Iveco Traktor
Dnes je 29.1. – svátek slaví Zdislava

Uspořádání disků do tvaru „X“ se osvědčuje a plní svůj účel, říká jeden z prvních uživatelů nového podmítače ATLAS AO_PROFI

Zveřejněno: 2. 9. 2019

Více než dvacetileté zkušenosti s výrobou diskových podmítačů zúročil BEDNAR při vývoji modelu ATLAS AO 6000 PROFI. Přišel se zásadními inovacemi v oblasti ovládání a příslušenství si ponechalo originální konstrukční provedení umožňující univerzální nasazení v různých typech půd. Jedním z prvních uživatelů stroje se stal soukromý zemědělec pan Milan Víšek starší, jenž hospodaří nedaleko Chrudimi.

Podmítač ATLAS AO PROFI je zkonstruován pro univerzální použití a pro zpracování rostlinných zbytků.
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Diskové podmítače mají své nezastupitelné místo u zemědělců prosazující jak konvenční, tak minimalizační zpracování půdy, a to zejména z důvodu jejich vysoké plošné výkonnosti při podmítce nebo při opakovaném mělkém kypření půdy. Patřičnou mírou k tomu přispívá také možnost kombinace pracovních sekcí v různém provedení (řezací sekce či drobicí a utužovací válce apod.) v závislosti na půdních podmínkách. Aby mělo zpracování půdy žádoucí efekt, závisí také hodně na provedení samotné konstrukce podmítače.

Vlastní produkce a výroba mléčných výrobků a masa

Diskové podmítače společnosti BEDNAR prodělaly za poslední léta řadu konstrukčních změn. Nejnovějším počinem mezi polonesenými, kompaktními, krátkými, diskovými podmítači je ATLAS AO_PROFI s robustní konstrukcí. Ten si letos odbyl světovou premiéru na mezinárodním zemědělském veletrhu SIMA v Paříži. Patří do rodiny modelové řady diskových podmítačů ATLAS zahrnující nesené krátké, tažené širokozáběrové a těžké varianty v rozličných pracovních záběrech, které uspokojují potřeby zemědělských podniků všech velikostí. Do letošních posklizňových prací se zapojil jeden z prvních kusů v provedení se šestimetrovým pracovním záběrem na Farmě Lipina.

Dny před pořízením této fotografie pršelo. V době naší návštěvy panovaly letní teploty a probíhala podmítka. Pohled na zpracovanou (do 5 cm) a nezpracovanou část pole.
Dny před pořízením této fotografie pršelo. V době naší návštěvy panovaly letní teploty a probíhala podmítka. Pohled na zpracovanou (do 5 cm) a nezpracovanou část pole.

Farma Lipina se nachází v blízkosti seskupení malých obcí Pohořalka, Mladoňovice, Deblov či Rabštejn nedaleko Chrudimi. Po pádu komunismu v devadesátých letech zde jako jedna z prvních v okrese začala hospodařit matka pana Ing. Víška mladšího. Nyní na farmě sídlí tři rodinné společnosti se zaměřením na zemědělskou produkci. Pan Víšek mladší začal hospodařit ihned po absolvování vysoké školy v roce 2003. V současnosti se zabývá pěstováním užitkových rostlin a chovem hospodářských zvířat. Místní obyvatelé mohou okusit maso, mléko, sýry a jogurty díky vlastní výrobě a prodeji přímo ze dvora. Část obhospodařované výměry slouží pro produkci krmiva určeného pro šedesát kusů dojnic. Z celkové výměry připadá 190 hektarů orné půdě a 60 hektarů trvalým travním porostům. Vedle hrachu a jetele se na 35 hektarech pěstuje kukuřice, na 100 hektarech pšenice a na 48 hektarech řepka. Letošní výnosy pšenice dosáhly šesti tun, u řepky zhruba tří tun, což je na místní poměry dobré.

Nový ATLAS AO 6000 PROFI zvládne vyšší pracovní rychlost až 15 km/h, uspořádání disků do X a náprava před válci je ohromným krokem vpřed
Milan Víšek ml.

Podmítač zvládá kamenité půdy

Základní zpracování půdy vykonával na farmě po dobu téměř sedmi let starší diskový podmítač ATLAS (se shodným pracovním záběrem), jehož obměna za nový model nastala nyní. „Dříve jsme jezdili s radličkovým podmítačem, který ale neustále vytahoval kameny, a když bylo více slámy, neodváděl kvalitní práci,“ řekl pan Víšek ml. a potvrdil, že půda v okolí patří mezi lehčí až písčité s velkým množstvím kamenů.

Těžkému pěchu kameny nevadí.
Těžkému pěchu kameny nevadí.

Ročně jich seberou až patnáct tun z hektaru, což představuje opravdovou výzvu pro každý půdozpracující stroj už i z toho důvodu, že zdejší půdy jsou hodně abrazivní. „Nedávno pršelo, takže opotřebení disků je minimální, když je sucho, mělo by se jezdit pomaleji, aby se půdozpracující sekce nezahřívaly a nebrousily. V našich kamenitých půdách nejvíce trpí železa u pluhu,“ seznámil nás s podmínkami pan Víšek ml.

