AGRALL SHOW 2023
Dnes je 9.2. – svátek slaví Apolena

Po letitých zkušenostech s pásovými shrnovači zemědělský podnik nově investoval do inovativního Reiteru Respiro

Zveřejněno: 4. 8. 2020

Stále více se začínají rozšiřovat pásové shrnovače píce pro šetrné zacházení s jetelovinami. Největší zkušenosti s tímto typem shrnovače má u nás společnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., kde po letech používání zaznamenali výrazné snížení nákladů na opotřebitelné díly u sklízecí řezačky a degradaci krmiva. Letos začali využívat inovativní pásový shrnovač Reiter Respiro R9 profi rakouské výroby.

Pásový shrnovač Reiter Respiro R9 profi rakouské výroby

Pásové shrnovače určené ke shrnování posečené hmoty do řádků si stále častěji nacházejí své místo u chovatelů hospodářských zvířat. ZD Hora nad Vltavou patří mezi podniky, které mají s tímto typem shrnovače mnohaleté zkušenosti – byl totiž mezi prvními v republice, kteří je začali využívat. Během deseti let se v podniku vystřídalo už několik generací pásových shrnovačů. V současnosti jsou zde používány dva, přičemž jeden z nich letos dodala společnost Agrozet České Budějovice a.s. Jde o sériově vyráběnou a vylepšenou verzi Reiteru Respiro R9 profi, jejíž prototyp byl v podniku testován minulý rok a která zde bude pracovat několik následujících měsíců.

Pod rámem (ve tvaru U, střed) projde i vydatný řádek hmoty
Pod rámem (ve tvaru U, střed) projde i vydatný řádek hmoty

Výrazné zaměření na živočišnou výrobu

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. hospodaří na 5250 ha zemědělské půdy z čehož 3 578 ha patří orné půdě a zbytek loukám a pastvinám. Největší zastoupení v osevním postupu mají obiloviny a pícniny, na menší výměře se pěstují olejniny a luskoviny.

Při zvednutí je sběrač od země vzdálen 750 mm. Při otáčení nebo pojíždění nedeformuje již vytvořené řádky hmoty
Při zvednutí je sběrač od země vzdálen 750 mm. Při otáčení nebo pojíždění nedeformuje již vytvořené řádky hmoty

Pozemky se nachází kolem čtyř středisek - Krásná Hora nad Vltavou, Petrovice, Třebsko a Haklovy Dvory u Českých Budějovic. Tato území jsou od sebe vzdálená – prakticky se nacházejí v různých částech Čech. Jak půda, tak nadmořská výška jsou proto v jednotlivých oblastech rozličné a srážky proměnlivé. Průměrné hektarové výnosy se například u pšenice pohybují kolem 6 t/ha, u žita a ozimého ječmene v hodnotách cca 5 t/ha a u řepky okolo 3,5 t/ha.

Hmota z pole na řádek urazí velmi krátkou vzdálenost, což eliminuje její kontaminaci
Hmota z pole na řádek urazí velmi krátkou vzdálenost, což eliminuje její kontaminaci

Na pásový shrnovač Reiter jsme se jeli podívat na farmu Petrovice, kde probíhala sklizeň trvalých travních porostů, na které přichází řada vždy po sklizni žita a vojtěšky. Den před tím shrnovač působil na středisku u Českých Budějovic. Středisko Petrovice hospodaří na 1430 ha, z toho patří 500 ha trvalým travním porostům. „Výrazně se zaměřujeme na živočišnou výrobu, proto i v rostlinné výrobě se snažíme vyrobit dostatek krmení pro zvířata a také pro bioplynovou stanici. Pěstujeme kukuřici na siláž, vojtěšku, jetel, luskovinoobilné směsky, snažíme se intenzivně využívat trvalé travní porosty. Denní dodávka z obou farem činí zhruba 42 000 litrů denně,“ uvedl agronom zemědělského družstva, Ing. Marcel Herout, Ph.D.

Nižší opotřebení sklizňových strojů a kvalitnější krmivo

Pícniny představují základní materiál pro výrobu objemných krmiv a slouží především jako krmivo pro hospodářská zvířata. Technologie sklizně je tomu proto uzpůsobena a sklizeň probíhá tak, aby jejím výsledkem byla hmota s vysokou výživovou hodnotou pro zajištění adekvátní užitkovosti skotu. Na výslednou kvalitu krmiva má vliv mimo jiné způsob shrnování posečené hmoty do jednoho či dvou řádků pro následný mechanický sběr. Obecně platí, že uložená píce musí být shrnuta bez ztrát na kvalitě i hmotnosti píce, je potřeba minimalizovat promíchání kamene a nečistot – některé koncepce shrnovačů to umí lépe, některé hůře – vždy v závislosti na daných sklizňových podmínkách. Na shrnovače jsou kladené vysoké nároky, protože musí shrnovat plodiny o různé rovnoměrnosti dozrávání, vlhkosti, náchylnosti na poškození, hustotě, výšce či polehlosti porostu a při tom všem zároveň disponovat vysokou provozní spolehlivostí.

