Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.7. – svátek slaví Vítězslav

S adaptéry MacDon sklízí přes tisíc hektarů ročně, jejich přednosti oceňuje v polehlém porostu

Zveřejněno: 14. 10. 2020

O tom, že flexibilní pásový adaptér není určen jen pro sklizeň obilnin, jsme se přesvědčili při sklizni řepky nedaleko Kladrub u Stříbra. Jan Jevčák je majitelem dvou flexibilních pásových lišt MacDon. Jednu z nich využívá ve spojení s polopásovou sklízecí mlátičkou k zajištění plynulé sklizně jakýchkoliv plodin a dosažení vysokého výkonu i v zaplevelených, nízkých a polehlých porostech.

K mlátičce Case IH byl nedávno pořízen MacDon FD135 s pracovním záběrem deset a půl metrů

Jan Jevčák hospodaří od roku 2010 v okolí Stříbra na 140 hektarech zemědělské půdy, kde uplatňuje bezorebnou technologii, přičemž pěstuje pšenici, ječmen, řepku a kukuřici. Současně se věnuje chovu třiceti kusů krav, které chce časem obměnit za třicet býků na výkrm. Kromě toho provádí kompletní zemědělské služby dvěma okolním podnikům. Jen za minulý rok na Tachovsku sklidil 1400 hektarů.

„MacDon je dobrý na polehlé porosty a má perfektní kopírování. Po terénu plave a velmi rychle reaguje na nerovnosti. Dobře vyřešené má přední kopírovací plazy”
Jan Jevčák, zemědělec

První sklízecí mlátičku pořídil před šesti lety. Vlivem přibývající práce pak začal pořizovat další mechanizaci (nejmodernějšího typu) a nyní kromě jiného provozuje dvě výkonné mlátičky se sklízecím adaptérem MacDon. Naše redakce zastihla pana Jevčáka přímo při sklizni řepky. Ve zdejších podmínkách je její výnos 3,5 tuny. Letošní řepka si však v této oblasti prošla těžkou zkouškou, neboť zpočátku svého růstu musela čelit mrazům a zimě, načež přišlo sucho a později i poměrně dost deště, což se projevilo místy vypáleným porostem.

Kopírování terénu napomáhají i stabilizační kolečka po stranách adaptéru
Kopírování terénu napomáhají i stabilizační kolečka po stranách adaptéru

Originální koncepce

Zemědělci z okolí začali před lety poptávat sklizeň jetele inkarnát. A jak sám majitel říká, „chtěl jsem vyčnívat z řady“, a tak si před třemi lety namísto pevného adaptéru s průběžným šnekem a plynulým vysunutím dna, který dříve využíval, pořídil adaptér kanadské firmy MacDon, jejž na český trh dodává firma AGRI CS a.s. Mlátička New Holland konkrétně využívá adaptér MacDon FD140 s děleným přiháněčem a pracovním záběrem dvanáct metrů, zatímco k mlátičce Case IH byl nedávno pořízen MacDon FD135 s pracovním záběrem deset a půl metrů. Adaptér MacDon lze spojit s jakoukoliv mlátičkou nehledě na značku ani výrobce. „MacDon je dobrý na polehlé porosty a má perfektní kopírování. Po terénu plave a velmi rychle reaguje na nerovnosti. Dobře vyřešené má přední kopírovací plazy: není, co by se o ně zadrhávalo v případě mokrých podmínek na poli při sklizni polehlého porostu. Adaptér je to velmi povedený,“ zhodnotil úvodem majitel schopnosti stroje s tím, že od pořízení prvního MacDonu si řada sousedních zemědělců pořídila stejný adaptér. Na rozdíl od adaptéru v pevném provedení s průběžným šnekem u MacDonu sklízenou plodinu uchopí a přizvedne přiháněč s řízenou dráhou prstů. Následně ji nasměruje na gumotextilní boční pásy, odkud plodina putuje k centrálnímu pásu a odtamtud do šikmého dopravníku. Pásy jsou mezi sebou a konstrukcí adaptéru utěsněny, aby bylo možné bez problémů sklízet i velmi jemná zrna speciálních plodin. Životnost pásů se odvíjí od půdních podmínek (kameny apod.). Jan Jevčák používá i po 3000 sklizených hektarech stále ty stejné.

Pan Jevčák provozuje model MacDon FD140 ve spojení s polopásovou mlátičkou
Pan Jevčák provozuje model MacDon FD140 ve spojení s polopásovou mlátičkou

Volba správného pracovního záběru adaptéru zajistí plynulou sklizeň, optimalizovaný tok hmoty do mláticího ústrojí a maximální využití výkonnostního potenciálu mlátičky. Pan Jevčák provozuje model MacDon FD140 ve spojení s polopásovou mlátičkou. Polopásový podvozek zajišťuje komfortnější překonávání terénních nerovností ve srovnání s kolovým podvozkem, a tudíž i adaptér lépe kopíruje terén. Tomu napomáhají i stabilizační kolečka po stranách adaptéru. Majiteli se na stroji líbí funkce reverzace, tedy zpětného chodu – obsluha nemusí vysedat z kabiny v případě, že adaptér nabere například cizí předmět, což během sklizně šetří drahocenný čas. Při sklizni řepky pomáhal horní pomocný šnek, majitel ho ale využívá i při sklizni pšenice, která má běžně výnos osm tun, takže šnek i v tomto porostu může plynule a hladce dodávat hmotu do šikmého dopravníku.