Zubaté disky mají průměr 620 × 6 mm.
Zubaté disky mají průměr 620 × 6 mm.

Těžké podmínky prověřují odolnost konstrukce a jednotlivých celků podmítače. Právě kameny byly jedním z důvodů pořízení stroje opět od výrobce BEDNAR. „Zkoušeli jsme různé typy utužovacích a drobících válců. Gumové provedení jsme zavrhli ihned, těžký segmentový pěch z obručí nám nevyhovoval a poslední varianta provedení do V nám též nevyhovovala. Vrátili jsme se tedy k osvědčené a vyzkoušené technologii s těžkým pěchem, kterého kameny nepoškodí a přiměřeně půdu utuží. Funguje perfektně,“ pochvaloval si pan Víšek ml. a zmínil, že s ATLASem úspěšně bojují i proti škůdcům v řepce.

Už žádné vychýlení a překrytí

Půdozpracující sekce podmítače ATLAS AO_PROFI tvoří dvě řady disků a zadní těžké utužovací pěchy. Doplňujícími segmenty jsou zavlačovače a páskový smyk. Zubaté disky mají průměr 620 × 6 mm, přičemž je možné volit i agresivnější provedení A-disků. „Do našich podmínek jsou vhodné 620 mm disky, menší už nejsou vhodné na předseťovou přípravu, vyhovovaly by jen při podmítce, nikoliv v jarní přípravě.

Dvě řady s celkovým počtem 48 disků a utužovací pěch (dále možnost sekce pro řez rostlinných zbytků, zavlačovače a páskový smyk) kombinují pracovní operace do jednoho přejezdu, čímž se snižují počty přejezdů po poli.
Dvě řady s celkovým počtem 48 disků a utužovací pěch (dále možnost sekce pro řez rostlinných zbytků, zavlačovače a páskový smyk) kombinují pracovní operace do jednoho přejezdu, čímž se snižují počty přejezdů po poli.

U starého ATLASu už jsou disky opotřebované. Sice podmítají dobře, ale na předseťovou přípravu nejsou vhodné. Jejich obvodová rychlost a počet otáček je nevyhovující,“ zmínil pan Víšek ml. druhý důvod obměny za nový stroj. Velký průměr disků, rozestup 25 cm mezi nimi a vysoká světlost rámu dovolují zpracování půdy i s velkým množstvím posklizňových zbytků, které se objevují typicky při minimalizačním zpracování půdy bez orby (tzv. greening apod.). Je-li ve výbavě přední řezací válec Trash Cutter umístěný před řadou disků, zajistí nařezání posklizňových zbytků či rostlin. Vykrajované disky nastavené pod úhlem 17 stupňů se postarají o kvalitní a rovnoměrné promíchání zbytků s půdou, a to i za vlhkých a velmi suchých podmínek – to potvrzuje i majitel.

Ani extrémně suché podmínky nevadí. Disky přesto lehce vnikají do půdy za podpory celkové hmotnosti stroje.
Ani extrémně suché podmínky nevadí. Disky přesto lehce vnikají do půdy za podpory celkové hmotnosti stroje.

Sami jsme se na poli přesvědčili, že tady neplatí obecně zažité představy o diskových podmítačích, jež zanechávají pásy rostlinných zbytků. Každý disk je uložen v kuličkových bezúdržbových ložiskách s doživotní náplní. Těsnost ložiska je zaručena kazetovým guferem. Ideální zahlubovací sílu a přesné vedení jednotlivého disku zajišťuje horizontální non-stop jištění tvořené pružinou s vypínací sílou ve svislém směru 200 kg. Slupice je k rámu uchycena čepem fixovaném v pouzdře se speciálními segmenty. Toto řešení nevyžaduje mazání a je tedy bezúdržbové. Plní též tlumicí efekt v přenosu mikrovibrací disků do rámů.

Disk uchycený ke slupici. Slupice je uchycena k rámu. Pružina patří k horizontálnímu non-stop jištění.
Disk uchycený ke slupici. Slupice je uchycena k rámu. Pružina patří k horizontálnímu non-stop jištění.

U krátkých podmítačů s disky o větším průměru může docházet k tzv. driftování, kdy podmítač nedrží stejnou stopu s traktorem a dochází k překryvům a zpracování již zpracované půdy a nedodržení nastavených GPS linií (hlavně při jízdě na svahu). Tento jev však nová generace podmítače ATLAS AO_PROFI úspěšně eliminuje patentovaným postavením disků do tvaru písmene X. „Inovace v podobě uspořádání do X je hodně znát a je perfektní. U staré verze byl problém, že ujížděla ke straně a při jízdě z kopce to bylo znát ještě více,“ ocenil konstrukci pan Víšek ml., který má prakticky veškeré pozemky v kopcovitém terénu. To byl třetí důvod, proč pořídil právě tento model.

