AGROMEX - Prodej a servis zemědělských strojů a zahradní techniky.
Dnes je 27.9. – svátek slaví Jonáš

Další Farmet do Stěžer. AGROSEM semenářské družstvo kupuje nový secí stroj Falcon

Zveřejněno: 2. 8. 2021

Semenářské družstvo Agrosem Stěžery působící na okraji Hradce Králové obdělává 980 hektarů zemědělské půdy. Spolehlivost strojů Farmet je v Agrosemu dlouhodobě na vysoké úrovni a byla vždy klíčovou podmínkou při rozhodování o dalším nákupu techniky této značky.

Předností secího stroje Farmet Falcon je integrace předzpracující sekce umožňující sloučení zpracování a setí do jedné operace.

Pořízení nového stroje z Česká Skalice je potvrzením dlouhodobé spokojenosti s technikou a službami společnosti Farmet. Jedná se o secí stroj Falcon 6 PRO, který by měl být náhradou za starší Falcon, který mají ve Stěžerách již 7. rok.

Od Farmetu již kupujeme 14. stroj. V minulosti jsme začínali u Kompaktomatu a postupně jsme kupovali další stroje. Některé jsme obměnili, ale postupně rozšiřujeme portfolio strojů tak, abychom efektivně pokryli naše potřeby v oblasti zpracování půdy a setí včetně aplikace hnojiv do půdy. Aktuálně využíváme 9 strojů značky Farmet,“ říká na úvod ředitel podniku pan Karel Novák.

Semenářské družstvo Agrosem Stěžery obdělává 980 hektarů zemědělské půdy.
Semenářské družstvo Agrosem Stěžery obdělává 980 hektarů zemědělské půdy.

V Agrosemu pěstují řadu plodin: pšenici, řepku, jarní ječmen, hrách, dlouhodobě se věnují pěstování máku, cukrovky nebo prosa a některé z nich pěstují pro semenářské účely. V obhospodařovaném regionu mají velmi rozmanité půdy od sušších písčitých až po vlhčí jílovité. Podnik dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výnosů pro danou lokalitu. „Pro velký podnik s variabilními půdními podmínkami a širokým spektrem plodin je využívání většího počtu různých strojů pro zpracování půdy a setí prakticky nutné a celkově ekonomicky výhodné,“ doplňuje Karel Novák.

Karel Novák, ředitel podniku Agrosem Stěžery.
Karel Novák, ředitel podniku Agrosem Stěžery.

Produkce osiv vyžaduje optimalizované technologie zakládání porostů

Základem dosahované vysoké produkce jsou pokrokové technologie a kvalitní zpracování půdy a setí. Veškeré obdělávání půdy podnik zajišťuje stroji značky Farmet. Nejen pro semenářskou výrobu využívají optimalizované technologie zakládání porostů, které zohledňují druh plodiny, typ a vlhkost půdy. Pro obiloviny je základem středně hluboké kypření do 20 cm, pro řepku pak hlubší kypření do 25 cm. Pro jarní plodiny je v Agrosemu standardem hluboké podzimní kypření do úrovně 30–40 cm prováděné například hloubkovým kypřičem DIGGER. Předseťovou přípravu provádí dvojice kompaktomatů (viz současné kompaktomaty řady PS). Problematické pozemky jsou minimálně 1x za 4 roky po sklizni podrývány do hloubky 50–60 cm. Takto strukturované zpracování půdy zajišťuje dobré vsakování vody v období dešťů a na druhé straně ideální vzlínání vody ke kořenům v období sucha. Důležitá je samozřejmě i celková ekonomika – spotřeba pohonných hmot, výkonnost souprav i potřeba lidské práce.

Kompaktomaty K 800 a K 600 znamenaly nárůst a stabilizaci výnosů.
Kompaktomaty K 800 a K 600 znamenaly nárůst a stabilizaci výnosů.

Nutnost široké palety výkonných strojů

Hlavním požadavkem na používané technologie je preciznost provedení jednotlivých operací a jejich správné načasování. Především na těžkých půdách je nutné operace provádět v ideálním časovém okně mnohdy trvajícím jen pár hodin. Proto je nutná výkonná technika vhodná do daných půdních podmínek. V Agrosemu si již dávno ověřují, jaká koncepce strojů pro zpracování půdy je vhodná do jednotlivých půdních podmínek. Pořízení více výkonných strojů vhodných do různých specifických podmínek vnímají jako ekonomické řešení. Stroje mají dlouhou životnost a optimální využití jednotlivých strojů podle specifických půdních podmínek má ekonomickou návratnost. Zvyšuje se kvalita práce i provozní výkonnost a eliminuje se řada provozních problémů.

Někdy raději odzkoušíme i dva nebo tři různé stroje, abychom si byli jisti, kterým z nich dosáhneme při daných půdních a vlhkostních podmínkách nejlepších výsledků jak z pohledu kvality práce, tak z pohledu celkové efektivity,“ říká ředitel podniku Karel Novák.

Aktuálně používané stroje Farmet v Agrosem Stěžery

  • Kompaktomat K 800 PS
  • Kompaktomat K 600 PS
  • Softer 11 PS
  • Softer 8 PS + Microdrill
  • Triolent TX 600 PS
  • Digger 3 N
  • Krtek DG 3
  • Cambridge CV 6
  • Falcon 6 PRO

Výkonnost a spolehlivost

Vhodná volba stroje umožňuje dosahovat velmi vysoké hodinové výkony při vysoké kvalitě práce a s optimální spotřebou paliva. Eliminuje se opotřebení pracovních orgánů i celkové opotřebení stroje i traktoru. Významná je i eliminace prokluzu kol traktoru, která ovlivňuje nejen spotřebu, ale i kvalitu výsledného zpracování půdy a poškození půdní struktury.

Velký tlak na výkonnost je i u secího stroje, kde je vysoké vytížení v krátkých sezónách. Vynikající předností secího stroje Farmet Falcon je integrace předzpracující sekce umožňující sloučení zpracování a setí do jedné operace. Rychlovýměnné sekce umožňují rychlou výměnu během sezóny, a tím uzpůsobení stroje pro optimální zakládání porostů různých plodin. Dlátovou sekci pro hlubší pásové kypření využívají v Agrosemu pro setí řepky a diskovou sekci pro mělké celoplošné zpracování pro setí ostatních plodin. U obou sekcí je využíváno i přihnojování granulovanými hnojivy.

Starší osvědčený secí stroj by měl nahradit nový s přihnojováním a section control pro každou secí botku
Starší osvědčený secí stroj by měl nahradit nový s přihnojováním a section control pro každou secí botku

Servis a dodávky náhradních dílů

Důvěra ve značku Farmet je nakonec podložena též dlouhodobým kvalitním servisem a dodávkami náhradních dílů. Především v sezóně jsou tyto služby poskytovány velmi rychle. V Agrosemu se díky tomu mohou spolehnout na vysokou jistotu provozuschopnosti a plánované výkonnosti strojů.

Autor: Ing. Michal Nýč1)
Foto: Farmet a. s., Ing. Michal Nýč

1) Ředitel zákaznických služeb Farmet a. s.