Dnes je 12.8. – svátek slaví Klára

Stavba nového areálu firmy AGRO-partner Soběslav byla zahájena

Zveřejněno: 18.07.2021

Slavnostní poklepání základního kamene proběhlo 1. července 2021. Nový moderní areál společnosti AGRO-partner Soběslav splní požadavky na energetickou úspornost, moderní design a zdravý interiér.

Stavba nového areálu firmy AGRO-partner Soběslav byla zahájena.

Kvalita interiéru bude dosažena díky stále čistému vzduchu, vyrovnanou teplotou všech povrchů, prosluněním a použitím ekologických materiálů. Celý objekt bude vytápěn ekologickým systémem tepelných čerpadel vzduch/voda. Všechny prostory včetně dílen budou vytápěny a chlazeny podlahovým systémem.

Je navržen samostatný centrální systém MaR, který bude ovládat podlahové vytápění a chlazení a FCU. Příprava teplé vody bude zajištěna interní regulací tepelných čerpadel.

V areálu se bude nacházet biotopové jezírko, které pomůže zadržet srážkovou vodu v místě a bude mít pozitivní vliv na okolní mikroklima. Funkčně se jedná o nezatopený skrápěný aerobní biofiltr.

Fasády objektu budou doplněny jednak zelenou stěnou se samostatnou ocelovou předsazenou konstrukcí s intenzivní zelení v typových boxech a jednak budou fasády doplněny trelážemi z nerezových lan a sítí pro popínavé rostliny. Zeleň bude kromě estetického hlediska spolupůsobit při ochlazování budovy.

Slavnostního poklepání základního kamene se účastnil: Ing. Tomáš Hrůša, Ing. Jan Hrůša, Ing. Ivana Hrůšová.

Nový areál se bude nacházet vedle dálnice - naproti Soběslavi.

Autor příspěvku: Věra Hejhálková, DiS.
Autor fotografií/videa: Věra Hejhálková, DiS.

Tématické tagy