Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 17.6. – svátek slaví Adolf

Podvozky kolových a pásových traktorů, jejich odpružení a řízení

Zveřejněno: 20. 4. 2019

Výrobci se stále snaží vyvíjet podvozky, které co nejúčinněji přenesou výkon motoru na podložku a současně sníží negativní účinky vyšší hmotnosti na půdu. Pásové traktory lze agregovat i se secími stroji nebo překládacími vozy. Kolové podvozky jsou využívány především na traktorech, které zajišťují dopravu v zemědělství. Z hlediska komfortu obsluhy jsou traktory vybaveny odpružením přední nápravy, pásových jednotek a kabiny.

V popředí konvenční kolový traktor a v pozadí čtyř-pásový traktor kloubové koncepce. (Foto - Milan Jedlička)

Kolové traktory mají přibližně 95 procent podíl na současném traktorovém parku zemědělských podniků. Přispěly ke zvyšování limitů konstrukčních pojezdových rychlostí traktorů a umožnily jejich univerzálnější použití. Mají dobré trakční vlastnosti i v extrémních terénních podmínkách. Ve srovnání s pásovým pojezdovým ústrojím jsou jejich hlavní nevýhodou vyšší kontaktní tlaky na podložku. Různé pracovní podmínky v zemědělství vyžadují velkou tažnou sílu, nízký měrný tlak na podložku a malý prokluz. Nejlépe je splňují pásové traktory, které dobře využívají výkon motoru tam, kde by u výkonnějších kolových traktorů při přenosu tažné síly byly ztráty prokluzem značně velké.

Podvozky kolových traktorů

Podvozek je nosnou částí traktoru. Jeho součástí jsou všechny mechanismy, které umožňují jízdu a řízení traktoru. Některé části podvozku musí zajišťovat ještě další funkce – nést pracovní nářadí a stroje, musí umožňovat změnu světlé výšky a rozchodu kol při zachování vyhovujících pracovních vlastností, zvláště stability a řiditelnosti.

Bezrámová konstrukce

Zvláště podvozky traktorů nižších výkonových tříd jsou bezrámové samonosné konstrukce. Zde jsou jednotlivé části (motor, převodovka, skříň koncových převodů) sešroubovány v jeden celek a tvoří tak nosnou konstrukci traktoru. Jednotlivé části strojních skupin musí být dostatečně dimenzovány vzhledem k velkému namáhání a deformacím při jízdě v terénu a zatížení od připojeného nářadí. Nevýhodou této konstrukce je velká hmotnost jednotlivých skupin, často nevyhovující rozložení hmotnosti a obtížný přístup k jednotlivým skupinám při opravách.

Bezrámová konstrukce podvozku Zetor
Bezrámová konstrukce podvozku Zetor

Polorámová konstrukce

Nedostatky bezrámové konstrukce částečně odstraňuje polorámová konstrukce. Rám, který nese některé strojní skupiny, většinou motor a převodovku, je přimontován k zadní nápravě s rozvodovkou. Skříň motoru a převodovky nemusí být dimenzována pro nosnou funkci a tudíž dochází ke snížení její hmotnosti. Také jejich umístění v rámu se může podřídit požadavku na vhodné rozložení hmotností a tím kladně ovlivnit trakční vlastnosti traktoru. Na polorám lze upevnit přední hydraulický závěs, který může mít větší nosnost.

Polorámová konstrukce podvozku Fendt
Polorámová konstrukce podvozku Fendt

Rámová konstrukce

U kolových traktorů se však stále ve větší míře používá rámová konstrukce podvozku. Použití této konstrukce způsobuje rostoucí zatížení nářadím na předním i zadním hydraulickém závěsu. Nosnou funkci při tomto řešení neplní skříně motorů a převodů, nýbrž rám. Strojní skupiny tedy mohou mít nižší hmotnost a jejich umístění nemusí být podřízeno nosné funkci. Jejich umístění v rámu tak přispívá k lepšímu rozložení hmotností a tím kladně ovlivňuje trakční vlastnosti traktoru.

