Úroková sazba od 0,49% pro traktory CASE IH a STEYR
Dnes je 30.11. – svátek slaví Ondřej

Rychlé zabalení balíku do fólie a nastartování fermentačního procesu zajistí výkonná balička McHale 991 High Speed

Zveřejněno: 31. 1. 2021

Na kvalitu senáže má vliv optimální termín sklizně, optimální výše sušiny v píci a kvalitní zabalení do balící fólie. Po zabalení balíku do fólie dochází k lepšímu nastartování fermentačního procesu. Vlastní řešení nabízí irský výrobce McHale v podobě profesionální baličky McHale 991 High Speed, která se pyšní řadou automatických funkcí.

991 High Speed se vyznačuje praktickým designem, kvalitními komponenty a precizním zpracováním

Balení pícnin do fólie má stále větší význam zejména díky dobrým zkušenostem ze zemědělské praxe. Siláž ze zavadlé píce, která je vyrobená metodou lisování do balíků obalených fólií, je krmivem ekonomicky dostupným, kvalitním a jednoduše skladovatelným. Výhodou také je, že každý balík zde působí jako samostatné silo. Proto lze konzervovat, uchovávat a zkrmovat různé množství a různou kvalitu siláže zvlášť jednotlivým kategoriím zvířat podle aktuální potřeby živin. Obalování na poli sice vystavuje balíky většímu nebezpečí probodnutí, ale výhodou je, že jsou obaleny bezprostředně po tom, co byly vyrobeny. V následujících odstavcích si blíže představíme baličku od výrobce McHale.

Ve výrobním programu firmy McHale se kromě žacích strojů a lisů s integrovaným ovíjecím mechanismem nachází také baličky stacionární, nesené a tažené. Díky legendárním baličkám se stal McHale známým po celém světě. Jednou z nejvýkonnějších baliček je tažený model McHale 991 High Speed.

Balení do více vrstev fólie

Tato balička udává tempo pro efektivní balení kulatých balíků do fólie. 991 High Speed se vyznačuje praktickým designem, kvalitními komponenty a precizním zpracováním. Velmi výkonná balička 991 High Speed přišla na trh před deseti lety hned z několika důvodů. Jednak kvůli stále zvyšujícím se výkonům svinovacích lisů a jednak kvůli požadavku evropských farmářů ovíjet balík do šesti namísto čtyř vrstev fólie. Zemědělci si začali uvědomovat, že kvalita senáže je nejen ovlivňována délkou řezanky, obsahem sušiny sklízeného materiálu, ale také vhodnou dobou sklizně a tloušťkou a počtem vrstev balící fólie. Výsledná vzduchotěsnost obalu balíku je dána právě počtem aplikovaných vrstev fólie.

Velmi výkonná balička 991 High Speed přišla na trh před deseti lety hned z několika důvodů. Jednak kvůli stále zvyšujícím se výkonům svinovacích lisů a jednak kvůli požadavku evropských farmářů ovíjet balík do šesti namísto čtyř vrstev fólie
Velmi výkonná balička 991 High Speed přišla na trh před deseti lety hned z několika důvodů. Jednak kvůli stále zvyšujícím se výkonům svinovacích lisů a jednak kvůli požadavku evropských farmářů ovíjet balík do šesti namísto čtyř vrstev fólie

Předpokladem pro dosažení úspěchu při silážování píce do balíků obalených fólií je správné naplánování začátku sečení, lisování, balení, uskladnění píce a její další manipulace. Balíky by měly být co nejrychleji ovinuty do fólie. Nedokonalé nebo pozdní obalení fólií má za následek zvýšení teploty, což negativně ovlivňuje výslednou kvalitu siláže. V době uvedení na trh byla balička 991 High Speed jednou z nejrychlejších na trhu. Za určitý čas dokázala zabalit tři balíky, zatímco konkurenční stroj podobné koncepce dva balíky. Svými schopnostmi balička stanovila nové standardy pro efektivní balení kulatých balíků.

Šetrné zacházení s balíkem

K balení u 991 High Speed dochází rychlým otáčením balicího stolu. Samotný balík se také otáčí, ale pomaleji, zatímco ovíjecí mechanismus stojí. Ovíjecí mechanismus se skládá ze dvou hliníkových válců pro rozměr fólie 750 mm, které udržují rovnoměrné napnutí fólie, čímž maximalizují její využití. Válce jsou poháněny robustními ocelovými ozubenými koly s přesně daným převodovým poměrem. Díky pozici napínačů se obě fólie překrývají o jednu polovinu v okamžiku, kdy se umístí na balík.

