DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 26.2. – svátek slaví Dorota

Péče o techniku pro rozhazování, obracení a shrnování pícnin

Zveřejněno: 27. 5. 2020

Článek pojednává o technice rozhazování, obracení a shrnování. Věnuje se volbě středového nebo stranového shrnovače. Zmíněno je také správné nastavení strojů - nastavení výšky prstů rotoru, vnějšího kopírovacího kolečka či sklonu rotoru.

Pohled na obracení sklízené hmoty pro dosoušení

V minulém článku jsme se věnovali Péči o porosty a technice přísevu nebo hnojení, Péči o techniku před sezónou a vše o sečení a nyní se budeme věnovat Péči o techniku pro rozhazování, obracení a shrnování pícnin. Poslední částí série článků bude téma Péče o techniku před nasazením sítě do lisu a samotné lisování.

Rozhazování a obracení

Zde se využívá sluneční energie a proudění vzduchu. Sušení na zemi vyžaduje několik pracovních operací nejprve rozhození hmoty z řádku na široko pro lepší usychání. Tím dojde k vytvoření souvislé vrstvy a dobrému následnému prosychání. Samozřejmostí je provést tuto operaci na daném pozemku dvakrát, aby došlo k prosušení obou stran. Při obracení musí být dobře zvolena pracovní rychlost a otáčky rotoru šetrně nebo může dojít ke značným ztrátám na živinách spojených s odrolem lístků.

Důležitou roli hraje nastavení pracovní výšky prstů cca 25 mm. Pokud nastavím příliš nízko, dojde ke kontaktu prstů rotoru s půdou a následně k poškozování drnové vrstvy, kontaminaci krmiva hlínou a kamínky - to je nežádoucí
Důležitou roli hraje nastavení pracovní výšky prstů cca 25 mm. Pokud nastavím příliš nízko, dojde ke kontaktu prstů rotoru s půdou a následně k poškozování drnové vrstvy, kontaminaci krmiva hlínou a kamínky - to je nežádoucí

Obraceče se vyznačují především dokonalým přizpůsobení kopírováním nerovností terénu díky malému průměru rotorů - rozhazují nebo obrací píci. To umožňuje šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem při minimalizaci znečištění. Velkou předností jsou rovněž široká bantamová kolečka, která v možné kombinaci s čelním kopírovacím kolečkem, výkyvným závěsem a tlumícími vzpěrami umožňují nasazení i na svazích.

Info: Pokud při pracovní jízdě z kopce dolů je třetí bod umístěný ve velké oválné díře a součástí obraceče není přídavné kopírovací kolečko. Může dojít při jízdě k překlopení či zarytí obraceče do země směrem dopředu. Zde je volba přídavného kopírovacího kola jako zcela ideální.

Přestavení náklonu rotoru přesazením na dírách při zvednutém obraceči
Přestavení náklonu rotoru přesazením na dírách při zvednutém obraceči
Podle množství obracené hmoty se upravuje i úhel nastavení sklonu rotoru
Podle množství obracené hmoty se upravuje i úhel nastavení sklonu rotoru
Pro přizpůsobení se nerovnostem terénu při jízdě po poli dáváme třetí bod na obraceči do oválné díry. Tento systém zajištění pákou slouží pro jízdu i  pro transport po silnici
Pro přizpůsobení se nerovnostem terénu při jízdě po poli dáváme třetí bod na obraceči do oválné díry. Tento systém zajištění pákou slouží pro jízdu i pro transport po silnici

Je možné i sečení s možností přímého shrnování do velkého řádku pomocí řádkovacích dopravníků nebo šneků - pokud jimi jsou lišty vybaveny, zde odpadá operace rozhoz a obracení.

Ruční zkouška obsahu sušiny
Ruční zkouška obsahu sušiny
Při výběru shrnovače je vždy třeba brát ohled na pracovní záběr lišt a to následně sladit podle doporučení výrobce. Při špatném výběru dojde k tomu, že kola traktoru přejíždějí řádky a vydrolují drobné lístky (to nejcennější z krmiva)
Při výběru shrnovače je vždy třeba brát ohled na pracovní záběr lišt a to následně sladit podle doporučení výrobce. Při špatném výběru dojde k tomu, že kola traktoru přejíždějí řádky a vydrolují drobné lístky (to nejcennější z krmiva)

Shrnování

Následně usušená hmota je shrnována do řádku pro snazší sběr. Toto dosáhnete stáhnutím hmoty ze širšího prostoru pro následný jednodušší sběr pomocí sběracího ústrojí lisu (Pick-Up). V současnosti mohou být shrnovače různého provedení, převážně jsou rotorové, pásové existují i jiná netradiční provedení např. paprskové. Dnes nejprodávanější jsou rotorové shrnovače díky svému výkonu, spolehlivosti šetrnému zacházení s krmivem je dnes nejdůležitějším požadavkem zemědělců. zde máme rozdělení do dvou základních skupin:

I.) jednorotorové – oblíbené u malých farmářů pro menší plochy

II.) vícerotorové – pro větší farmy, zemědělské podniky či službaře

Jednorotorový shrnovač při práci - ideální pro malé farmy s pozemky s malou výměrou
Jednorotorový shrnovač při práci - ideální pro malé farmy s pozemky s malou výměrou
Pohled na jízdu středového shrnovače - zde vzniká ideální pravidelný řádek
Pohled na jízdu středového shrnovače - zde vzniká ideální pravidelný řádek

Středový nebo stranový shrnovač

O tom zda je varianta středového nebo stranového shrnovače rozhodují podmínky nasazení u zákazníka. Pokud jsem v Polabí a mám husté porosty, zde je předpoklad velkých řádků, budu volit variantu středového shrnování. Jsem však limitován pracovním záběrem, v tomto případě rotory, hrnou hmotu do středu a vytváří rovnoměrný řádek. Naproti tomu velký podnik hospodařící v podhorských či horských oblastech s převládáním porostů TTP bude volit variantu stranového. Důvodem je hlavně u druhých sečí nebo otav nedostatek sklízené hmoty, pak se ocení výhoda shodit dva či více pracovních záběrů shrnovače do jednoho velkého řádku. Nevýhodou je však, že se nevytváří ideální tvar řádků pro lisování.

Jednou z předností stranového shrnovače -  pokud je obrovské množství sklízené hmoty – je možnost nastavit samotnou tvorbu řádku pro každý rotor zvlášť
Jednou z předností stranového shrnovače - pokud je obrovské množství sklízené hmoty – je možnost nastavit samotnou tvorbu řádku pro každý rotor zvlášť

Ideální tvar řádku - nahrabování malých řádků či rozhozené nebo obrácené hmoty do jednoho velkého. Ideální tvar řádku 0 -190 cm dnešní sběrače jsou schopny dohodit hmotu při širším řádku pomocí stranových šneků. Nejlepší řádky jsou u středového shrnovače, který ideálně tvaruje rovnoměrný řádek, jenž se projeví i následně dobrým plněním i v krajích balíku či tvarem při lisování. Toto je hodně důležité v momentě, kdy další operací je balení do strečové fólie, kdy chceme vytěsnit co nejvíce vzduchu při kladení jednotlivých vrstev fólie, které se překrývají.

U středového shrnovače hraje důležitou roli ustavení hlavního rámu do naprosté roviny, nejlépe provést kontrolu pomocí vodováhy (respektovat manuál výrobce). Dalším krokem je kontrola usazení podvozků pod rotorem, následně nastavení vzdálenosti hrabic od země v místě, kde nabírají hmotu, ideální vzdálenost je 3cm od země. Pokud nesedí rovina podvozku rotoru provedu vycentrování na hřídeli s excentrem u zadních koleček (musím provádět na rovné ploše). Některé shrnovače jsou dle výbavy doplněny o přídavné kopírovací kolo u velkých průměrů shrnovacích rotorů pro přizpůsobení se lépe terénním nerovnostem. Dále provedu kontrolu nastavení shrnovací plachty popřípadě nastavím požadovanou šířku řádku buď mechanicky, nebo hydraulicky. Po příjezdu na pole provedu kontrolní test ujetím krátké vzdálenosti, zda je vše funkční hlavně a zda hrabice rotorů nehrnou v zemi. Pokud nesedí tvar řádku provedu změnu úhlu počátku zabírání rotoru přesazením. Znovu provedu kontrolu shrnovací plachty, zda není nastavena příliš nízko, jinak dojde k jejímu rychlému zničení roztrháním o povrch.

Autor: Vojtěch Hubálek, DiS.1) , Ing. Ivan Houdek
Foto: Pöttinger

1) z podkladů Vojtěch Hubálek, Dis. - JUTA HELPDESK-technická podpora aplikací motouzů a síťovin, Ing. Ivan Houdek - DLF