Rámová konstrukce podvozku Fastrac
Rámová konstrukce podvozku Fastrac

Odpružení kolových traktorů

Součástí podvozku a kabiny, která bezprostředně ovlivňuje výkonnost, kvalitu práce a provozní spolehlivost, je odpružení. Jedním z nejdůležitějších článků kabiny traktoru je sedadlo obsluhy, neboť musí zajistit pohodlné sezení řidiče a ovládání traktoru bez přenosu vibrací na řidičovo tělo. Odpružení sedadla je nejčastěji řešeno mechanicky či pneumaticky. Tlumení kmitání je mechanické nebo elektrohydraulické s moderní řídicí jednotkou. Pro dokonalejší tlumení vibrací se přistupuje k odpružení kabiny. Odpružení obvykle využívá kombinace pneumatických nebo hydraulických pružicích prvků s ocelovou či pryžovou pružinou.

Kabina bývá nejčastěji v přední části k podvozku uchycena pomocí velkých pryžových silentbloků, nebo teleskopických tlumičů. V zadní části se pak nachází dvojice vinutých pružin s teleskopickými tlumiči, případně hydraulické jednotky nebo pneumatické vaky. Výška zdvihu odpružení kabiny nepřesahuje 100 mm. Pro příčné vedení se používají panhardské tyče. Často se u takto odpružených kabin setkáváme s automatickými regulačními systémy, které dokážou regulovat tlak oleje nebo vzduchu v jednotkách odpružení, a tím se dokáže lépe přizpůsobovat aktuálním podmínkám.

Stále častěji se dnes setkáváme s odpružením přední nápravy, což přispívá nejen ke zvýšení komfortu pro obsluhu, ale i zlepšení stability a ovladatelnosti celého traktoru. Při jízdě po nerovném terénu má přední hnací náprava stálý kontakt s podložkou, čím se zvyšují tahové vlastnosti traktoru. U traktorů s rámovou konstrukcí se pak často setkáváme s odpružením obou náprav, tedy celého rámu.

Hydropneumatické odpružení přední nápravy

Hydropneumatický systém odpružení přední nápravy se skládá z akumulátorů stlačeného plynu (dusíku) a jednoho či dvou dvojčinných přímočarých hydromotorů, které určují polohu nápravy (kola) vůči podvozku. Tok oleje mezi akumulátory a hydromotory ovládá elektrická řídící jednotka přes elektrický regulační ventil. Řídící jednotka automaticky udržuje konstantní polohu nápravy vůči podvozku i při změně zatížení. Odpružení lze z kabiny elektricky vypnout nebo může být zapínáno automaticky v závislosti na pojezdové rychlosti. Jednotlivá provedení náprav se liší podle způsobu uchycení k podvozku.

Hydropneumatické odpružení přední nápravy
Hydropneumatické odpružení přední nápravy

Hydropneumatické odpružení se v podstatě používá ve dvou provedeních. Nejčastěji je náprava uchycena k podvozku přes centrální výkyvné rameno přibližně v těžišti traktoru. Panhardská tyč zajišťuje boční vedení a stabilitu. Vertikální pohyb nápravy je tlumen dvojicí přímočarých dvojčinných hydromotorů se zdvihem 100 mm. U druhého provedení je náprava zavěšena na příčném rameni a odpružena jedním hydromotorem. Příčné rameno je k rámu traktoru přichyceno přes otočný čep a na druhé straně přes hydromotor.

Pneumatické odpružení přední nápravy

Náprava je upevněna v pomocném rámu, který je na jedné straně uložen v rámu traktoru a na druhé straně je podepřen pneumatickými pružícími jednotkami a tlumiči. Jako zdroj tlakového vzduchu je využíván kompresor, který slouží i k brzdění přívěsu. Jedná se o modifikaci odpružení, které se využívá u užitkových vozidel a osvědčilo se také v extrémních klimatických podmínkách.

