Iveco Traktor
Iveco Traktor - spojení podvozku IVECO a výměnného nosiče zemědělských nástaveb s homologací T
Dnes je 25.10. – svátek slaví Beáta

Důležitost kvality siláže. Špatným skladováním může dojít k velkým ztrátám potenciální energie plodin

Zveřejněno: 25. 9. 2020

Při pěstování suroviny pro anaerobní digesci se vynakládá obrovské úsilí. Skladování je rozhodně nejdůležitější oblastí. Než se suroviny dostanou do skladovacích prostor, setkají se s několika stroji a zařízeními. Tyto ztráty potom mohou mít obrovský finanční dopad.

Práce na silážní jámě
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

AD = Anaerobní digesce označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. Produktem digesce je digestát, který splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

• Hydrolýzní fáze

• Acidogenní fáze

• Acetogenní fáze

• Methanogenní fáze

Při pěstování suroviny pro anaerobní digesci (AD) se vynakládá obrovské úsilí. Pozornost k detailu musí být vyvíjena od začátku až do konce, respektive od zasetí plodiny až po skladování.

Skladování je rozhodně nejdůležitější oblastí, protože výzkum ukazuje, že během tohoto období může dojít ke ztrátě až 20 % potenciální energie plodin.

Než se suroviny dostanou do skladovacích prostor, setkají se s několika stroji a zařízeními. Tyto ztráty potom mohou mít obrovský finanční dopad.

Substrát
Substrát

Analýza vybraných vstupních surovin

Suroviny, které lze využít pro cílenou výrobu bioplynu (anaerobní fermentaci), jsou značně rozmanité z hlediska jejich původu.

Skladování pomocí silážní jámy

Potřeba je vzít v úvahu délku, výšku a šířku silážní jámy - rozměry silážních žlabů mají významný vliv na rychlost posuvu siláže, pomalá rychlost posuvu ovlivní kvalitu siláže.

Přeprava, plnění a zhutňování

Jak nejlépe naplnit silážní jámu – plnění silážní jámy je převážně o správném zhutnění. Dosažení nejlepšího zhutnění závisí na načasování, na volbě vhodného stroje a dovednosti jeho obsluhy. K optimalizaci existují některé klíčové výpočty.

Krycí fólie

Zakrytí silážní jámy je časově náročné, ale je to zásadní krok pro dobré vytváření siláže. Výběr a pochopení možností fólií přináší obrovský rozdíl ve snižování odpadu ze silážní jámy. Existuje několik tipů a technologií, jak zkrátit čas potřebný k zakrytí silážní jámy.

Vyprázdnění silážní jámy

Vyprázdnění silážní jámy může být nebezpečný proces a pro kvalitu siláže je stejně důležitý jako naplnění jámy – pozornost je potřeba věnovat novým strojům na trhu vhodných pro vyprazdňování jam a vyvíjejícím se technik odkrytí silážní jámy.