DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

Legendární Humpolecký nakladač UNHZ 750 byl užitečným lidským pomocníkem

Zveřejněno: 4. 1. 2021

Skromné a nenápadné české městečko Humpolec s jehož jménem se nerozlučně pojí název, dobře známý doma i za hranicemi – Humpolecké strojírny. Humpolečtí konstruktéři bedlivě sledovali jak světový vývoj v oboru, tak potřeby tehdejšího národního hospodářství. Na jejich rýsovacích prknech našlo svůj tvar a podobu mnoho užitečných lidských pomocníků.

Univerzální hydraulický nakladač typu UNHZ 750 na dobové fotografii

V dřívějším článku jsme představili modelovou řadu nakladačů Humpoleckých strojíren. V tomto článku si blíže představíme typ UNHZ 750. V archívu jsme našli dobové video.

Po osvědčeném NHZ 500 navrhli a do sériové výroby připravili ještě výkonnější univerzální hydraulický nakladač typu UNHZ 750. Nakladač má tyto části: podvozek a skříň, kabinu obsluhy, výložník, rameno výložníku, vidlice drapáku a vlastní pracovní zařízení. Čtyři hydraulicky vysouvatelné podpěry zaručují dokonalou stabilitu stroje při práci. Hlavní zvedací válec, válec ramene výložníku a všechny další hydraulické válce jsou ovládány hydraulickým olejem. Samotný drapák je uchycen v kyvné vidlici. Kloubový hřídel usnadňuje a urychluje připojení nakladače k traktoru. Nakladač je možno připojit za traktory Zetor, u nás běžně vyráběné. V přední části oje je umístěno oko, uprostřed je upevněna převodová skříň s čerpadly, dále vzduchojem s rozvaděčem vzduchu pro vzduchotlaké brzdy. Pohodlná a dobře odpružená sedačka, unifikovaně větraná, popřípadě vytápěná kabina zpříjemní obsluhu stroje. Vysoké a široké okno poskytuje znamenitý výhled při obsluze. Z kabiny nakladače lze po příslušném propojení nastartovat traktor a regulovat jeho otáčky. Výkonné světlomety a hledáčkový reflektor umožňují práci i za snížené viditelnosti. Vysokotlaká soustava zabrzdí zcela bezpečně pojezdová kola nakladače. Menšími ručními pákami se ovládá sklápění podpěry. Pístnice válců podpěr jsou opatřeny ochrannými kryty. Podpěry i hlavní zvedací válce jsou jištěny hydraulickými zámky. Ručními pákami se ovládá válec výložníku, válec ramene výložníku i válec otáčení.

Když traktor dopraví nakladač na pracoviště, uvolní obsluha zajišťovací táhla, jež přidržují drapák v bezpečné transportní poloze. Odjišťovací pákou na palubní desce se uvolní rameno nakladače pro otáčení pohybu. Otáčivý pohyb ramene se ovládá ruční pákou vlevo.

Odstraníme-li kryt, objeví se hydraulický rozvod a dvě samostatná čerpadla, která umožňují dva rozdílné pohyby současně. Pedály na podlaze slouží k ovládání čelistí drapáku. Ruční pákou pod přístrojovou deskou se čistí mechanické filtry. Na palubní desce sleduje obsluha otáčkoměr a teploměr. Stoupne-li teplota hydraulického oleje nad 60 stupňů je třeba zapnout motor chladiče.

K základnímu provedení stroje bylo možné kupovat bohaté příslušenství, zvyšující všestrannou použitelnost nakladače. Je to drapák s čelistmi na uhlí o obsahu 4 desetiny kubíku, drapák s hroty na mrvu, nebo siláž, drapák s čelistmi na bulevniny, řepu nebo brambory a nejčastěji používaný drapák s čelistmi na štěrkopísek o obsahu 3 desetiny krychlového metru. K nakladači lze montovat podkopovou lopatu, hák na zvedání břemen do 750 kg a konečně pudní vrták. Dosah drapáku do hloubky činí 2 metry 15 centimetrů a maximální zdvih je přes 4 metry. U podkopové lopaty je maximální vyložení skoro 5 metrů a hloubka drážky 2 metry.

Půdní vrták dosáhne hloubky 2 metrů. Úhel otáčení ramene tvoří 220 stupňů.

Praktické využití stroje

Nakladač s drapákem na štěrkopísek se převážně uplatnil ve stavebnictví a všude tam, kde bylo potřeba nakládat hmoty jako písek, štěrk, vápno a podobně. Hodinový výkon činil podle druhu materiálu 760 až 900 metrických centů, to už znamená podstatnou úsporu pracovníků. Při namontování drapáku s čelistmi na uhlí, mohl nakladač z úrovně nádražní rampy vydatně zproduktivnit vykládku nebo nakládku, a tak urychlit oběh vagonu. Stroj se uplatnil i při nakládání palet pomocí háku na manipulaci s kusovým materiálem. Zvedne břemena až do váhy 750 kg. Uplatnil se tak na nejrůznějších pracovištích průmyslu, dopravě i v zemědělství.

Především v zemědělství byl nakladač UNHZ 750 neocenitelným pomocníkem, ať při stohování, silážování, nebo při sklizni sena a slámy. Drapák na mrvu má obsah 4 desetiny kubíku a hodinový výkon činí 760 metrických centů. K tomuto výkonu přispívá nemalou měrou samo vypínací zařízení drapáku. Drapák s čelistmi na bulevniny byl neocenitelný při podzimní sklizni řepy a brambor.

Půdní rýhu, širokou 40 centimetrů, hlubokou jeden metr a dlouhou 50 metrů vyhloubil stroj s podkopovou lopatou ve středně těžké zemině za pouhou jednu hodinu. Proto se podkopová lopata velmi dobře hodila pro všechny meliorační práce, pro drážkování, hloubení základů, kupříkladu k další zemní práce.

Dalším příslušenstvím nakladače byl vrták. Jeho výkon je třeba hodnotit jako vysoce produktivní. V rekordně krátké době vyhloubil do země otvor o průměru 250 nebo 500 milimetrů až do hloubky 2 metrů. Samotný půdní vrták se vyráběl v NDR, 3 pohyblivé prvky pak v Humpoleckých strojírnách.

Zvláštním doplňujícím příslušenstvím byla montážní plošinka. Dosahuje výšky až 12 metrů. Podstatně rozšířila všestrannou použitelnost univerzálního nakladače v mnoha pracovních odvětvích. Maximální přípustné zatížení plošinky je 150 kg. Plošinka je udržována v kterékoliv výšce ve vodorovné poloze vyrovnávacími táhly.

Čištění a údržba stroje je velmi usnadněna vhodnou kapotáží. Nakladač UNHZ 750 byl konstrukčně mimořádně spolehlivý a dobře ovladatelný stroj. Svým mnohostranným využitím dával předpoklady celoročního ekonomického provozu v nejrůznějších odvětví tehdejšího národního hospodářství.

Omlouváme se za kvalitu videa, video-materiál už něco pamatuje...