Pneumatické odpružení přední nápravy
Pneumatické odpružení přední nápravy

Nezávislé odpružení přední nápravy

Na rozdíl od systému odpružení celé přední nápravy nabízí tento modulární systém nezávislé odpružení jednotlivých kol, která jsou zavěšena pomocí čtyř kyvných pák a odpružena přímočarým dvojčinným hydromotorem. Pohyb kol při pružení je na sobě nezávislý. Konstrukce umožňuje zvýšení dynamického přenosu výkonu motoru na podložku a současně přináší zlepšení jízdního komfortu. Kombinací s optimalizovanou geometrií nápravy jsou rovněž vytvořeny předpoklady pro vysokou bezpečnost při jízdě. Nevýhodou je složitější konstrukce, která je náročnější na údržbu a případné opravy.

Nezávislé odpružení přední nápravy
Nezávislé odpružení přední nápravy

Odpružení celého rámu

Způsob odpružení celého rámu používají traktory JCB Fastrac. O kontakt pneumatik s podložkou se stará odpružení obou náprav. Přední náprava je odpružena mechanicky, pomocí vinuté pružiny s centrálně umístěným tlumičem, dle modelu může být odpružena i hydropneumaticky. Zadní náprava je odpružená hydropneumaticky s možností samonivelace, což je vyrovnávání, které zajišťuje i při zvedání těžkých břemen v zadním tříbodovém závěsu stálý kontakt předních kol s podložkou.

Řízení

Řízení slouží k udržování nebo ke změně směru jízdy vozidla. Původní řízení u traktorů na způsob matice a šroubu bylo změněno na řízení kuličkové. Toto nové řízení v porovnání s původním provedením zvýšilo především životnost této konstrukční skupiny a navíc bylo dosaženo podstatného snížení ovládací síly na volant. Používané kuličkové řízení je nesamosvorné a montuje se jako komplet složený z kuličkového šroubu a matice s obíhajícími 9 kuličkami. Uloženo je ve skříňce řízení, která je součástí převodové skříně a má svoji vlastní olejovou náplň.

Postupem času začalo být kuličkové řízení vybavováno posilovačem řízení, který snižuje potřebnou sílu k řízení traktoru. Řidič s posilovačem řízení ovládá volantem pouze rozvod tlakového oleje a sílu potřebnou pro natáčení kol vyvíjí ve válci posilovače tlakový olej dodávaný čerpadlem posilovače řízení. V případě, že motor nepracuje nebo posilovač řízení má poruchu, lze traktor řídit pouze mechanickým převodem silou řidiče na volant. Posilovač zároveň při jízdě tlumí rázy od kol do volantu. V současné době je u většiny kolových traktorů používáno hydrostatické řízení, které v plném rozsahu nahrazuje mechanické kuličkové řízení i řízení s namontovaným posilovačem. Usnadňuje vlastní řízení traktoru prostřednictvím hydraulické vazby mezi volantem a řídícími koly, a to za chodu i klidu motoru.

Schéma hydrostatického řízení
Schéma hydrostatického řízení

Řízení je tvořeno hydrostatickou jednotkou, která je ovládaná volantem. Volant spojený s rotačním rozvaděčem a odměrným hydrogenerátorem rozděluje a dávkuje tlakový olej z hlavního hydrogenerátoru přes potrubí do dvojčinného přímočarého hydromotoru. Současně rotační rozvaděč propojí cestu oleje z druhé strany pístu do nádrže, a tím se dvojčinný přímočarý hydromotor může pohybovat a natáčet řídící kola. Tyto funkce pracují vždy závisle na sobě, dle směru otáčení volantu a směru jízdy stroje.

Pneumatiky

Pneumatika tvoří spojovací článek mezi podložkou a traktorem. Přenáší hmotnost traktoru a připojeného nářadí, hnací a brzdicí momenty a boční síly na podložku. Současně je důležitým členem v pružicí soustavě. Proto musí být pneumatice věnována velká pozornost, neboť sebelepší konstrukce traktoru může mnoho ztratit např. na tahových vlastnostech díky nevhodné volbě pneumatik.

