatele služeb v oboru užitkových vozidel a zemědělské techniky se nám vyplácí.”
Bernard Krone, majitel a jednatel skupiny Krone

V obchodním roce 2017/2018 se zvýšil střednědobý a dlouhodobý kapitál na 325,6 mil. euro (v minulém období 290,4 mil euro). Skupina má k dispozici střednědobý a dlouhodobý kapitál ve výši 859,7 mil. euro (v minulém období 776,5 mil. euro). To zahrnuje nejen veškerý dlouhodobý majetek, ale také veškeré zásoby a většinu pohledávek.

Investice k zajištění budoucnosti

Objem investic skupiny Krone činil 67,0 mil. euro. Do technologií a zařízení se nainvestovalo celkem 53,8 mil. euro. Investice do hmotného majetku činily 4,9 mil. euro a 8,3 mil. euro do finančních nástrojů. Největší investicí bylo nové centrum povrchové úpravy ve výrobním závodě Werlte, které stálo 40 mil. euro. Kromě toho byla ve výrobním závodě v Herzlake instalována automatická linka pro výrobu komponentů. Také ve Spelle byly provedeny nutné úpravy v různých výrobních a montážních odděleních, jejichž cílem bylo zvýšení kapacity. Investicí do moderních upínacích a výměnných systémů, jejichž cílem byla redukce neefektivních časů ve výrobě, byl rozšířen nezávislý systém řízení obráběcích strojů.

Bernard Krone, majitel a jednatel skupiny Krone, je nadmíru spokojen s průběhem obchodního roku 2017/2018. „Zvýšení obratu je důkazem, že naše strategie kompetentního poskytovatele služeb v oboru užitkových vozidel a zemědělské techniky se nám vyplácí. Dalším plusovým bodem je, že jakožto rodinná firma střední velikosti jednáme rychle, flexibilně a inovativně. Díky podílu vlastního kapitálu ve výši 47 procent jsme přitom finančně silní a díky tomu máme volné ruce v inovacích, což nám umožňuje další růst. Navíc diverzifikace na dopravu a zemědělskou techniku nabízí do budoucna výborné možnosti, neboť v obou odvětvích vyvíjíme praktická řešení pro uspokojení požadavků po celém světě. Razantní růst celkové světové populace vyžaduje zvýšenou a efektivnější produkci potravin a jde ruku v ruce s kontinuálním růstem přepravy. V tomto kontextu hraje velmi důležitou roli digitalizace. Proto Krone nabízí mnoho pokrokových řešení k dosažení chytré zemědělské techniky a užitkových vozidel.“

Zemědělská technika a nová firma Datineo

V uplynulém obchodním roce narazily ceny výrobců na těžké klimatické, politické a ekonomické podmínky. Přesto dosáhla divize zemědělské techniky v obchodním roce 2017/2018 celkový obrat 642,3 mil. euro. To ve srovnání s minulým obdobím odpovídá nárůstu 10,2 %. Nejsilnějším trhem bylo Německo s podílem 29,6 % (v minulém období 27,3 %). Západoevropské trhy měly podíl 35,1 % (v minulém období 33,1 %), východní Evropa 11,4 % (v minulém období 9,9 %), Severní Amerika 11,9 % (v minulém období 15,4 %) a ostatní země se pohybovaly na úrovni 12,0 % (v minulém období 14,3 %).

Produktové portfolio Krone pokračovalo ve strategickém rozšiřování modelových řad a také byl proveden facelift stávajících typů stojů. K největším zajímavostem minulé sezóny patří přepracovaný sklízecí peletovač Premos a nová sklízecí řezačka BiG X 1180 s 1156 PS, která je nejvýkonnějším zemědělským strojem na světě.

Digitalizace a management dat u Krone procházeli dalším vývojem. Dále se vyvíjela například platforma pro výměnu dat, která spojuje různé výrobce zemědělských strojů. Krone založila i novou firmu „Datineo“. „Datineo“ pracuje uvnitř koncernu Krone a nabízí inovativní a spolehlivá řešení v oblasti telematiky, BiG Data a internetových aplikací.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Krone

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.