DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

Holmer Terra Dos 5 – nový sklízeč řepy od společnosti HOLMER

Zveřejněno: 28. 7. 2023

HOLMER změnil v roce 1974 svými samojízdnými sklízeči řepy zemědělský proces. Četné patenty a vynálezy pocházející z Eggmühlu hovoří jasně, například automatické hloubkové vedení vyorávacího agregátu Holmer EasyLift formuje sklizeň cukrové řepy. HOLMER nyní představuje svůj nejnovější sklízeč cukrové řepy Holmer Terra Dos 5.

Nový, hmotnostně optimalizovaný HS cepák nejnovějšího sklízeče cukrové řepy Holmer Terra Dos 5 má upravenou geometrii krycího plechu pro vytvoření většího sání v případě, že je chrást suchý.

Stroj Holmer je k dispozici jako dvounápravová a třínápravová varianta, jako Holmer Terra Dos 5-30 a Holmer Terra Dos 5-40. Řada osvědčených komponentů z předchozího modelu Holmer Terra Dos T4 byla převzata nebo vylepšena. Motor MTU s výkonem 652 koní (480 kW) splňuje emisní normu Stage V.

Holmer Terra Dos 5 nabízí řešení pro pět největších výzev budoucnosti: nedostatek řidičů, rostoucí náklady, obtížné podmínky sklizně, udržitelnost a digitalizace.

Holmer řeší problém nedostatku řidičů tím, že důsledně staví řidiče do středu vývoje, zejména při navrhování kabiny.

Osvětlení prostoru před sklízečem je nově řešeno LED pásky se světelným tokem 22 785 lm a bylo vyvinuto speciálně pro sklizeň řepy. Speciální optika s asymetrickými úhly paprsku umožňuje homogenní osvětlení na blízko i na dálku. Během nočních směn je řidič méně oslňován, což zaručuje práci bez většího nástupu únavy. Vědecké studie založené na zkoumání poměrů mezi velikostí řidiče, polohou sedadla a polohou ovládání stroje, určily design pracoviště. Kabina byla prodloužena o 18 cm, ovládací prvky byly zredukovány na to nejnutnější a ergonomicky uspořádány.

Sklízeč cukrové řepy je k dispozici jako dvounápravová a třínápravová varianta, jako Holmer Terra Dos 5-30 a Holmer Terra Dos 5-40.
Sklízeč cukrové řepy je k dispozici jako dvounápravová a třínápravová varianta, jako Holmer Terra Dos 5-30 a Holmer Terra Dos 5-40.

Těžištěm nového vývoje je uživatelské rozhraní na hlavním displeji jako řídicí centrum pro řidiče. Zde byly informace záměrně zredukovány, aby byl řidiči rychle a snadno poskytnut přehled nejdůležitějších parametrů stroje. Displej je založen na dobře známých formátech z automobilového a smartphonového sektoru s cílem vytvořit rychlé rozpoznání a intuitivní obsluhování. Kromě toho jsou nastavení stroje interpretována pomocí barevně odlišených informačních pruhů. Řidič tak okamžitě vidí, zda je vše „v zeleném“ a je průběžně školen. Nové řidiče lze s touto pomocí rychleji zaškolit, na začátku sklizňové kampaně je snazší vrátit se ke stroji a zkušení řidiči získají čas na sledování kvality sklizně. Zkušeným řidičům jsou samozřejmě stále k dispozici dobře známé možnosti pokročilého nastavení sklizně Holmer Terra Dos 5.

Podlahové vytápění pro chladné pracovní dny, integrovaný vysavač a přepracovaná platforma kabiny s novým schůdkem pro více prostoru vytvářejí příjemné pracovní prostředí. Řidiči je nabídnuto příjemné pracoviště, kde ho stroj optimálně podpoří a on se může plně soustředit na kvalitu sklizně.

Holmer Terra Dos 5 je odolnější a robustnější

Vzhledem k tomu, že náklady pěstitelů řepy prudce vzrostly, zkoumá se důkladně i proces sklizně z hlediska potenciálních úspor. Holmer k tomu přispívá další optimalizací životnosti různých komponentů, jako tomu bylo například již v roce 2019 představením odolnějších dílů Holmer DuraShare. To snižuje náklady na opotřebitelné díly při sklizni a stroj se stává ještě spolehlivějším.

Komponenty v celém sklízeči cukrové řepy Holmer Terra Dos 5 byly také vyztuženy pro ještě větší odolnost.
Komponenty v celém sklízeči cukrové řepy Holmer Terra Dos 5 byly také vyztuženy pro ještě větší odolnost.

Oblast čištění má kované prsty prosévacích kol, které lze jednotlivě vyměnit, což snižuje náklady na náhradní díly v této oblasti o 15 %. Hnací kola elevátoru jsou opatřena odolnými prsty Hardox. Podlahové desky škrabákových podlah a otěrové desky v řetězovém běhu bunkru jsou nyní také vyrobeny z Hardoxu.

Komponenty v celém sklízeči cukrové řepy Holmer Terra Dos 5 byly také vyztuženy pro ještě větší odolnost, například pramen řetězu, který má při 125 kN o 25 % vyšší mez pevnosti. Další komponenty byly konstrukčně upraveny, např. nosné kladky u elevátoru byly nahrazeny kluznými lištami. Kromě snížení opotřebení je tím zajištěn také rovnoměrnější chod elevátoru a zabraňuje maximálnímu namáhání pásu, zejména v situacích s vysokou výtěžností.