Řez pláštěm pneumatiky a uspořádání kostry: a – radiální, b – diagonální
Řez pláštěm pneumatiky a uspořádání kostry: a – radiální, b – diagonální

Konstrukce každé pneumatiky se skládá z vnitřní a venkovní části. Venkovní částí je dezén pneumatiky (část, která je v přímém styku se zemí) a bočnice zodpovědné za přenos radiálních sil a chránící vnitřní části pneumatiky. Vnitřní části jsou kostrou pneumatiky a zodpovídají za její sílu. Skládají se z tzv. kordové vložky, která tvoří vrstvy uspořádané vůči sobě pod předem určeným úhlem. Pneumatika je nasazena na ráfku prostřednictvím tzv. patky.

Podvozky pásových traktorů

Velká hmotnost traktorů a malá průchodnost terénem byly hlavními důvody pro vytvoření pásového podvozku patentovaného v roce 1904. Ve 21. století se ale důvody používání pásového podvozku zcela odlišují. Snaha zvyšovat výkonnost traktorových souprav vedla k nárůstu výkonu motoru a hmotnosti traktoru. Pásový podvozek se stal jedním z řešení, jak účinněji přenést výkon motoru na podložku a snížit negativní účinky vyšší hmotnosti na půdu. Kromě přenosu výkonu na podložku a nízkého měrného tlaku se používají pásové modely také s ohledem na celkovou šířku stroje. Právě vícenásobnou montáží kol na nápravu se dosahuje vytvoření velké styčné plochy, a tím tedy plochy adhezní pro přenos výkonu. Například na evropských trzích je celková šířka strojů limitována legislativními pravidly a právě montáž pásových podvozků představuje vhodné řešení. Pásy se dodávají v různých šířkách, čímž se nabízejí různé výkonové kategorie traktorů pro řádkové kultury. Pásové podvozky jsou určeny zejména pro pohyb na zemědělských pozemcích. Z hlediska pohybu na asfaltových a betonových površích mají své limity ohledně komfortu u neodpružených typů podvozku a opotřebování pásů.

Konstrukce pásových podvozků

Konstrukce podvozku dnešních pásových traktorů je buď rámová (dělený rám) nebo polorámová s mohutnou skříní převodovky a zadního mostu. V současné době se používá dvou koncepcí pásového podvozku, a to se dvěma nebo čtyřmi pásovými jednotkami. U koncepce se dvěma pásovými jednotkami je točivý moment motoru převeden přes převodovku a rozvodovku na zadní most a odtud na dvě pásové jednotky.

Traktor se dvěma pásovými jednotkami
Traktor se dvěma pásovými jednotkami

U koncepce se čtyřmi pásovými jednotkami je točivý moment z převodovky rovnoměrně rozdělen na obě hnací nápravy s rozvodovkou, diferenciálem a koncovými převody. Obě části traktoru jsou vzájemně spojeny pomocí středového kloubu, který umožňuje řízení a zároveň natáčení traktoru v příčné rovině i pohyb nahoru a dolů. Pro vhodné rozložení tahového výkonu má podvozek umístěný tahový bod přesně ve svém středu.

Traktor se čtyřmi pásovými jednotkami. Foto - Milan Jedlička
Traktor se čtyřmi pásovými jednotkami. Foto - Milan Jedlička

Pásové jednotky

Pásové jednotky přenáší hnací sílu motoru na podložku. Skládají se z centrálního nosníku, hnacího a napínacího kola, středové vodící kladky, napínacího mechanismu a pásu. Hnací síla motoru je převedena na hnací kolo, odkud se přenáší na pás. Pásy podvozku jsou poháněny třením mezi pásem a hnacím kolem o velkém průměru (zvýšení účinnosti třecí plochy) nebo pomocí zubů (pryžových bloků) zapadajících do výřezů v hnacím kole. Hnací kola jsou dodávána výrobcem v různých typech v závislosti na podmínkách provozu.

Pásové jednotky.
Pásové jednotky.

Challenger Mobil-Trac

Podvozek Challlenger Mobil-Trac 14 se skládá ze dvou samostatných pásových jednotek. Pásové jednotky jsou samonosné a k rámu traktoru jsou připojeny pouze pomocí zadních náprav a přední spojovací tyče. Díky této konstrukci lze snadno měnit rozchod podvozku. Centrální nosník je od podvozku oddělen pomocí gumotextilních jednotek, které fungují jako odpružení a absorbují nárazy. Aby se levý a pravý pás mohly kývat a nezávisle na sobě zvedat a spouštět, je podvozek opatřen robustním stabilizátorem. Centrální nosník se může sklonit až o osm stupňů, což pásům dovoluje kopírování terénu a traktoru plynulou jízdu přes nerovnosti. Komfort jízdy zvyšuje i odpružení pojezdových kladek, díky němuž se mohou přizpůsobovat zvlněnému terénu. Automatické napínání pásu zajišťuje hydraulický systém pomocí napínacího kola.

Pásová jednotka Mobil-Trac.
Pásová jednotka Mobil-Trac.

Díky akvizici značky Challenger nabízí Fendt traktory s pásovým podvozkem ve vlastních barvách. Pásový podvozek traktoru Fendt MT je odpružený pomocí robustní vinuté pružiny a integrovaného tlumiče, které mají za úkol zachycovat nárazy a vibrace. Přídavný tlumič absorbuje nárazy při maximálním výkyvu jednotky. Tlumiče spolu s pružinou zajišťují optimální účinnost odpružení a zároveň vymezují dráhu pružení. Stabilizátor na principu panhardské tyče propůjčuje podvozku příčnou stabilitu. Toto řešení v sobě skrývá systém SmartRide, který zvyšuje pružicí dráhu a každá pásová jednotka se může kývat v rozmezí jedenácti stupňů.

Odpružení pásového podvozku Fendt MT
Odpružení pásového podvozku Fendt MT

John Deere 9RT

Pásové traktory John Deere řady 9RT využívají systému odpružení AirCushion, které je tvořeno vahadlem a kyvným ramenem. Vahadlo je uloženo pohyblivě k pásu prostřednictvím otočného bodu s robustními pouzdry. Tlumení nárazů zajišťují dva pneumatické měchy doplněné o tlumič kmitů. Pásové jednotky jsou podobné konstrukce jako u pásového podvozku Mobil-Trac.

Pneumatické odpružení celého rámu John Deere 9RT.
Pneumatické odpružení celého rámu John Deere 9RT.

Case Quadtrac

Pásové jednotky Case Quadtrac mají otevřený design hnacího kola i pojezdových kladek, což vede k tomu, že se snadno čistí i v těžkých podmínkách. Hnací i napínací kola jsou vyrobena z litiny, která odvádí teplo. Ze stejného materiálu jsou vyrobeny i pojezdové kladky. Tři pojezdové kladky o menším průměru jsou uloženy mezi dvojicí kladek o větším průměru, na nichž dochází k ohýbání pásu. Trojice pojezdových kladek se může díky systému odpružení vertikálně pohybovat, což zlepšuje komfort jízdy a kopírování povrchu půdy. Pásy mají široké vnitřní zuby, jimiž spolehlivě zabírají do nahoře umístěného hnacího kola. Za trvale správné napnutí zodpovídá systém automatického napínání pásů.

Pásová jednotka Case Quadtrac.
Pásová jednotka Case Quadtrac.

John Deere 9RX

Pásové jednotky John Deere mají o 20 procent delší pásy, než Case Quadtrac. Hnací kolo umístěné v horní části pásové jednotky má velký průměr a svými žebry zabírá do osmi výstupků ve střední části pásu. Uprostřed mezi vodícími kladkami jsou umístěny dvě opěrné kladky, které jsou bezúdržbové. Olej se v nich nemění, pouze kontroluje. Středové vodicí kladky zajišťují maximální kontakt pásů s půdou. Díky velké rozteči napínacích kol má plocha, na níž pás dosedá na půdu, značnou délku, a to 218 centimetrů. Vedení pásu se seřizuje pomocí úhlu natočení přední vodicí kladky otáčením šestihranu jištěného jediným šroubem.

Pásová jednotka John Deere 9RX.
Pásová jednotka John Deere 9RX.

Odpružení pásových traktorů

Mechanické odpružení kabiny

Systém odpružení kabiny traktorů John Deere řady 9RX spočívá v paralelogramovém zavěšení s příčnou panhardskou tyčí a čtyřmi vinutými pružinami s uvnitř vedenými tlumiči. Zdvih odpružení dosahuje až 10 cm.

Odpružení kabiny John Deere 9 RX
Odpružení kabiny John Deere 9 RX

Case Quadtrac využívá čtyřbodové odpružení kabiny. Pro zvýšení boční stability při pružení využívá Case stabilizační pandhardské tyče.

 Odpružení kabiny Case Quadtrac
Odpružení kabiny Case Quadtrac

Traktory Fendt MT disponují odpružením kabiny ve dvou bodech. V přední části se nachází pryžové silentbloky a vzadu pak vinuté pružiny s integrovanými tlumiči nárazů. Celková pružicí dráha v zadní části kabiny činí 98 milimetrů, což dovoluje účinně absorbovat nárazy jdoucí od půdy bezprostředně přes tuhou zadní nápravu.

 Odpružení kabiny Fendt MT
Odpružení kabiny Fendt MT

Pásy

Pásy jsou pryžové s ocelovými vlákny a šířkou 400 až 920 milimetrů. Na vnější straně jsou opatřeny šípovým dezénem s možností výběru podle pracovního povrchu. Uprostřed vnitřní strany jsou pryžové bloky, které zlepšují vedení pásu a snižují riziko příčného posuvu. Velká plocha pásů (1,9 až 3,8 m2 ) umožňuje snížit velikost středního kontaktního tlaku na 35 až 70 kPa. Nejvyšší hodnoty kontaktního tlaku mohou být ovšem dvakrát až třikrát vyšší, neboť hmotnost traktoru je na pás přenášena přes hnací a napínací kola a střední vodící kladky. Ze silového řešení pásového traktoru vyplývá, že s rostoucí tahovou silou se normálová reakce posouvá k zadnímu hnacímu kolu. Tím se mění také tlakový obrazec pod pásy. Společnost Continental začala s výrobou chytrých pásů. Jejich funkčnost spočívá v čidle teploty, které je integrováno do pásových jednotek používaných na zemědělských traktorech. Vyhodnocením informace o teplotě je dáván jasný signál o zvýšení namáhání pásu zejména při jízdě po silnici. Udržení správné provozní teploty znamená možnost zvýšení přepravní rychlosti a životnosti pásu.

Pryžový pás Camso
Pryžový pás Camso

Řízení pásových traktorů

Řízení pásových traktorů může být diferenciální nebo kloubové. Diferenciální řízení využívá vlastností diferenciálního planetového převodu uloženého v zadním mostu. Je založeno na regulaci otáček korunového kola hydrostatickým převodníkem. Po přesunutí řadicí páky do parkovací polohy je řízení uzamčeno, aby nedošlo při náhodném kontaktu s volantem k pootočení traktoru. Konstrukce kloubového řízení je velmi podobná kolovému traktoru. Odlišuje se podélným umístěním přímočarých hydromotorů, které zajišťují natáčení rámu vůči sobě.

Hydromechanický diferenciální převod

Mechanismus řízení s hydrostatickým převodem je umístěn mezi kuželovým převodem rozvodovky a hnacími koly pásů. Systém řízení umožňuje plynulou změnu rychlosti jednotlivých pásů, a tím i plynulou změnu směru jízdy traktoru. Uvedený převod zajišťuje také otáčení traktoru na místě pohybem pásů v opačném smyslu.

Hydromechanické řízení traktoru Challenger.
Hydromechanické řízení traktoru Challenger.

Kloubové řízení

Konstrukce kloubového řízení je velmi podobná kolovému traktoru. Odlišuje se podélným umístěním přímočarých hydromotorů, které zajišťují natáčení rámu vůči sobě. Pásové traktory Case Quadtrac používají kloubové řízení, kde přední a zadní část podvozku jsou vůči sobě natáčeny pomocí dvou podélně umístěných axiálních hydromotorů. Obě poloviny traktoru se mohou natáčet doprava či doleva, a to ve značném úhlu 38˚, což tahači propůjčuje dobrou manévrovatelnost. Vnitřní průměr otáčení činí 5,7 metru. Aby se mohly obě části natočit až těsně k sobě, má Quadtrac schůdky do kabiny v natáčecím provedení.

Kloubové spojení Case Quadtrac
Kloubové spojení Case Quadtrac

Pásové traktory John Deere RX využívají taktéž systému hydrostatického řízení, které lze doplnit o systém Active Command Steering. Převod i odezva volantu jsou proměnlivé. Při otáčkách v pomalých rychlostech jde volant zlehka a traktor se dokáže otočit na poloměru 6,2 metru. Jakmile se rozjede rychleji, řízení ztuhne a volant má větší odezvu.

Výhodou kloubového řízení oproti hydromechanickému diferenciálnímu převodu je zatáčení s minimální ztrátou trakce a větší šetrností k půdě při otáčení.

Polopásové traktory

Case RowTrac

Značka Case IH vyvíjí již po dobu osmnácti roků svou technologii pásových podvozků. Od začátků v roce 1996 se až do současnosti uplatňuje na traktorech řady Quadtrac, Steiger Rowtrac, Magnum Rowtrac a jako výbava na přání u sklízecích mlátiček Axial-Flow.

Polopásový traktor Case s Rowtrac.
Polopásový traktor Case s Rowtrac.

Pro zadní nápravu Rowtracu byly vyvinuté pásové jednotky pracující na podobném principu jako u tahačů Quadtrac: s nahoře umístěným hnacím kolem, pozitivním pohonem a trojicí vodicích kladek. Pásové jednotky mohou být osazeny pásy o šířce 610 nebo 762 milimetrů. Výbava pásy místo koly znamená výrazné snížení prokluzu, což vede i ke zvýšení pojezdové rychlosti a lepšímu využití výkonu motoru. Na druhou stranu je nutné přes nápravu přenášet vyšší točivý moment a dochází k jejímu většímu namáhání. Proto je Rowtrac osazen zesílenou zadní nápravou. Kombinaci pásů s pneumatikami zvolil Case IH proto, aby se traktor mohl snadněji otáčet a přesto si zachoval i v průběhu zatáčení svůj tahový výkon. Nízkotlaké pneumatiky pak spolu s inovovaným systémem odpružení přední nápravy zvyšují komfort jízdy. Rowtrac se otáčí plynule jako kolové stroje a má rovněž dobrou řiditelnost.

New Holland SmartTrax

Mezi další zástupce polopásových podvozků lze zařadit firmu New Holland, která se zabývá technologií gumových pásů Smarttrax. Tato technologie se uplatňuje u traktorů řady T8 a dále i u sklízecích mlátiček.

Polopásový traktor NewHolland se Smarttrax
Polopásový traktor NewHolland se Smarttrax

Pásový podvozek Smarttrax se skládá z centrálního nosníku, hnacího a napínacího kola a třech vodících kladek. Je zde využit automatický systém hydraulického napínání pásů.

Modely Smarttrax T8 představují pokrok v konstrukci konvenčních traktorů. Kombinují výhodu kolového traktoru s flotací a tahovými vlastnostmi pásového traktoru. Smarttrax může být vybaven pásy o šířce 45,7; 61 nebo 76,2 centimetrů.

Claas Terra Trac

Polopásový traktor Claas Terra Trac
Polopásový traktor Claas Terra Trac

Firma Claas vyvinula polopásový traktor s plným odpružením celého stroje pod označením Axion 900 Terra Trac. Zakládá se na technologii známé ze sklízecích mlátiček, která však byla speciálně přizpůsobena požadavkům traktoru. Pásová jednotka využívá hydropneumatické odpružení.

Hydropneumatické odpružení Terra Trac
Hydropneumatické odpružení Terra Trac

Z hlediska odpruženého podvozku kombinuje Axion 900 Terra Trac výhody pásového traktoru s ohledem na trakci a šetrnost k půdě s pohodlnějšími jízdními vlastnostmi běžného standardního traktoru. Podvozek díky jednotlivě odpruženým vodicím kladkám zajišťuje trvalý kontakt s půdou a maximální kontaktní plochu každého pásu po celé jeho délce i šířce.

Autor: Ing. František Roučka
Foto: Archiv autora

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.