Kubota zemědělská technika
Dnes je 30.9. – svátek slaví Jeroným

Jeden podvozek pro více nástaveb aneb Jak ušetřit vstupní náklady

Zveřejněno: 16. 8. 2021

U traktorových návěsů je v dnešní době často aplikován systém výměnných nástaveb, kdy korba, cisterna, rozmetadlo chlévské mrvy a jiné mohou být střídavě instalovány na jediném univerzálním podvozku. Mezi přední výrobce nosičů výměnných systémů patří i švédská firma Metsjö, jejíž produkt si v tomto článku představíme blíže.

Mezi přední výrobce nosičů výměnných systémů patří i švédská firma Metsjö. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö

Systém výměnných traktorových nástaveb je v dnešní době mezi zemědělci značně oblíben, přičemž tato jeho popularita plyne z univerzálnosti, konstrukční jednoduchosti a v neposlední řadě i z variability přepravovaných materiálů. Obvykle se skládá z podvozku s korbou na přepravu sypkých a objemových materiálů, dále pak z rozmetadla hnoje využívaného pro kompostování, hnojení či úpravu pH půdy a rovněž obsahuje nástavbu s cisternou k přepravě a aplikaci kejdy či postřiků nebo jiných kapalných materiálů. Využitím jednoho stroje pro více různých operací se zemědělcům otevírá prostor pro snížení nákladů.

Nižší provozní náklady v případě použití výměnného systému

Mezi nejnovější trendy a nejrozumnější řešení v oblasti systémové zemědělské dopravní techniky patří integrace výměnných nástaveb s využitím jednoho podvozku. V porovnání s nákupem jednoúčelových strojů jde z pohledu investičních nákladů bezesporu o ekonomicky úspornější variantu.

Tento systém se v zemědělství v posledních letech dynamicky rozvíjí. Spojuje v sobě účelnost jednotlivých nástaveb při nutnosti použití pouze jednoho podvozku. Nákupem efektivního systému pro daný provoz lze ušetřit až 35 % vstupních nákladů. Taktéž i provozní náklady jsou u výměnného systému nižší. Odpadá starost o celé vozy – udržují se pouze nástavby a jeden podvozek.

 Jednotlivé nápravy jsou přichyceny k podélným nosníkům na dvou místech. Povolené zatížení každé nápravy činí 10,5 tuny při rychlosti 62 km/hod. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö
Jednotlivé nápravy jsou přichyceny k podélným nosníkům na dvou místech. Povolené zatížení každé nápravy činí 10,5 tuny při rychlosti 62 km/hod. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö

Jedním z předních výrobců nosičů výměnných systémů je švédská společnost Metsjö, kterou v české republice zastupuje firma Manatech CZ. Metsjö má více než padesátileté zkušenosti s vývojem a výrobou sklápěcích přívěsů a návěsů. S produkcí univerzálních nosičů výměnných nástaveb a nosičů kontejnerů začal už v osmdesátých letech minulého století.

Snadné najíždění k nástavbě

Metsjö vyrábí dvou, tří a čtyřnápravové podvozky. Nástavba je s podvozky pevně spojována prostřednictvím robustních kulových čepů. Ty mají velký průměr, který usnadňuje najíždění podvozku při ukotvování nástavby.

Nástavba je s podvozky pevně spojována prostřednictvím robustních kulových čepů. Ty mají velký průměr, který usnadňuje najíždění podvozku při ukotvování nástavby. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö
Nástavba je s podvozky pevně spojována prostřednictvím robustních kulových čepů. Ty mají velký průměr, který usnadňuje najíždění podvozku při ukotvování nástavby. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö

Každá strana jednotlivé nápravy je vybavena hydraulickým válcem, který slouží jak pro změnu polohy, tak pro tlumení. Hydraulické válce jsou již z továrny propojeny, takže je zajištěno stejné zatížení všech náprav a tažného zařízení za každých okolností, nehledě na typ terénu. Nápravy jsou vyrobeny z masivního ocelového profilu, na jehož konci je připevněn buben kola s brzdami a přírubou pro přišroubování disku. Jednotlivé nápravy jsou přichyceny k podélným nosníkům na dvou místech. Povolené zatížení každé nápravy činí 10,5 tuny při rychlosti 62 km/hod. Výšku rámu lze měnit o 350 mm.

Díky výměnnému systému je možné podvozek osadit nejrůznějšími typy nástaveb, jako jsou klasické kontejnery, překládací vozy na obilí, plata pro převoz strojů nebo rozmetadla hnoje. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö
Díky výměnnému systému je možné podvozek osadit nejrůznějšími typy nástaveb, jako jsou klasické kontejnery, překládací vozy na obilí, plata pro převoz strojů nebo rozmetadla hnoje. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö

K výměně nástaveb se využívá hydraulické pérování. Po odpojení nástavby se výška podvozku sníží, nástavba se opatří podpěrami a podvozek po uvolnění z prostoru pod nástavbou odjíždí. Připojení nástavby probíhá v opačném sledu. U účelových nástaveb s poháněnými pracovními ústrojími se připojuje ještě kloubový hřídel nástavby na vývodový hřídel traktoru, popř. hydraulické zařízení nástavby na hydraulické zařízení traktoru.

Různé druhy nástaveb

Díky výměnnému systému je možné podvozek osadit nejrůznějšími typy nástaveb, jako jsou klasické kontejnery, překládací vozy na obilí, plata pro převoz strojů nebo rozmetadla hnoje.

K výměně nástaveb se využívá hydraulické pérování.  Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö
K výměně nástaveb se využívá hydraulické pérování. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö

Kontejnery jsou určeny pro přepravu volně ložených, popř. i kusových materiálů a objemných a středně objemných materiálů, zejména zavadlých či čerstvých pícnin a slámy. Jsou zařazovány do sklizňových linek ke sklízecím mlátičkám a řezačkám. Překládací nástavby jsou určeny pro přepravu zrnin, olejnin, tuhých průmyslových hnojiv, eventuálně jiných neabrazivních materiálů a pro jejich překládku do dopravních prostředků nebo strojů se zásobníky, které materiály obvykle aplikují nebo zpracovávají. Rozmetadla hnoje slouží k dopravě, rozdrobování a rovnoměrnému rozhazování hnoje po povrchu pole.

Každá strana jednotlivé nápravy je vybavena hydraulickým válcem, který slouží jak pro změnu polohy, tak pro tlumení. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö
Každá strana jednotlivé nápravy je vybavena hydraulickým válcem, který slouží jak pro změnu polohy, tak pro tlumení. Zdroj foto - tisková zpráva Metsjö