K dosažení snížení nákladů na údržbu přispívá i výměna filtru podle stavu zatížení a prodloužení intervalu údržby dieselového motoru z 500 hodin na 750 hodin.

Holmer Terra Dos 5 je odolnější a robustnější, čímž je sníženo opotřebení a náklady na údržbu. V souvislosti se smlouvami o údržbě HOLMER lze spolehlivě vypočítat náklady na vyorávání.

Inovovaný vyorávač HR do náročných podmínek

Měnící se klimatické podmínky znamenají, že stále extrémnější podmínky sklizně se stávají normou. Holmer Terra Dos 5 je pro tuto výjimečnou situaci optimálně vybaven a poskytuje maximální flexibilitu.

Nový, hmotnostně optimalizovaný HS cepák má upravenou geometrii krycího plechu pro vytvoření většího sání v případě, že je chrást suchý. Vyorávač HR obsahuje nucený vtah, který lze podélně nastavit pro zlepšení toku řepy při velkém množství plevele, a paralelně nastavitelný válcový stůl umožňující optimální nastavení zejména při těžkých podmínkách sklizně. Hmatací kola s větším průměrem 850 mm zaručují lepší kontrolu hloubkového vedení za mokra. Čisticí plocha prosévacích kol byla zvětšena o 7,5 %, aby vyhovovala vyšším kapacitám, umožnila širší rozsah nastavení čištění a zlepšila tok řepy. To je také zajištěno optimalizovanými předávacími body a vylepšenou geometrií prstů. Adaptivní čištění řízené tlakem a rychlostí umožňuje hladký chod a zabraňuje ucpávání i při velmi nízkých rychlostech, což pomáhá chránit řepu a zároveň uleví řidiči. Hydraulický výkon stroje Holmer Terra Dos 5 byl také optimalizován pro vyšší výnosy, obtížné podmínky sklizně a použití 8, 9 a 12 řádkových vyorávacích agregátů.

Sklízeč Holmer Terra Dos 5 je osazen motorem MTU s výkonem 652 koní (480 kW) a splňuje emisní normu Stage V.
Sklízeč Holmer Terra Dos 5 je osazen motorem MTU s výkonem 652 koní (480 kW) a splňuje emisní normu Stage V.

Mnohé z těchto inovací mají také přímý vliv na udržitelnost stroje Holmer Terra Dos 5. Senzoricky řízená údržba hydraulických filtrů snižuje spotřebu oleje a potřebu časté výměny filtračních prvků.

Holmer Terra Dos 5 je první sklízeč řepy, který lze plnit bio hydraulickým olejem od PANOLIN®. Použití bylo úspěšně testováno při sklizni v letech 2021 a 2022. Méně výměn oleje, rychlejší biologická odbouratelnost pro ochranu životního prostředí a snížení uhlíkové stopy o 8 100 kg CO2 za 10 000 hodin motoru hovoří sami za sebe. V tomto ohledu je HOLMER silně zaměřen na budoucnost, a proto, kromě jiného, podal žádost o členství v poradním sboru To-Syn-Fuel Fraunhoferova institutu. Odborníci institutu sídlícího v Sulzbach-Rosenbergu pracují na výrobě paliva z odpadních vod a čistírenských kalů. V Holmer Terra Dos 5 bylo možné testovat udržitelná paliva pro snížení emisí CO2 v reálných provozních podmínkách.

Holmer Terra Dos 5 je digitálně propojen s online platformou myHOLMER. Majitelé strojů zde mohou mít přehled o všech informacích o svém stroji – ať už jde o návod k obsluze, objednávky náhradních dílů, aktuální data z parametrů stroje, statistická data za jednotlivé dny a funkci navigace přímo k místu stroje. Platforma má také vzdálený přístup pro údržbu a pro zákaznický servis, což umožňuje rychlejší a cílenější servis. Všechna data jsou uložena na cloudu v Německu a jsou zabezpečena proti přístupu třetích stran. Prostřednictvím datového centra agrirouter mohou být shromážděná živá telemetrická data předána do různých systémů farm-managementu a tam zpracována. Prostřednictvím této síťové digitalizace usnadňuje Holmer Terra Dos 5 provozovateli správu strojového parku.

Holmer Terra Dos 5 nabízí řešení pro pět největších výzev budoucnosti: pracoviště s dobrými podmínkami přitahuje řidiče, delší intervaly údržby a menší opotřebení snižují náklady na údržbu, přizpůsobení extrémním podmínkám vyorávání zajišťuje bezproblémovou sklizeň, zelené nápady zajišťují udržitelnost a digitální síť usnadňuje každodenní práci.

V roce 2021 vznikla předsériová verze sklízeče a v roce 2022 byla vyrobena omezená série dvou a třínápravových modelů. Holmer Terra Dos 5 lze nyní objednat na sklizňovou sezónu 2023.

Jak vzniklo označení Holmer Terra Dos 5?

Terra je latinský výraz pro zemi. Sklízeče využívají pneumatiky Terra chránící půdu. Dos znamená španělsky dva – značí druhou stopu, kterou sklízeč tvoří při jízdě v tzv. krabím režimu. Pětka znamená pořadové číslo pro novou generaci Holmer Terra Dos. První generace byla vyrobena v roce 1996.