AGROMEX - Prodej a servis zemědělských strojů a zahradní techniky.
Dnes je 27.9. – svátek slaví Jonáš

Polní den přinesl zajímavé poznatky. Představen byl i prototyp stroje české výroby

Zveřejněno: 8. 7. 2021

Na pozemcích VÚRV, výzkumná stanice Jevíčko proběhla v posledním červnovém dni zajímavá polní akce. Hlavním organizátorem byla Mendelu a dále VÚMOP Praha, VÚRV, ZV Troubsko a P&L, spol. s r.o. . Cílem bylo ukázat účastníkům nové technologické postupy při zakládání porostu kukuřice na MEO pozemcích. Organizátoři jsou společně řešiteli projektu přes národní agenturu NAZV.

Na akci byl představen prototyp nového stroje (P & L výroba) pro meziřádkovou kultivaci kukuřice, aplikaci hnojiva, zakládání porostu podplodiny a pásovou aplikaci půdního herbicidu. Zdroj foto - Antonín Šedek

Společnost P & L, spol. s r.o. v projektech zajišťuje technologické řešení tak, aby jednotlivé postupy v rámci zadání byly správně realizovány.

Na akci byly prezentovány dlouhodobé výsledky (i z jiných projektů) s technologií úzkořádkového setí. Tento postup zakládání plodin, jako jsou kukuřice, sója, slunečnice, řepka, hořčice a další s roztečí řádků 37,5 cm poskytuje uživatelům nesporné přínosy. Předně je to vyšší potenciál výnosu. U kukuřice ovlivněný tím, že změnou rozteče řádků je možné zvýšit výsevek o 15-20 %. Tím docílíme, že je na pozemku více rostlin ke sklizni, aniž by se vytvořilo konkurenční prostřední mezi jedinci. Několikaleté výsledky pokusů ukazují, že u zrnových kukuřic může být nárůst až 10 % a u silážních až 15 %.

Porost kukuřice založený na pokusu VÚRV Jevíčko lokalita Vranovice. Výsevek 85 tis. jedinců/ha, vlevo s roztečí řádků 75 cm, vpravo s roztečí 37,5 cm. Zdroj foto - Antonín Šedek
Porost kukuřice založený na pokusu VÚRV Jevíčko lokalita Vranovice. Výsevek 85 tis. jedinců/ha, vlevo s roztečí řádků 75 cm, vpravo s roztečí 37,5 cm. Zdroj foto - Antonín Šedek

Úzkořádková technologie na MEO pozemcích s využitím meziplodiny, nebo s dostatečným pokryvem rostlinných zbytků má silný protierozní účinek (schváleno DZES). Také v případě pozdního setí kukuřice po GPS, nebo sklizni pícnin na orné půdě vykazuje úzkořádková technologie nejlepší možné výsledky v daných letech. V těchto případech se hlavně projevuje technická výhoda konstrukčního řešení strojů Kinze pro úzkořádkovou technologii, které umí kvalitně set i v případě nezpracované půdy. Kinze je prakticky jediný bezorebný secí stroj na trhu.

Předností úzkořádkové technologie Kinze je také možnost zakládání porostu kukuřice v systému tak zvaných směsných kultur. Kukuřice je seta na dva řádky rozteč 37,5 cm a v meziřádku je seta například lupina jako pomocná plodina. To vše v jednom přejezdu secího stroje Kinze.  Zdroj foto - Antonín Šedek
Předností úzkořádkové technologie Kinze je také možnost zakládání porostu kukuřice v systému tak zvaných směsných kultur. Kukuřice je seta na dva řádky rozteč 37,5 cm a v meziřádku je seta například lupina jako pomocná plodina. To vše v jednom přejezdu secího stroje Kinze. Zdroj foto - Antonín Šedek

Naopak u řepky se doporučené výsevky snižují, protože přesný secí stroj semena vysévá na konečnou vzdálenost a mnohem precizněji. Stroj sám vytváří seťové lůžko a při rozteči 37,5 cm jsou splněny podmínky pro maximální výnos této plodiny. Porosty řepky jsou po přesném secím stroji Kinze vysoce uniformní a tím se zvýší efektivita jednotlivých následných vstupů na pozemek. Také sklizeň je snadnější, protože proces dozrávání je sjednocen, což má vliv na nižší sklizňové ztráty.

Několik technologických postupů v jednom přejezdu

Společnost P ​& L, spol. s r.o.dále na společné akci prezentovala prototyp nového stroje (výroba P & L) pro meziřádkovou kultivaci kukuřice s možností aplikace kapalné formy minerálních hnojiv do kořenové zóny rostlin.

Stroj dále prokypří prostor meziřádku. Tím naruší půdní škraloup, do půdy dostane teplo a vzduch. Za fází kypření probíhá další fáze, a tou je založení porostu podplodiny, která omezuje vodní erozi, brání vzcházení plevelů a v neposlední řadě do půdy dodává primární organickou hmotu. Tím se zlepšuje půdní stav. Posledním technologickým krokem je aplikace herbicidu do pásu vzešlé kukuřice. Tak se redukuje tlak plevelů v řádcích, aniž by bylo ohroženo vzcházení podplodiny v meziřádcích. Pásy v meziřádku jsou před postřikem chráněny clonami, které eliminují úlet postřiku jinam, než je cílen.

Současná praxe nenabízí podobný stroj, který by zvládal tolik technologických postupů na pozemku v jednom přejezdu s tak silným enviromentálním efektem.

Autor: Antonín Šedek
Foto: Antonín Šedek