Stůl se skládá ze dvou válců, na kterých se nachází čtyři pásy zajišťující plynulé a rovnoměrné otáčení balíku
Stůl se skládá ze dvou válců, na kterých se nachází čtyři pásy zajišťující plynulé a rovnoměrné otáčení balíku

Balička dokáže balík, ať už s dokonalým válcovým nebo asymetrickým tvarem, naložit na balící stůl svépomocí. Nakládací rameno lze aktivovat stisknutím tlačítka na ovládacím panelu uvnitř kabiny traktoru. Po naložení balíku na stůl se rameno opět spustí do výchozí polohy, aby nezavazelo při ovíjecím cyklu. Stůl se skládá ze dvou válců, na kterých se nachází čtyři pásy zajišťující plynulé a rovnoměrné otáčení balíku. Díky vzdálenosti válců mezi sebou je balík ukotven tak, aby ze stolu nevypadl třeba při balení v kopcovitém terénu. Balička disponuje i protizávažím a opěrnými kužely přizpůsobitelnými velikosti balíku. Stabilitu v terénu zajišťují i široké pneumatiky.

Díky pozici napínačů se obě fólie překrývají o jednu polovinu v okamžiku, kdy se umístí na balík
Díky pozici napínačů se obě fólie překrývají o jednu polovinu v okamžiku, kdy se umístí na balík

K odstřihnutí fólie po dokončení ovíjecího cyklu dochází v bodě, kdy se celý stůl hydraulicky nakloní směrem dozadu, aby mohl být balík vyklopen. Originální hydraulický systém nejprve shrne fólii do jednoho bodu, přidrží a následně ustřihne. Systém vždy táhne fólii proti hraně balíku, aby se minimalizoval ocas fólie. Systém také disponuje automatickým nastavením pro zahájení ovinutí následujícího balíku. Obsluha tak nemusí po každém ovinutí vystupovat z kabiny traktoru a nějakým způsobem manipulovat s fólií.

Stůl a vyklápěcí mechanismus je navržen tak, aby zabalený balík vždy dosedl na pozemek měkce a při tom nebyla ohrožena stabilita baličky
Stůl a vyklápěcí mechanismus je navržen tak, aby zabalený balík vždy dosedl na pozemek měkce a při tom nebyla ohrožena stabilita baličky

Stůl a vyklápěcí mechanismus je navržen tak, aby zabalený balík vždy dosedl na pozemek měkce a při tom nebyla ohrožena stabilita baličky: „Unikátní konstrukce podpěry odkládacího stolu McHale je pravděpodobně jedna z nejdůležitějších součástí výbavy na stroji Mchale. Pouze na balicích strojích McHale budete mít podpěru odkládacího stolu, který jemně položí balík na zem a ve stejném okamžiku bude eliminovat všechny rázy na konstrukci balicího stroje. V okamžiku, kdy se balicí stůl zastaví a je zvedán do vyklápěcí polohy, je masivní odkládací stůl také zvednut, aby podepřel balík, zatímco druhé rameno se automaticky sklopí a opře o zem,“ uvádí tiskový materiál firmy Mchale.

Detekce roztržení fólie a schopnost balit jednou rolí

Vkládání nové role s fólií je velmi snadné. Když je odstraněna prázdná role, horní vodicí kužel zůstane v zajištěné poloze, aby mohla obsluha snáze vložit novou roli. Po vložení nové role pak stačí zatáhnout za odjišťovací lanko, které uvolní horní kužel a uzamkne novou roli do pracovní polohy. Ovíjecí mechanismus sledují senzory a v případě, když dojde k nechtěnému roztržení fólie (nebo dojde jedna z rolí), je obsluha informována prostřednictvím ovládacího panelu. Stroj pak automaticky přejde do nastavení balení s jednou rolí, přičemž zpomalí rychlost otáčení balíku a zvýší počet ovinutí s jednou rolí tak, aby zajistil správné zabalení balíku.

Pouze na balicích strojích McHale budete mít podpěru odkládacího stolu, který jemně položí balík na zem a ve stejném okamžiku bude eliminovat všechny rázy na konstrukci balicího stroje
Pouze na balicích strojích McHale budete mít podpěru odkládacího stolu, který jemně položí balík na zem a ve stejném okamžiku bude eliminovat všechny rázy na konstrukci balicího stroje

Obsluha je prostřednictvím grafického displeje informována o klíčových funkcích stroje. V závislosti na typu může být balička ovládána přes elektronický ovládací panel nebo dálkový ovladač (vyrábí se i stacionární verze).