Dnes je 18.8. – svátek slaví Helena

Státní zkušebna strojů a.s. je mezinárodně uznávaným nezávislým pracovištěm

Zveřejněno: 29. 4. 2018

Zkušebna strojů v České republice působí již přes 60 let. Za tu dobu stihla několikrát změnit název i právní formu, dnes nese jméno Státní zkušebna strojů a.s. a patří mezi uznávané nezávislé pracoviště v ČR i v zahraničí.

Státní zkušebna strojů a.s. na základě pověření Ministerstva dopravy České republiky v rámci své odborné činnosti připravuje podklady ke schválení zemědělské techniky k provozu na pozemních komunikacích (EU schválení typu, národní typové schvalování, schvalování jednotlivých vozidel). Zkoušky a posuzování probíhají buď v areálu Státní zkušebny strojů a.s., nebo přímo u zákazníka. Následně vypracovává a předává příslušnou dokumentaci na Ministerstvo dopravy České republiky. Děje se tak za cílem ověřit a vyzkoušet stroje a zařízení z hlediska obecného zájmu uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Státní zkušebna strojů dále pomáhá zákazníkům (výrobcům a dovozcům) s uváděním jejich výrobků na trh a v rámci svých oprávnění provádí další činnosti.

Společnost dokáže otestovat prakticky každou mechanizaci jakékoliv velikosti a značky. Od zemědělských strojů, přes stavební, lesní až po komunální techniku. Kromě standardních strojů a zařízení zkouší Státní zkušebna strojů a.s. také stroje a jejich vlastnosti dle potřeb zákazníků pro tuzemský i zahraniční trh. Takovým příkladem je testování svahové dostupnosti svahové sekačky, jejímž výstupem byl certifikát Státní zkušebny strojů a.s. Aby bylo ověřeno, že zkoušky a měření splňují nejvyšší technické standardy, je potřeba získat odpovídající akreditace, certifikace, osvědčení, autorizace a pověření. To vše Státní zkušebna strojů a.s. má, včetně speciálních pracovišť a laboratoří, tudíž může nabízet i služby spojené s posuzováním výrobků, certifikací výrobků, schvalování zvláštních vozidel anebo například může provádět homologaci strojů.

Státní zkušebna strojů a.s. je:

  • Notifikovaná osoba NB 1016 pro strojní zařízení a hluk
  • Akreditovaný certifikační orgán č. 3062
  • Akreditovaná zkušební laboratoř 1054
  • Technické pracoviště autorizované MD ČR
  • Centrum technické normalizace při ÚNMZ č. 2017/0043/SC

Kontakt: Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11163 04 Praha 6 – Řepy, e-mail: info@statnizkusebna.cz, www.statnizkusebna.cz

Autor: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D., Milan Jedlička
Foto: Ing. Lubomír Hudec, Miroslav Javorský

Tématické tagy

Nové

Na Agronomic Design 2018 zazněly reálné zkušenosti se sklízecími mlátičkami Axial-Flow

Zveřejněno 16.8. V rámci akce Agronomic Design 2018, pod režií společnosti AGRI CS a.s., došlo na dvou stanovištích k prezentaci předností a technických řešení sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow a obilných lišt. jít na článek

Kvalita sklizně a míra ztrát u axiální sklízecí mlátičky Case IH

Zveřejněno 15.8. Letošní ročník Agronomic Design 2018, jehož pořadatelem byla společnost AGRI CS a.s., se uskutečnil u obce Lány ve Středočeském kraji. Na programu bylo řešení ztrát a čistoty zrna u sklízecích mlátiček, představení pásových lišt MacDon a technologie… jít na článek

Metsjö uvádí na trh zcela uzavřený přepravník. Co bude vozit?

Zveřejněno 14.8. Metsjö uvádí na trh devět metrů dlouhý přepravník TP3 BOX, který je zcela uzavřený. Hydraulicky se otevírá pouze postranní bočnice. jít na článek