Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.4. – svátek slaví Alexandra

Diskový podmítač Lemken Heliodor nově zvládne aplikovat a do půdy zapravovat organická hnojiva

Zveřejněno: 26. 3. 2022

Kompaktní krátké diskové podmítače Lemken Heliodor jsou nyní schopné zapravovat kejdu. Umožňuje jim to kombinace se zařízením Vogelsang DosiMat DMX. Kejda je v takovém případě zapravena při jediném přejezdu po poli, čímž dochází k úspoře času i peněz. Zároveň je splněn časový limit na zapravení kejdy – musí k tomu dojít nejdéle několik hodin poté, co byla kejda aplikována na pole.

Lemken Heliodor je kompaktní a neklade vysoké nároky na výkon traktoru nebo samojízdného aplikátoru.

S rostoucími cenami minerálních hnojiv se mnoho zemědělců snaží nanejvýš využít živiny uložené v tekutých organických hnojivech. Ačkoli se nabízí vícero postupů, jak aplikaci kejdy nebo digestátu provést, nejvyšší efektivity dosáhneme jejích okamžitým zapravením do půdy. Minimalizujeme tak ztráty živin a množství přejezdů po pozemku při současném zapravení vysoké dávky hnojiva. Celkově snižujeme počet pracovních operací.

V březnu roku 2022 firma Lemken uvede na trh kompaktní diskový podmítač Lemken Heliodor s přípravnou sadou pro připojení zařízení Vogelsang DosiMat DMX. Jeho agregace s kejdovacími cisternami nebo samojízdnými aplikátory bude probíhat přes tříbodový závěs a výsledná kombinace dvou osvědčených nářadí umožní přesnou aplikaci a zapravení tekutých organických hnojiv, jako je kejda či digestát.

Zařízení Vogelsang DosiMat DMX, jímž je Lemken Heliodor určený k aplikaci tekutých organických hnojiv opatřen, sestává z rámu, přesného rozdělovače, hadicových vývodů a odpovídajících koncovek.
Zařízení Vogelsang DosiMat DMX, jímž je Lemken Heliodor určený k aplikaci tekutých organických hnojiv opatřen, sestává z rámu, přesného rozdělovače, hadicových vývodů a odpovídajících koncovek.

Podmítač zkonstruovaný primárně pro zpracování půdy nemusí nutně zvládat kvalitně i aplikaci a zapravení organického hnojiva. Lemken Heliodor je však sestaven právě pro tuto činnost. Je navíc kompaktní a neklade vysoké nároky na výkon traktoru nebo samojízdného aplikátoru.

Jak Lemken Heliodor pracuje?

Mělkou podmítku, prováděnou v rámci celoplošného intenzivního zpracování půdy se zapravením tekutých organických hnojiv, zvládá podmítač na lehkých a středních půdách při vysoké pracovní rychlosti. Aby zvládal i práci v kamenitých půdách, je opatřen stabilními elementy s listovou pružinou, díky čemuž nedochází k ucpávání stroje a je zachována plynulost práce. Je rovněž vybaven vydutými disky o průměru 510 mm s bezúdržbovými axiálními ložisky a speciálním labyrintovým těsnicím kroužkem pro ochranu před vniknutím prachu, vlhkosti a nečistot. Disky jsou jednotlivě zavěšeny ve dvou navzájem přeložených řadách. Rozdrobení půdy, její zpětné utužení a urovnání provádí zadní dvojitý trubkový válec, který je odolný vůči kamenům a zalepování půdou, přičemž tuto rezistenci si zachovává jak v lehkých či středních, tak i v těžkých půdách. Válec také umožňuje hloubkové vedení stroje. Dodejme, že regulace pracovní hloubky se provádí hydraulicky.

Pohled na koncovky podmítače Lemken Heliodor.
Pohled na koncovky podmítače Lemken Heliodor.

Zařízení Vogelsang DosiMat DMX, jímž je Lemken Heliodor určený k aplikaci tekutých organických hnojiv opatřen, sestává z rámu, přesného rozdělovače, hadicových vývodů a odpovídajících koncovek. Počet vývodů a uchycení rozdělovací hlavy je dáno šířkou diskového podmítače. Vogelsang DosiMat DMX se vyznačuje svou schopností stejnoměrného příčného a podélného rozdělování hnojiva, která je trvale zachována i při extrémně nízkých nebo naopak vysokých aplikačních dávkách.

Regulace pracovní hloubky podmítače Lemken Heliodor se provádí hydraulicky.
Regulace pracovní hloubky podmítače Lemken Heliodor se provádí hydraulicky.

Způsob spolupráce nářadí (Lemken Heliodor a Vogelsang DosiMat DMX) je velmi jednoduchý: Hnojivo je do DosiMatu přiváděno seshora a uvnitř zařízení je homogenizováno rotorem (s optimalizovaným průtokem), který je vybaven řezacími noži, a poté je vytlačováno do jednotlivých vývodů. Vlákna a cizí látky jsou přitom spolehlivě rozdrceny – je tak vždy zachována požadovaná dávka distribuovaného hnojiva a nedochází k rušivému ucpávání zařízení. Hnojivo pak hadicemi prochází do prostoru za první řadou disků Lemken Heliodor, kde je vstřikováno do půdy, načež je bez jakéhokoli dalšího zdržování do ní i okamžitě zapracováváno (druhou řadou disků a zadním dvojitým trubkovým válcem).