Webináře xarvio - Aby rostly i vaše znalosti.
Dnes je 15.4. – svátek slaví Anastázie

Kellnerova stopa v zemědělství: Jak to vypadá v ruském zemědělském podniku RAV Agro

Zveřejněno: 29. 3. 2021

V roce 2011 Petr Kellner vstoupil do zemědělství. Jeho skupina PPF koupila prostřednictvím dceřiné společnosti Bavella stoprocentní podíl akcií ruského zemědělského holdingu RAV Agro-Pro, který sídlí ve Voroněži. Cílem skupiny bylo zvýšit efektivitu ruského agroholdingu jak přenosem know-how od mezinárodního managementu se znalostí trhů srovnatelné velikosti, tak i zásadními procesními změnami.

Holding RAV Agro používá převážně techniku John Deere. Zdroj foto - tisková zpráva RAV Agro

Holding RAV Agro-Pro patří k předním zemědělským podnikům tzv. "černozemní" oblasti středního a jižního Ruska. Holding byl založen v roce 2005 s cílem provádět zemědělské činnosti. Podle skupiny PPF holding hospodaří na 66 000 hektarech zemědělské půdy. Některá česká média však uvádí 111 tisíc hektarů.

Vznik holdingu začal akvizicí dvou podniků. Oba podniky se zabývají zemědělstvím od roku 1990. Od roku 2012 se holding zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Společnost má významné kapacity v živočišné výrobě, která tak tvoří základ vertikální integrace v zemědělské produkci, s obrovským potenciálem pro budoucí růst.

Za účelem zvýšení výnosů a zajištění efektivních výrobních činností zavedl holding nejnovější zemědělské technologie jako jsou „no-till“ a tzv. přímé setí. Při provádění přímého setí jsou používány moderní zemědělské stroje. V každém regionu se při obdělávání půdy zohledňuje střídání plodin, které je pro dané klimatické období nejvhodnější. Holding pěstuje převážně ozimou pšenici, kukuřici, jarní ječmen a slunečnice.

V živočišné výrobě se holding zabývá chovem dojnic. Ve stájích je ustájeno 4 500 krav (6 200 kg mléka na krávu, což je o 35 % více než v letech 2011 až 2014). Celková roční produkce mléka dosahuje 14 milionů litrů.

RAV Agro také provozuje posklizňovou linku. Sušicí zařízení má kapacitu 100 tun za hodinu, zařízení na čištění obilí 200 tun za hodinu, celková skladovací kapacita je 100 000 tun. RAV Agro má i vlastní železniční síť včetně lokomotiv.

RAV Agro využívá technologie bez orby (minimalizační), tomu také odpovídá strojový park. Největší část strojového parku tvoří traktory John Deere, sklízecí mlátičky John Deere, samojízdné postřikovače John Deere, tažené postřikovače Amazone, secí stroje Amity Technology a Bourgault a nakladače Manitou.

Kellner se narodil v roce 1964 v České Lípě, byl majoritním vlastníkem holdingové společnosti PPF Group. Ke dni 16. června 2019 odhadl magazín Forbes jeho majetek na 15,5 miliardy dolarů. Má čtyři děti, mezi nimi i úspěšnou reprezentantku v parkurovém ježdění Annu. Zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce.

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: RAV Agro

1) z podkladů RAV Agro

Tématické tagy