Pohled na řešení konstrukce. Dobře jsou vidět pístnice pro zvedání a odpružení.
Pohled na řešení konstrukce. Dobře jsou vidět pístnice pro zvedání a odpružení.

Komfortní ovládání z kabiny traktoru

Nový ATLAS AO 6000 PROFI je oproti svému předchůdci také komfortnější v ovládání. Elektrohydraulický systém ovládání umí nejen snadno a pohodlně z kabiny nastavovat pracovní hloubku diskové sekce (a to i skokově), ale také provádět korekci opotřebení disků. Je tedy možné pružně reagovat na aktuální terénní podmínky a na základě toho měnit pracovní hloubku zpracování půdy. „190 hektarů orné půdy máme rozložených ve skoro čtyřiceti kouskách. Největší pole má sedmnáct hektarů a další po jednom až dvou hektarech. Z toho důvodu se nám osvědčuje hydraulické ovládání hloubky z kabiny. Každé pole má totiž různé podmínky a třicetkrát za den vylézat z traktoru není možné,“ ocenil přínos systému pan Víšek ml.

Pro plné otočení na souvrati není potřeba mnoho místa. To na farmě ocení, neboť pozemky jsou malé a rozdrobeny po okrese.
Pro plné otočení na souvrati není potřeba mnoho místa. To na farmě ocení, neboť pozemky jsou malé a rozdrobeny po okrese.

ATLAS AO 6000 PROFI se během roku na farmě téměř nezastaví, ročně musí obdělat celkově zhruba 350 hektarů. Že se jedná o skutečný univerzál, dokazuje to, že se s ním provádí podmítka celé výměry hned po sklizni a příprava na jaře před setím kukuřice. Po sklizni kukuřice orbu zavrhli, pole místo ní dvakrát zpracují podmítačem – kvůli problému s divokými prasaty. Na zoraném poli by prasata hledala obživu v hloubce, za to při podmítce je jim ponechána na povrchu, tudíž nepáchají tolik škody. Prvotní zpracování půdy po sklizni obilnin se provádí do hloubky zhruba pěti centimetrů (ATLAS zvládne až do 16 cm) z důvodu přerušení kapilarity a následné orby (při hlubším zpracování by se neudržel pluh). Zabrání se tak úniku vláhy z půdy a rostlinné zbytky jsou rychle nařezány a částečně zapraveny. Pozitivní ohlas zaznamenala jednak schopnost podmítače udržet nastavenou hloubku zpracování, což je přínosem jak dvojice páru kol vpředu a zadní šířky stroje, tak i zahlubování disků za sucha do půdy.

Dvojitá podpěrná kola vedou stroj terénem a udržují stejnou hloubku zpracování.
Dvojitá podpěrná kola vedou stroj terénem a udržují stejnou hloubku zpracování.

U starého podmítače činila pracovní rychlost maximálně 11 km/h. Při rychlejší jízdě docházelo k negativním výkyvům kvůli nápravě umístěné vzadu. „Nový ATLAS AO 6000 PROFI zvládne vyšší pracovní rychlost až 15 km/h, uspořádání disků do X a náprava před válci je ohromným krokem vpřed,“ dodal pan Víšek ml.

Náprava s možností odpružení je nově umístěna vzadu.
Náprava s možností odpružení je nově umístěna vzadu.

Vysoká pracovní rychlost umožňuje snáze plnit agrotechnické lhůty a připraví lepší seťové lůžko pro secí stroj. Z důvodu malých výměr jednotlivých polí činí výkonnost soupravy od čtyř do osmi hektarů za hodinu se spotřebou zhruba pět litrů na hektar.

— kontakty —

BEDNAR FMT s.r.o.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř

E: info@bednarfmt.com   T: +420 283 092 529   WWW: https://www.bednar.com/

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Nové

Traktor Arbos 5130 MY 2020 je všestrannější a vstupuje do světa inteligentního zemědělství

Zveřejněno 29.1. Návštěvníci veletrhu Agritechnica si na výstavní ploše italské firmy Arbos mohli prohlédnout prototyp traktoru Arbos 5130 pro rok 2020. Klíčovou vlastností nového traktoru je všestrannost a schopnost pracovat v rámci inteligentního zemědělství. jít na článek

Teleskopické manipulátory Merlo Turbofarmer s inovacemi v oblasti ovládání a bezpečnosti

Zveřejněno 29.1. Řada teleskopických manipulátorů Merlo Turbofarmer byla uvedena na trh v roce 1996 a dodnes zahrnuje všestranné stroje standardní, střední a těžší kategorie speciálně vyvinuté pro zemědělce. Do roku 2020 přichází mnoho modelů s inovacemi v oblasti… jít na článek

Nová generace velkých kompaktních diskových kypřičů Certos s pracovním záběrem 4 m až 7 m

Zveřejněno 28.1. Amazone představuje druhou generaci velkých kompaktních diskových kypřičů Certos s pracovním záběrem 4 m až 7 m. V řadě nalezneme konkrétně modely Certos 4002-2TX, 5002-2TX, 6002-2TX a 7002-2TX. jít na článek