Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 2.12. – svátek slaví Blanka

Pokus ukázal další možnosti v pěstování řepky ozimé. Testovala se technologie přesného setí Kinze

Zveřejněno: 11. 5. 2021

Ozimá řepka patří agrotechnicky k náročným plodinám. Má dlouhou vegetační dobu a vyžaduje vysokou četnost vstupů až do sklizně. Na druhé straně je to bezesporu zlepšující plodina z pohledu půdních vlastností a poměrně zajímavý zdroj primární organické hmoty v půdě. Samozřejmě v „lepších letech“ plodina se zajímavým ekonomickým přínosem pro prvovýrobu.

Přesný secí stroj Kinze 3500 8R. Zdroj foto - Antonín Šedek

Společnost P&L spol s r.o. Biskupice se na řepku zaměřuje řadu let, a to z pohledu technologie setí. Společně s některými zástupci obchodních firem s osivem zakládáme od roku 2015 různé pokusy, kde se snažíme technologie setí dostat na vyšší úroveň. Řepka má velice malá semena s poměrně širokým rozsahem HTS. Výsevek je také relativně nízký (v kg/ha) avšak vysoký z pohledu optimálního počtu jedinců na hektar. My jsme se na problematiku setí zaměřili s využitím přesného secího stroje Kinze v provedení Interplant, což je technologie úzkořádkového setí.

Takový stroj má rozteč řádků 37,5 cm, což je polovina z rozteče řádků pro setí kukuřice. Tady je nutné předeslat, že technický termín „úzkořádková technologie“ je určen roztečí řádků přesně 37,5 cm. Naopak plodiny s roztečí řádků 45 cm (cukrová řepa) do této kategorie nepatří. Je potřeba také zdůraznit, že výsledky výzkumu zaměřené na maximální výnos plodin, jako je kukuřice, cukrová řepa, řepka, sója a další podobné plodiny prokázaly nejvyšší výnosy při rozteče řádků okolo 35 cm. Důvod, že se na tuto rozteč v praxi nepěstují je pouze technický problém.

Společnost Bayer zorganizovala zajímavý pokus s několika hybridními odrůdami DEKALB ozimé řepkou v Rostěnicích a.s. technologií variabilního setí. Vytvořili jsme v SMS softwaru od firmy AG Leader předpisovou mapu a zaseli strojem Kinze 3500 8R Interplant s roztečí řádků 37,5 cm (úzkořádek) varianty dle mapy níže. Je to nejrozsáhlejší pokus s řepkou tohoto druhy v ČR. Sklizeň bude provedena sklízecí mlátičkou s výnosoměrem a za pomocí SMS software bude stanoven výnos pro jednotlivé varianty. Vzhledem k tomu, že pro každý výsevek máme k dispozici desítky zkušebních políček, budou hodnoty výnosu velice přesně stanoveny.

Zdroj foto - Antonín Šedek
Zdroj foto - Antonín Šedek

V linii přejezdu secího stroje směrem k horizontu (na mapách zprava do leva) se postupně dle předpisové mapy (vpravo) měnily výsevky (technologie variabilního setí) podle plánu od 250–550 tis /ha. Reálně zaseté varianty ukazuje mapa vlevo. Cílem tohoto pokusu je zjistit reakci jednotlivých hybridů na výsevek (přesné setí) při šířce řádků 37.5 cm ve srovnání s konvenčním setím a výsevkem 500 tis jedinců/ha.

Zkušební políčka

Kontrola v Rostěnicích dne 19.4. 2021, výsevek 450 tis/ha.

