TECNOMA - Ultimátní přesnost postřiku
Dnes je 31.1. – svátek slaví Marika

Na SŠ zemědělské a zahradnické v Olomouci pořídili nový traktor New Holland T5

Zveřejněno: 14. 12. 2017

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2017 se uskutečnil Den otevřených dveří Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci. Veřejnosti a zájemcům o studium byly představeny prostory školy, vyučované obory a v neposlední řadě nové vybavení pro praktickou výuku. Další Den otevřených dveří se uskuteční 2. února 2018.

Nový New Holland

Mezi vyučované obory na škole patří čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou - Agropodnikání, Chovatelství a Zahradnictví. Do tříletých oborů s výučním listem patří obory – Jezdec a chovatel koní, Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník, Pasíř, Zahradník a Prodavač. K dispozici je také nástavbové studium s maturitní zkouškou pro absolventy všech tříletých učebních oborů (dvouleté denní, tříleté dálkové studium).

Nové vybavení

Zájemci o studium se měli ve všech patrech školy na co dívat. Kromě vnitřních prostor bylo možné venku zhlédnout nejen ukázku kovářství, ale i nově zakoupenou mechanizaci. Ve školách často můžeme vidět stroje staré i desítky let, jenže zemědělská technika se vyvíjí mílovými kroky kupředu zvenku i zevnitř. Zmodernizovat učební pomůcky škole umožnilo před dvěma lety Ministerstvo zemědělství se svým projektem COP21 – Centrum odborné přípravy. SzeŠ Olomouc byla jako jedna z 30 škol z celé republiky do tohoto programu zařazena a může tak každý rok čerpat téměř dva miliony na nákup moderních učebních pomůcek. Škola hospodaří na dvou hektarech orné půdy, jednom hektaru zahrady a k dispozici je i další hektar ostatních ploch, kde se žáci seznamují se zemědělskými a zahradnickými pracemi.

Letos na dvůr školy přistál nový traktor New Holland T5.95 s čelním nakladačem New Holland 740 TL, který dodala společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s. Traktor s čelním nakladačem byl vybrán z důvodu zkvalitnění výuky ve více oborech. Traktor je však především určen pro studenty oboru Agropodnikání, kde jej využijí v učební praxi a při nácviku polních prací, jako je zpracování půdy, předseťová příprava, setí nebo ochrana rostlin. Uplatnění nalezne i v oboru Opravář zemědělských strojů. Tam studenti budou zjišťovat a odstraňovat poruchy, z toho důvodu byl pořízen i moderní přístroj na diagnostiku motoru. Ve vybraných tématech může být nový traktor využit i v oborech Zahradník a Zahradnictví, a to při kompostování a přípravě substrátů. V příštím roce je v plánu pořízení polní navigace k traktoru. K čelnímu nakladači pak paletizační vidle a vysokozdvižná plošina pro ošetřování zeleně. Finanční prostředky pro nákup traktoru byly získány z dotačního titulu Ministerstva zemědělství COP21 – Centrum odborné přípravy. Z těchto prostředků bylo hrazeno 90% nákladů a 10% procenty se podílel zřizovatel školy, tedy Olomoucký kraj. Pořizovací cena traktoru včetně nakladače a diagnostiky byla 1.614.000 Kč.

Mimo výše zmíněný nový traktor škola disponuje několika traktory Zetor staršího data výroby. Minulý rok byl pořízen pro potřeby autoškoly nový Zetor Major 80 a nový traktorový přívěs Pronar. Samozřejmostí je i závěsná technika, jako je secí stroj, pluh, postřikovač, sazeč, sběrací vůz nebo mechanizační prostředky pro hnojení až po meziřádkovou kultivaci.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy