AgreenaCarbon - Získejte další zdroj příjmů prostřednictvím uhlíkových certifikátů
Dnes je 29.5. – svátek slaví Maxmilián , Maxim

Variabilní aplikace tuhých hnojiv dobývá Česko. Na organickou hmotu se často zapomíná, říká majitel agroslužeb

Zveřejněno: 12. 2. 2019

Postřikovače, rozmetadla průmyslových hnojiv nebo aplikátory přírodních hnojiv, to jsou stroje, které v současnosti dokážou s vhodnou výbavou uspořit náklady na hnojení, zvýšit výnos a přispět k ochraně životního prostředí. Stále více se dostávají do popředí také rozmetadla tuhých hnojiv a kompostů, které se mohou svými precizními schopnostmi aplikace rovnat prvně jmenovaným typům strojů. První takové rozmetadlo v České republice vlastní společnost Agroslužby Medera s.r.o.

John Deere 7R s rozmetadlem Annaburger TeleLiner HTS 22.79.

Společnost Agroslužby Medera s.r.o. na českém trhu působí zatím krátce. Ve společnosti zúročuje své celoživotní zkušenosti se zemědělskou technikou pan Ing. Jakub Medera, který podnik, zabývající se mechanizačními službami, založil v roce 2017. „Prvotní myšlenka spočívala pouze ve sklizňových službách sklízecí mlátičkou, ale již v prvním roce jsem tuto službu z důvodu zájmu zákazníků rozšířil o práci překládací soupravou. Mým cílem bylo a je pracovat profesionálně a precizně - co nejvíce zefektivnit práci strojů a co nejméně zhutňovat půdu. Jsem přesvědčen, že tyto mé cíle splňuje moderní sklizňová linka s polopásovým podvozkem mlátičky a širokými pneumatikami překládací soupravy,“ představil začátky a základní myšlenku společnosti pan Medera.

„Často lze na poli vidět stroje, které tam z mého pohledu nemají co dělat (hlavně ,,agro" nákladní vozy s úzkými pneumatikami a velkým hustícím tlakem),”
Ing. Jakub Medera, Agroslužby Medera s.r.o.

Vícero způsobů využití rozmetadla

Minulý rok bylo nabízené portfolio služeb obohaceno o variabilní aplikaci tuhých statkových hnojiv. Jak sám majitel uvedl, o rozmetadla, jež dokážou variabilně aplikovat zejména kompost, je v západních zemích čím dál větší zájem už z důvodu neustále rostoucích cen průmyslových hnojiv. A jelikož pan Medera od dětských let drtivou většinu svého času věnuje zemědělské technice a sledováním moderních trendů zemědělství, chce tuto možnost, formou služby, nabídnout i českým zemědělcům.

Jednoduchou přestavbou lze rozmetadlo využívat i jako senážní/silážní vůz, čímž se jeho využitelnost rozšiřuje.
Jednoduchou přestavbou lze rozmetadlo využívat i jako senážní/silážní vůz, čímž se jeho využitelnost rozšiřuje.

Úplně prvním impulzem pořízení rozmetadla ale bylo snížení provozních nákladů traktoru, který vlastní. „Zároveň pro mě bylo důležité najít jeden stroj, kterým jsem schopen pokrýt vícero pracovních operací během roku,“ upozornil pan Medera na fakt, že se před koupí rozhodovalo mezi trojicí výrobců. Většina z nich však nabízela jednoúčelová rozmetadla, takže rozhodnutí padlo na německý Annaburger. „Jako podnik poskytující služby potřebuji z minima vytěžit maximum. To znamená mít stroj, který mohu snadno přestavit na jiný - v případě Annaburgeru Teleliner lze stroj poměrně jednoduše přestavit z rozmetadla na senážní/silážní vůz. Navíc se jedná o výměnný systém, takže variabilita tohoto stroje je opravdu veliká,“ zmínil výhody pan Medera a pokračoval: „Přišlo i zamyšlení nad stávající nabízenou službou a dlouhodobým cílem dělat věci/služby profesionálně a precizně. Sklízecí mlátička, kterou disponuji, totiž umí nejen sklízet a šetrně se chovat k poježděné půdě, ale shromažďovat i data z provozu, z nichž nejzajímavější pro zákazníka jsou jisto jistě výnosová data. Ta jsou jedním ze základních informací o heterogenitě pozemků, na kterou lze reagovat právě variabilním dávkováním hnojiv (ať už průmyslových nebo statkových). K mému konečnému rozhodnutí jít směrem variabilní aplikace tuhých statkových hnojiv mi pomohl rozhovor s jedním zapáleným zemědělcem právě o této problematice.“

Pro efektivní práci na souvrati je stroj opatřen i hraničním hnojením, které zabezpečuje clona pro usměrnění rozhozu materiálu.
Pro efektivní práci na souvrati je stroj opatřen i hraničním hnojením, které zabezpečuje clona pro usměrnění rozhozu materiálu.

Ve výbavě rozmetadla se též odráží současný trend, který směřuje k preciznímu zemědělství. K tomu řekl své i pan Medera: „Trend posledních let je postupné zavádění precizního hospodaření v zemědělských podnicích, tzn. využívání potenciálu navigačních technologií, různých způsobů pro získávání informací o heterogenitě pozemků s následným vyhodnocením získaných dat k zefektivnění pracovních operací a vstupů. Jako jedním z nejvíce řešených vstupů poslední doby je právě rozmístění minerálního hnojiva v závislosti na heterogenitě pozemku. Velkým problémem ale je fakt, že na organickou hmotu se často zapomíná. I s produktem a zdrojem živin jako je třeba chlévský hnůj, kompost a další organická hnojiva lze zacházet efektivně a cíleně. Zvlášť v době, kdy ceny průmyslových hnojiv jisto jistě porostou, je důležité efektivně využít, jak říkají někteří zemědělci, odpad z výroby.“

Rozmetadlo Annaburger Teleliner HTS 22.79 v pracovní poloze.
Rozmetadlo Annaburger Teleliner HTS 22.79 v pracovní poloze.

Jak je z řádků výše patrné, variabilní aplikace tuhých hnojiv zaujme zejména zemědělce, kteří mají zkušenosti s precizním zemědělstvím a využívají moderní technologie v monitoringu svých pozemků, jako jsou zejména půdní mapy, satelitní snímkování a výnosové mapy. Ale jak pan Medera podotýká, variabilní aplikaci mohou využít i ostatní zemědělci například kevidenci aplikovaného množství k jednotlivým honům, možnosti hraničního hnojení a šetrného zacházení s půdou.

High-tech výbava

Schopnostem pořízeného Annaburgeru odpovídá velkorysá výbava, která zatím nemá u tohoto typu stroje v ČR obdoby. Většina návěsů a rozmetadel Annaburger vyjíždí z výrobní linky s hydraulicky odpruženou ojí a nápravami, ne jinak tomu je u tohoto konkrétního kusu. Podvozek je dále vybaven vážicími senzory, z nich čtyři se nachází v nápravách a jeden v oji. Ty jsou nezbytné pro automatickou úpravu rychlosti podlahového dopravníku na základě měření okamžité hmotnosti nákladu v rozmetadle a pojezdové rychlosti. Tím je zabezpečeno přesné dodržení aplikační dávky. U klasických rozmetadel se stanovuje aplikační dávka podle tabulky, kde každá pojezdová rychlost a pracovní záběr má svoji přiřazenou rychlost podlahového dopravníku. „U tohoto způsobu nastavení stroje ale nelze docílit přesné dávky, pokud materiál vykazuje rozdílnou objemovou hmotnost (zejména podíl slámy ve hnoji). Za to, když u svého rozmetadla nastavím dávku 30 t/ha, tak tato dávka tam opravdu je (samozřejmě s jistou tolerancí vážícího systému),“ podělil se o zkušenosti majitel.

Oj je hydraulicky odpružena. Obsahuje i vážicí senzor.
Oj je hydraulicky odpružena. Obsahuje i vážicí senzor.

„Umístění vážících senzorů v podvozku výměnného systému má také výhodu v tom, že pokud pořídím jinou nástavbu, stroj mi tím neztratí funkci vážení. U klasických tenzometrických vah jak je známe, by totiž musela mít každá nástavba zdvojený rám s tenzometrickými snímači, čímž by se pořizovací cena každé nástavby výrazně zvýšila,“ vypočítal pan Medera. Pro co největší ochranu půdy byly zvoleny nízkotlaké pneumatiky Michelin o rozměru 710/50 R26.5, kterou jsou doplněny o ventilky pro rychlou změnu tlaku v pneumatikách od firmy PTG. „Vysoká přidaná hodnota mé služby pro zákazníka se tedy ještě více zvýšila v podobě maximální šetrnosti k půdě. Často lze totiž na poli vidět stroje, které tam z mého pohledu nemají co dělat (hlavně ,,agro" nákladní vozy s úzkými pneumatikami a velkým hustícím tlakem),“ podělil se o názor majitel.