Stojatý a vyrovnaný porost není vzhledem k současnému počasí samozřejmostí

„Pro MacDon jsem se rozhodl proto, že jsem požadoval adaptér s dvanáctimetrovým pracovním záběrem, aby korespondoval s výkonností sklízecí mlátičky. Výrobce mlátičky ale nabízí adaptér jen s pevným stolem, který navíc není lomený. Chtěl jsem, aby adaptér v celém dvanáctimetrovém pracovním záběru dobře kopíroval terén. To umí nabídnout MacDon, jenž je proto na našem trhu nejpoužívanější,“ řekl k pořízení Jevčák. MacDon FD140 je dvakrát lomený, přičemž střed se nehýbe, ale okraje v případě potřeby ano. Majitel využije tuto výhodu zejména při sklizni polehlých porostů, kde si jinak musí obsluha standardního adaptéru pomáhat zvedáky. MacDon lze vertikálně naklopit, načež polehlý porost krásně sklidí, a to i ve směru polehnutí. „Stačí nastavit požadovaný tlak na půdu a výšku řezu, nemusí se tedy při sklizni zastavovat. Neustálé zastavování a vyjíždění z porostu při sklizni axiální mlátičce nesvědčí z důvodu vysokých ztrát zrna. Raději zpomalím a porost sklidím plynule, na to je MacDon perfektní,“ dodal majitel. Díky své unikátní konstrukci MacDon nabízí vertikální i boční kopírování. Flexi režim adaptéru lze jednoduše za pomoci páčky uzamknout, dochází k tomu například při sklizni řepky a ponechávání vysokého strniště.

Majiteli se na stroji líbí funkce reverzace, tedy zpětného chodu – obsluha nemusí vysedat z kabiny v případě, že adaptér nabere například cizí předmět, což během sklizně šetří drahocenný čas
Majiteli se na stroji líbí funkce reverzace, tedy zpětného chodu – obsluha nemusí vysedat z kabiny v případě, že adaptér nabere například cizí předmět, což během sklizně šetří drahocenný čas

Když bychom srovnali standardní adaptér s adaptérem MacDon v ideálních sklizňových podmínkách, výsledkem bude víceméně podobná výkonnost mlátičky. Jenže stojatý porost v dnešní době není samozřejmostí a vlivem počasí je stále častěji k vidění spíše sklizeň polehlého a rozváleného porostu, kde své výhody naplno uplatní právě MacDon. MacDon u českých zemědělců boduje obzvláště při sklizni plodin, jako jsou hrách a sója, kdy je možné sklízet tak, aby vzniklo strniště o délce pouze 3 centimetry – sklizeň proto probíhá i v těžkých podmínkách a výnos je přes všechny překážky maximální. To s klasickou pevnou lištou jen stěží lze dosáhnout.

Přestavba adaptéru ze sklizně obilnin na sklizeň řepky je ve srovnání s konkurencí snazší. Montáž bočních děličů zabere jen pár minut – vše je řešeno přes zámky, rychloupínače a dvě hadice. Naproti tomu u standardního adaptéru zabrala montáž děličů panu Jevčákovi i půl hodiny. I když je adaptér náročnější na údržbu vzhledem k vyššímu počtu pohybujících se dílů, za léta provozu se neprojevila vážnější porucha, která by zapříčinila ukončení sklizně během žní. Majitel údržbu nepodceňuje a adaptér se mu za to odvděčil sklizní více než 3000 hektarů bez vážnější poruchy.

Pro silniční přepravu adaptéru je používán dvounápravový vozík
Pro silniční přepravu adaptéru je používán dvounápravový vozík

Pro silniční přepravu adaptéru je používán dvounápravový vozík. Majitel po zkušenostech nechtěl u vozíku natáčecí nápravu. „Jezdil jsem s mlátičkou Case IH a ta má velký rejd kol, takže jsem věděl, že s klasickým dvounápravovým vozíkem všude zajedu. Navíc je konstrukčně jednoduchý a lze ho zalomit téměř do jedničky a narovnat zase zpět. Na polopásové mlátičce už takový rejd kol není, takže mám u některých polí dost problém najíždět na pole. Na silnici nebo kruhovém objezdu však žádné potíže nevznikají,“ uvedl majitel. Podle jeho názoru je pevná náprava u vozíku lepší, protože natáčecí typ má své limity, které když se překročí, může něco prasknout, což je v době žní problém. Výhodou je podle majitele i konstrukční řešení dvou předních kol umístěných blízko sebe, protože při otáčení a vybočení mlátičky vozík svými koly nezavadí o obrubníky, jako u stejně širokých náprav některých jiných vozíků. Pan Jevčák se proto přiklání spíše k variantě pouze zadní natáčecí nápravy. AGRI CS plánuje brzy do svého sortimentu zařadit vozíky s natáčecími nápravami.

Sklízecí mlátička pana Jevčáka ze Stříbra. Adaptér MacDon využívá třetím rokem.