Splazy se nachází blízko prstů sběrače, a tak kameny prochází mezi nimi
Splazy se nachází blízko prstů sběrače, a tak kameny prochází mezi nimi

V ZD Krásná Hora nad Vltavou provozují dvě strojní linky pro senážování, a jak nám firemní agronom sdělil, disponují výkonnými žacími stroji, samojízdnými řezačkami a odvozy. Nejslabším článek však byl vždy shrnovač. V obou linkách již pracují pásové shrnovače. Jak už je v úvodu článku naznačeno, jeden z nich je Reiter Respiro R9 profi. Tento pásový shrnovač byl podle pana Herouta zvolen pro svoji rychlost a kvalitu odvedené práce, jeho vlastnosti dalece převyšují schopnosti klasických vícerotorových shrnovačů. V podniku mají vypozorováno, že obsluha musí během sezóny u řezačky brousit nože vícekrát v případě, když sklízí hmotu po rotorovém shrnovači. Pokud sklízí hmotu po pásovém shrnovači, četnost broušení není tak vysoká. Ve sklízené hmotě totiž není tolik cizích příměsí. Hlavní výhodou pásového shrnovače je tak podle osloveného agronoma čistý sběr píce bez nežádoucích příměsí, a tím pádem nižší opotřebení nožů a dalších komponentů sklizňových strojů. V podniku provedli rozbory krmiva z jámy a zjistili, že se v něm nenachází tolik popelovin, díky čemuž jsou prakticky vyloučeny problémy s klostridiemi. Mezi další přednosti pásového shrnovače patří variabilita odkládání řádku, jednodušší konstrukce ve srovnání s vícerotorovými shrnovači a vyšší pracovní rychlost.

Mezeru mezi rotorem a horním odebíracím rotorem lze nastavovat
Mezeru mezi rotorem a horním odebíracím rotorem lze nastavovat

Univerzálnost, jednoduchost a maximální péče o hmotu za všech sklizňových podmínek

Díky konstrukčnímu jednoduchému a robustními provedení je pásový shrnovač Reiter Respiro R9 profi univerzální, zvládne tedy shrnování obilnin, luskovin, jetelovin, trav, jetelotravních směsek a popřípadě slámy z obilnin, poradí si i s kukuřičnou slámou – a to vše při vysoké pracovní rychlosti a dokonce i v případě velkého množství hmoty. Řádky hmoty (například slámy nebo sena) je možné i beze ztrát pouze obracet.

Stroj tvoří dvě mechanicky odpružené pásové jednotky s přítlakem na půdu 60 kg. Pomocí prstového sběracího ústrojí je hmota sebrána a odložena na pásové dopravníky, které ji unáší na obsluhou zvolenou stranu a vytváří tak řádek. Co stroj odlišuje od konkurence je provedení prstů sběrače a přítlačný váleček s horním odebíracím rotorem. Šestiřadý, elastický, neřízený a bezúdržbový sběrač o malém průměru disponuje prsty s negativním sklonem, které nesbírají kameny a hmotu nekontaminují zeminou a jinými nežádoucími příměsemi. Splazy se nachází blízko prstů sběrače, a tak kameny prochází mezi nimi. Hmota tudíž není smýkána po povrchu jako u rotorových shrnovačů. Prsty jsou uchráněny systémem proti ztrátě, jeden šroub drží rovnou šest prstů.

Detailní pohled na uložení prstů
Detailní pohled na uložení prstů

Sběrač má nízké otáčky, a tak šetrně zachází s pící samotnou a nedochází tedy ke ztrátám odrolem a tím pádem nutričních hodnot, které jsou velmi nežádoucí například u citlivých pícnin, jako jsou vojtěšky a jetele. Usměrňovací válec s horním odebíracím rotorem zajišťuje kontinuální tok materiálu a vytváří homogenní a načechrané řádky. Kopírování terénních nerovností je mimo jiné realizováno také pomocí čtyř pojezdových kol, které zajišťují i lepší manévrovatelnost ve vyšší rychlosti a menší poloměr otáčení. Stroj se vyrábí s pracovním záběrem 7 až 9 m – při tvorbě stranového řádku činí pracovní záběr 7 m a při tvorbě středového řádku 9 m. Změna vytváření řádku se provádí hydraulicky posunutím pásové jednotky do stran a změnou směru jejich otáčení. Obsluha tak může pružně reagovat na aktuální pracovní podmínky a ukládat řádek vpravo, vlevo, po obou stranách nebo na střed. Středový řádek je možné tvořit o šířce od 0,8 do 2,0 metrů. Shrnovač má vlastní hydraulické čerpadlo, poháněné vývodovým hřídelem traktoru. Čerpadlo slouží k pohonu jednotlivých komponent. I tak je potřeba dostatečný výkon hydraulického systému traktoru, v ZD Krásná Hora nad Vltavou využívají v kopcovitém terénu traktor o výkonu 200 koní.

Pásový shrnovač Reiter Respiro R9 profi v ZD Hora nad Vltavou

Přečtěte si také

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička, Agrozet