Pole s řepkou v Rostěnicích zachycené na fotografii ze dne 19. 4. 2021
Pole s řepkou v Rostěnicích zachycené na fotografii ze dne 19. 4. 2021

Ve spolupráci s MJM Litovel jsme založili pokus s devíti hybridy Pioneer s výsevkem 350 tis. jedinců na hektar. Podle předpisové mapy jsme zaseli strojem Kinze 3500 8R Interplant s roztečí řádků 37,5 cm. Termín setí 24.8. 2020, kontrola v Dolanech 22.4. 2021. Tento pokus má za cíl zjisti reakci (výnos) jednotlivých hybridů na výsevek 350 tis. jedinců.

Hybridy Pioneer s výsevkem 350 tis. zde 22. 4. 2021
Hybridy Pioneer s výsevkem 350 tis. zde 22. 4. 2021

Založili jsem společně se zemědělským podnikem KADOV u Strakonic polní pokus s řepkou. Technologií Kinze úzkořádek jsme seli varianty výsevků 250, 350, 450 tis jedinců na hektar. Kontrola je seta obilním secím strojem s výsevkem 500 tis. jedinců. Termín setí 27.8. 2020. Kontrola porostu 19.4. 2021. Vlevo 350 tis., vpravo 450 tis. jedinců na hektar.

Kontrola porostu ZD KADOV u Strakonic ze dne 19. 4. 2021.
Kontrola porostu ZD KADOV u Strakonic ze dne 19. 4. 2021.

Další pozorované výhody

Přesný secí stroj dokáže založit kvalitně porost řepky i na souvratích a okrajích pozemků. Je to dáno tím, že si stroj Kinze umí vytvořit seťové lůžko řezacím zvlněným diskem – Koltrem. Také proto, že secí botka má vyšší přítlak, pracuje mnohem precizněji a dokáže lépe “uhlídat“ hloubku setí na rozdíl od konvenčního secího stroje.

Založení porostu na okraji pole.
Založení porostu na okraji pole.

Technologie přesného setí řepky na rozteč řádků 37,5 má prokazatelné výhody. Hlavně je to přesné rozmístění semen v řádku na konečnou vzdálenost. Například u výsevku 350 tis. jedinců je vzdálenost rostlin cca 9 cm. Z našich několikaletých pokusů vyplývá, že tento výsevek je z pohledu výnosu optimální. Rostliny mají prostor pro větvení, mají silnější kořenový systém a vykazují v průměru 0,3 až 0,6 t/ha vyšší výnos ve srovnání s porostem setým konvekčním secím strojem s výsevkem 500 tis jedinců na hektar. Velkou předností je velmi vysoká vyrovnanost porostu (stejná růstová fáze) což má veliký vliv na účinnost jednotlivých vstupů v době vegetace, a hlavně na nízké sklizňové ztráty. Při optimálním výsevku a zvýšeném výnosu se dá hovořit o ekonomickém přínosu technologie přesného setí do úzkořádků okolo 3-5 tisíc Kč/ha podle výkupní ceny v daném období a v závislosti na výnosu.

Přesný secí stroj Kinze 3500 8R umožňuje setí na rozteč 75, nebo 37,5 cm. Změna rozteče je snadná a obsluze na poli zabere asi deset minut. Pro setí řepky je vhodné (není podmínkou) používat certifikované kalibrované osivo. To dnes osivářské firmy běžně dodávají. Nevyrovnané osivo zapříčiňuje u každého, tedy i obilního secího stroje horší kvalitu setí.

Nezanedbatelnou výhodou je širší využití přesného secího stroje, který by se za normálních okolností použil jen pro jarní setí širokořádkových plodin. Tady se nabízí otázka, kdy se ekonomicky vrátí vyšší náklady na pořízení přesného secího stroje pro úzkořádkovou technologii? Secí stroj o záběru 6 metrů má standardně osm řádků, v případě úzkořádku patnáct. Návratnost zvýšené investice se díky vyššímu výnosu pohybuje okolo 250 až 300 hektarů řepky, kterou daným secím strojem uživatel zaseje. Samozřejmě úzkořádkové setí má své výhody i v případě silážních kukuřic, ale to by bylo již další téma.