Nízkotlaké pneumatiky Michelin se systémem regulace tlaku v pneumatikách od firmy PTG.
Nízkotlaké pneumatiky Michelin se systémem regulace tlaku v pneumatikách od firmy PTG.

Aplikovat materiál má za úkol rozmetací ústrojí, které je tvořeno trojicí frézovacích válců s výměnnými noži a dvojicí rozmetacích kotoučů se šesti lopatkami. Pro efektivní práci na souvrati je stroj opatřen i hraničním hnojením, které zabezpečuje clona pro usměrnění rozhozu materiálu. „Zejména u slamnatého hnoje jsem byl mile překvapen z kvality nadrobení a rovnoměrného rozprostření po pozemku,“ pochvaloval si pan Medera.

Odpružené nápravy jsou opatřeny další trojicí vážicích senzorů.
Odpružené nápravy jsou opatřeny další trojicí vážicích senzorů.

Vzhledem k tomu, že umí rozmetadlo velmi přesně aplikovat hnůj, kompost a jiná tuhá hnojiva, odpovídá tomu též jeho nastavení. „Možností seřízení je poměrně mnoho, ale jednoznačný návod pro nastavení stroje neexistuje. Je to jako seřízení sklízecí mlátičky. Na rozmetacím stole je možné přestavit lopatky a změnit tak úhel odhozu, stejně tak i spodní část zadního čela, kterou lze nastavit, zda bude materiál padat více k vnitřnímu nebo k vnějšímu okraji rozmetacího kotouče. Tyto parametry mají vliv na šířku záběru a rozmetací obrazec. Je tedy potřeba na pár metrech vyzkoušet jak rovnoměrně rozmetadlo aplikuje a podle toho stroj seřídit,“ řekl pan Medera.

Jelikož je rozmetadlo ISOBUS kompatibilní, ovládá se přes dotykový terminál traktoru, není tedy potřeba druhý ovládací panel. Na obrazovce se kromě ovládání funkcí rozmetadla (kromě zapínání/vypínání vývodového hřídele pro pohon rozmetacího ústrojí) zobrazují základní parametry, jako je aktuální rychlost podlahového dopravníku, aktuální hmotnost nákladu v rozmetadle, pojezdová rychlost, aplikační dávka, aplikované množství atd.

Rozmetadlo je ISOBUS kompatibilní, ovládá se přes dotykový terminál traktoru, není tedy potřeba druhý ovládací panel.
Rozmetadlo je ISOBUS kompatibilní, ovládá se přes dotykový terminál traktoru, není tedy potřeba druhý ovládací panel.

A jak celá služba v podání Agroslužeb Medera probíhá? „První je nutné seznámit se s požadavky zákazníka, co od služby požaduje a očekává. Pak je možné bavit se nad různými řešeními. Základem mnou nabízené služby ať přijedu k zákazníkovi, který požaduje variabilní aplikaci nebo ne, je práce podle GPS, minimalizace zhutňování půdy, evidence aplikovaného množství a hnojení až po okraj pozemku díky hraničnímu hnojení. Pak je možné pracovat precizněji a to buď tzv. s kontrolou dávky (automatická regulace dávky podle impulzu z vážícího systému) anebo v nejvyšším stupni PRFA (precision farming) aplikovat podle aplikačních map, které má buď zákazník připraveny anebo je po mně bude požadovat. Podkladem pro aplikační mapu může být třeba výnosová mapa, mapa půdních vzorků anebo data získaná z leteckých či družicových snímků, kde podle mě nejzajímavější pro základní hnojení je mapa výnosového potenciálu, která zohledňuje stav pozemku z několika minulých let. Ta je pak možná ověřit či zpřesnit rozborem půdy z cíleně umístěných vzorků. Pokud se budeme bavit o heterogenitě použitého hnojiva, pak lze hnojivo podrobit rozboru v laboratoři. I s tím jsem schopen pomoci a rozbor zajistit. V konečné fázi tohoto mixu operací a získaných hodnot je vytvoření vhodně použitelné aplikační mapy pro základní hnojení,“ představil závěrem pan Medera.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy