Nová generace pluhů: Inovace které se počítají
Dnes je 28.11. – svátek slaví René

P&L přináší novinku v oblasti pásového zpracování půdy spojeného s aplikací digestátu nebo kejdy

Zveřejněno: 8. 7. 2020

Čtyřlístek strojů z dílny P&L určených pro pásové zpracování půdy všeobecně známé v agrotechnických postupech jako Strip Till technologie v letošním roce uzavírá novinka, stroj pod obchodním označením Muck Tiller. Po meziřádkovém kultivátoru, kypřiči brambor a secím stroji tak přichází technologie pro aplikaci digestátu nebo kejdy.

Muck Tiller – zpracování půdy v pásech a aplikace digestátu
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Výrobní program společnosti vychází z mnohaleté spolupráce s Mendlovou univerzitou v Brně a Českou zemědělskou univerzitou Praha. Díky intenzivní spolupráci s výzkumnými ústavy, agenturou TAČR, ministerstvem zemědělství a mnoha dalšími partnery se podařilo vyvinout řadu zemědělských strojů pro různé využití. Jejich výrobu dále doplňuje sortiment komunální techniky, jako jsou rozmetadla, pluhy, zametací nástavby nebo lesní traktorové nástavby.

Pod označením Muck Tiller se skrývá zařízení určené pro pásové zpracování půdy spojené s aplikací digestátu nebo kejdy, a to především v podzimní přípravě pro jarní výsev plodin, jejichž porosty se zakládají na rozteč řádků 45 cm nebo 75 cm, případně dle potřeb uživatele.

Pracovní jednotka Muck Tiller – technický pohled na provedení se dvěma páry čisticích kol
Pracovní jednotka Muck Tiller – technický pohled na provedení se dvěma páry čisticích kol

Základem stroje Muck Tiller je robustní rám dobře známého a léty prověřeného stroje Eco Tiller. Muck Tiller je vybaven vysoce výkonnou řezací hlavou (opět vlastní konstrukce) s možností plynulé regulace dávkování dle druhu použitého samojízdného aplikátoru nebo traktorové cisterny. Rozvody určené pro podpovrchovou aplikaci umožňují dávkovat materiál ve vícero hloubkách a tím zaručit jeho dokonalé promísení s půdou.

Významný příspěvek k ochraně životního prostředí

Moderní a progresivní technologie pásového zpracování půdy strojem Muck Tiller zlepšuje půdní podmínky pro vývoj rostlin, chrání půdu v důsledku ponechání rostlinných zbytků v meziřádcích a díky dávce kejdy/digestátu do hloubky kořenové zóny rostlin je zabezpečena jejich výživa v době vegetace.

Technologie pásového zpracování je od roku 2015 součástí standardů DZES 5 a řadí se mezi „Specifické půdoochranné technologie”, které je možné využít pro pěstování vybraných erozně nebezpečných plodin na mírně erozně ohrožených plochách. Zásadní podmínkou správné aplikace technologie je, že plošný podíl zpracování nepřesáhne více než 40 % plochy pozemku. Pokud je technologie pásového zpracování půdy realizována na pozemcích s minimálním zpracováním půdy, nebo bez zpracování, potom je účinnost proti vodní erozi velmi vysoká. Pokud je zpracování půdy srovnatelné ve všech pásech, případně je půda zpracována celoplošně kvalitním kypřičem na stejnou hloubku, uživatel se nemusí obávat sníženého výnosu (v porovnání s „celoplošnou” technologií).

Muck Tiller v agregaci za samojízdným aplikátorem Vredo
Muck Tiller v agregaci za samojízdným aplikátorem Vredo

V neposlední řadě popisovaná technologie skýtá i výhodu v podobě nižší energetické náročnosti stroje v porovnání s plošným zpracováním. Tím je daná i menší spotřeba pohonných hmot a jsou sníženy emise vznikající při polních pracích. Muck Tiller nabízí řešení při omezování plošné aplikace na povrchy pozemků a pomoc při dodržování nitrátové směrnice.

Dokonalá práce na pozemku za všech podmínek

Při vývoji stroje Muck Tiller, stejně jako u ostatních strojů pro pásové zpracování půdy pod značkou P&L, byl důraz kladen především na vysokou průchodnost velkým množstvím posklizňových zbytků. Týká se to zejména zpracování půdy po sklizni zrnové kukuřice či na pozemcích s velmi dobře zapojenou meziplodinou. Účelem je zajistit, aby nedocházelo k tzv. zacpávání stroje a dávkování požadovaného objemu organické hmoty v jednom průchodu při zpracování pozemků. Z tohoto důvodu jsou u stroje Muck Tiller mimo výkonné řezací hlavy použity i dva vývody pro hloubkovou aplikaci s možností nastavení pracovních hloubek dle půdních podmínek. Na pracovní jednotce nechybí dvě dvojice ocelových, čisticích prstových kol – tímto řešením se rostlinné zbytky bezpečně dostanou mimo zpracovaný pás půdy. Dle množství rostlinných zbytků a v závislosti na aktuálních podmínkách je možné jednu řadu čisticích kol odstavit. Celková masivní konstrukce jednotky je dimenzovaná pro spolehlivou a kvalitní práci v rozdílných půdně-klimatických podmínkách s cílem dosáhnout požadované hloubky a dokonalé aplikace organické hmoty, a tím přispět k větším výnosům pěstované plodiny. Pracovní orgány stroje jsou snadno a rychle seřiditelné a vyměnitelné tak, aby bylo dosaženo technologického cíle, což dělá stroj uživatelsky přívětivý i pro obsluhu na poli.

Přečtěte si také

Autor: Věra Hejhálková, DiS.1)
Foto: P&L

1) z podkladů P&L