Kramp - Náhradní díly na dosah ruky
Dnes je 30.9. – svátek slaví Jeroným

V ZS Horní Krupá otevřeli novou posklizňovou linku pro šetrné a úsporné zpracování úrody

Zveřejněno: 10. 8. 2020

V Zemědělské společnosti Horní Krupá, a.s. jsou si vědomi toho, že správná posklizňová úprava a uskladnění jsou nezbytné pro zachování kvality komodit. Proto si nechali firmou BEDNAR FMT s.r.o. zpracovat na klíč projektovou dokumentaci, stavbu, dodávku a montáž technologií, jako jsou ocelová skladovací sila a vyrovnávací zásobník GSI, šachtová sušárna zrnin PETKUS, předčistička zrnin BÜHLER, dopravní cesty HAUSER CZ a řídicí systém TEBIS.

Nová posklizňová linka v Zemědělské společnosti Horní Krupá
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Úroda musí být nejen sklizena, ale je zapotřebí s ní i vhodně manipulovat a správně ji uskladnit. Některé zemědělské podniky volí cestu zpracování a skladování svépomocí, s čímž jsou ovšem spojeny vysoké nároky na vybavení odpovídající technikou, skladové kapacity a logistické zázemí. Současně to přináší výhody v podobě svobodného nakládání s úrodou a urychlení sklizně. V ZS Horní Krupá však skladovali donedávna úrodu v dnes již nevyhovujících halách, ve kterých bylo definováno množství slabých míst. Leč díky výstavbě nové posklizňové linky na klíč má společnost nyní k dispozici množství skladových a manipulačních ploch odpovídající její produkci. Slavnostní otevření nové posklizňové linky proběhlo dne 30. června 2020 v areálu ZS Horní Krupá na Vysočině. V rámci akce byla linka a její funkce představeny také veřejnosti a novinářům. Prezentace se ujali zástupci společnosti BEDNAR FMT, konkrétně její obchodní zástupce Jaroslav Plodek a jednatel Petr Procházka, dále jednatel společnosti VP AGRO Jaroslav Šuk a místopředseda představenstva ZS Horní Krupá Jiří Novák.

Slavnostní přestřižení pásky provedli zástupci BEDNAR FMT a ZS Horní Krupá
Slavnostní přestřižení pásky provedli zástupci BEDNAR FMT a ZS Horní Krupá

ZS Horní Krupá, patřící do skupiny VP AGRO, hospodaří na téměř dvou tisících hektarech. Vzhledem k tomu, že mezi její oblasti působení patří i živočišná výroba či chov dojnic a prasat, tak rostlinná výroba slouží též k zajištění krmné dávky pro zvířata.

Pokročilý monitoring

Požadavkem ZS Horní Krupá bylo zachovat některé stávající technologie a napojení na přípravnu krmných směsí. Před samotnou stavbou posklizňové linky muselo být kvůli typu pozemku (mírný svah) provedeno poměrně dost zemních prací. Novou posklizňovou linku dokáže v současnosti obsluhovat jeden až dva lidé přes počítač s řídicím systémem TEBIS, který uživatele informuje o veškerých datech a lze na něm provádět různá nastavení. Cesta, kudy bude zrno putovat, je už přednastavená, což přináší výhodu v podobě jednoduššího ovládání celé linky – obsluha si pouze vybere, kde chce začít a skončit. Systém dále eviduje a monitoruje data, archivuje servisní cykly, připomíná obsluze servis a automaticky spouští ventilátory. Pro zájemce je k dispozici i mobilní aplikace informující o provozních datech linky.

Jako topné médium v této posklizňové lince slouží propan. Zástupci firmy BEDNAR FMT uvádějí, že není-li v areálu dostupná přípojka zemního plynu, řešením je právě LPG. Mezi jeho výhody patří fakt, že investor není nucen propočítávat počet odběrů za sezónu u dodavatele zemního plynu.

Promyšlená logistika

Všechno začíná u příjmového koše, který je sestaven tak, aby jím mohli projíždět jakákoliv vozidla, a to i bez ohledu na to, zda se jejich korba nástavby či návěsu sklápí dozadu nebo do boku. Hala, v níž se podzemní konstrukce nachází, je proto čtyři metry široká a dvanáct metrů dlouhá. Nechybí ani rolovací vrata umožňující nájezd i výjezd se zvednutou korbou návěsu nebo nástavby. Rošt příjmového koše je plně přejezdný a je složen z trubek, aby na něm při vyklápění jakýchkoliv komodit nic neulpívalo. V koši se nachází stříška a pod ní řetězový dopravník, který je koncipován na výkon 100 t/h. Zrno posléze putuje do čističky a pak buď na sušárnu, vyrovnávací zásobník nebo na sila. Přístup do příjmového koše, například z důvodu čistění, zabezpečují šachty. Tři ocelová skladovací sila s celkovou kapacitou 5000 m3 disponují provzdušňovanou podlahou a aktivním větráním.

Všechno začíná u příjmového koše, který je sestaven tak, aby jím mohli projíždět jakákoliv vozidla
Všechno začíná u příjmového koše, který je sestaven tak, aby jím mohli projíždět jakákoliv vozidla

Jedním ze stavebních objektů je prachová komora, nad kterou je umístěna čistička, do které putuje zrno. Pak se opět vrací do věže. Následně si obsluha může zvolit, zda chce zrno distribuovat do zásobníku, ze kterého si zrno automaticky odebírá sušárna. Jakmile je zrno vysušeno, komodita pokračuje například do skladovacího sila. Výkon sušárny činí 25,4 t/h (u pšenice). Sušárna je podle požadavku ZS Horní Krupá v tzv. pšeničném provedení, takže nemá rekuperační komoru (teplota náhřevu je nižší).

Zrno putuje podzemními cestami, konkrétně řetězovými dopravníky do elevátoru a poté vstupuje do čističky. Sítová čistička funguje tak, že v jejím boxu dochází k aspiraci, tzn. čištění vzduchem od lehčích nečistot, zrno pak prostupuje do sítové skříně. V ní se nacházejí síta, respektive kombinace předsít a hlavních sít – například pro pšenici. Síta mají různou perforaci. Co je sebráno z aspirace, jde do nepoužitelného odpadu a to, co propadne a lze zužitkovat, postupuje do komory použitelných odpadů. Plně uzavřená čistička Buhler je vhodná pro hrubé čištění, intenzivní čištění a přináší výhody v podobě snadného nastavení a nenáročné obsluhy. Plocha jejích sít činí 6 m2, vyžaduje příkon 13,6 kW, váží 3,5 t a výkon má 100 t/h.

Plně uzavřená čistička Buhler
Plně uzavřená čistička Buhler

Každý z expedičních zásobníků má kapacitu 50 tun, což odpovídá zhruba dvěma návěsům. To znamená, že v případě expedice mohou plynule přijíždět a odjíždět čtyři soupravy vozidel. Aby byla zabezpečena co největší plynulost logistiky, jsou expediční zásobníky uloženy na tenzometrických vážicích buňkách, které přesně indikují váhu. Výsledné údaje se zobrazují na displeji, obsluha tak přesně ví, kolik bylo vyexpedováno a nestane se tak, že by vozidlo odjelo o tunu lehčí či těžší.

Poslední naše cesta při prohlídce linky mířila do velína, kde veškeré pohony ústí do rozvaděčů. Každý pohon má své místo a ve velíně je umístěna také řídicí jednotka, která sbírá všechny signály z pohonů, hradítek, servopohonů, snímačů teploty atd. a přesměrovává je do počítače, u kterého sedí obsluha řídící provoz.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy

  • Bednar
  • ostatní