DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

Lemken představuje svoji vizi budoucnosti

Zveřejněno: 9. 12. 2023

Neustálý vývoj, dlouhodobý úspěch: Lemken ve svém firemním prohlášení určuje směr do budoucna s nově definovanou vizí „Váš partner pro zemědělství na nové úrovni“. Vize této společnosti zabývající se zemědělskou technikou vychází z jejího poslání The Agrovision Company, kterým žije již téměř 20 let.

Lemken představuje svoji vizi budoucnosti.

Jako „Partner pro zemědělství příští úrovně“ chce společnost Lemken pomoci urychlit vývoj směrem k udržitelnému zemědělství svými osvědčenými inovativními nápady jako The Agrovision Company. Jen tak lze zajistit, že v budoucnu budeme schopni uživit světovou populaci a zároveň co nejvíce šetřit stávající zdroje. „Pokud chceme tuto vizi uskutečnit, musíme ji realizovat na každém kroku na této cestě. To znamená vystoupit z naší komfortní zóny zemědělských technologií a rozšířit náš pohled. Děláme to společně s našimi zemědělci a pro ně,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Lemken Anthony van der Ley.

Next Level Farming vychází z konceptů regenerativního zemědělství, které podporuje mnoho zemědělců, ekologů a zastánců udržitelného rozvoje po celém světě. Cílem je vyvinout zemědělské postupy citlivé k dané lokalitě, které jsou navrženy tak, aby snižovaly dopady na půdu a životní prostředí. Mezi možná praktická opatření patří zlepšení zdraví a úrodnosti půdy, podpora biologické rozmanitosti a obnova a zachování ekosystémů jako celku. Lemken se však nezaměřuje pouze na environmentální cíle, ale také na ekonomický úspěch. „V rámci Next Level Farming usilujeme o úspěšná dlouhodobá řešení,“ vysvětluje strategii Anthony van der Ley. Lemken v současné době intenzivně pracuje na otázkách ochrany zdrojů, hospodaření s vodou, procesů a autonomie, digitalizace, výzkumu a poradenství.

Výzkumní pracovníci a poradci se vzájemně podporují a spolupracují na rozvoji zemědělského odvětví a pomáhají zemědělcům čelit výzvám moderního agrobyznysu. Spojením vědeckých poznatků a praktických znalostí lze zvýšit produktivitu zemědělství, snížit dopady na životní prostředí a zlepšit udržitelnost zemědělství. Dalším stěžejním úkolem je vzdělávat veřejnost v různých oblastech, kterými se zemědělství aktivně zabývá.

Lemken vidí zemědělství budoucnosti jako kombinaci těchto otázek a dalších trendů a technologií, přičemž rozhodující roli budou hrát místní podmínky a potřeby. Řešením tedy nebude univerzální přístup, ale spíše individualizované přístupy, které přispějí k ekonomickému úspěchu a kontinuitě zemědělské výroby. To jsou výzvy, kterým bude společnost Lemken v následujících letech čelit při vývoji produktů a koncepcí hospodaření na orné půdě.

„Jako 'Váš partner pro zemědělství příští úrovně' chce společnost Lemken aktivně spolupracovat se zemědělci a podnikateli na celém světě a společně s nimi hledat řešení jejich problémů v oblasti orné půdy,“ vysvětluje akcionářka Nicola Lemken. Osvědčená a zároveň inovativní technologie společnosti Lemken bude hrát klíčovou roli v tom, aby zemědělské podniky byly schopné hospodařit v budoucnosti, protože udržitelné zemědělství musí být také ziskové.

Má-li zemědělství splnit všechny nové požadavky, které na něj společnost klade, je třeba provést zásadní ekologicko-sociální transformaci. V rámci tohoto procesu je třeba nově definovat rámcové podmínky pro agroenvironmentální politiku, potravinovou bezpečnost, příjmy zemědělských podniků a svobodu podnikání. Společnost Lemken se domnívá, že hodnota ekologie a ochrany klimatu musí být vyčíslena v eurech. Jen tak lze dlouhodobě usměrňovat podnikatelská rozhodnutí správným směrem.