Kramp - Náhradní díly na dosah ruky
Dnes je 21.9. – svátek slaví Matouš

První dny vládla neinformovanost, teď farmy v uzavřené zóně na Litovelsku fungují ve speciálním režimu

Zveřejněno: 17. 3. 2020

Na Olomoucku hygienici v pondělí ráno 16. 3. 2020 kvůli vyššímu počtu nakažených koronavirem a potenciálně nakažených kontaktů uzavřeli 21 obcí včetně Uničova, Červenky a Litovle. Lidé nemohou dané území po dobu dvou týdnů opustit a mají zakázaný i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu. V oblasti se nachází řada menších i větších zemědělských podniků a farem, které se v důsledku přísných opatření potýkají s provozními problémy. Mezi ně patří jeden z největších zemědělských podniků ZD Unčovice a Doubravský dvůr – soukromá farma Václava a Šárky Osičkových.

O hospodářská zvířata je potřeba pečovat za každých okolností.
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

ZD Unčovice hospodaří na více jak 6000 ha a na dvou farmách má téměř 900 dojených krav a přes 6000 prasat a prasnic. Podle slov paní Ing. Milady Měsícové ze ZD Unčovice, nikdo vedení podniku o plánovaném uzavření oblasti Litovelska předem neinformoval. Dokonce ani vedení blízké Litovle netušilo, že k uzavření okolí dojde tak rychle. „My jsme tu informaci dostali ráno již v pět hodin od našich zaměstnanců, kdy je Policie ČR nechtěla vpustit do uzavřené oblasti. Situaci jsme nejprve řešili s krizovým štábem města Litovle, ten nás odkázal na krizový štáb Olomouckého kraje a ti nás odkázali na Krajskou hygienickou stanici Olomouc, na hotline linku, kde se ovšem nedalo dovolat,“ uvedla paní Měsícová a dodala: „Největší problém vidím v tom, že nám nebyly zasílány žádné informace jak se chovat apod. nebo kam volat. Všechny informace o tom, jak zařídit povolení pro vjezd do uzavřené oblasti našim zaměstnancům (zootechnik, dojička apod.), jsme získali od jiných kolegů zemědělců. Chápu, že ten první den byl jeden velký chaos, ale nikdo nás z krizového štábu nekontaktoval a nepředal informace, co můžeme a co nemůžeme a jak máme zajistit nezbytný chod podniku.“ V úterý byla už situace lepší, na úřady se bylo možné dovolat a podnik dostal veškeré instrukce od hygieny apod.

ZD Unčovice se z poloviny nachází v uzavřené oblasti. V provozu je farma skotu (včetně dojného skotu) a prasat, středisko rostlinné výroby a sídlo firmy – chod nyní zajišťuje celkem 70 zaměstnanců. Zbytek podniku je v částečném provozu. „Do práce v uzavřené oblasti mohou zaměstnanci s trvalým bydlištěm v uzavřené oblasti. Pak máme zaměstnance, kteří mají trvalé bydliště mimo uzavřenou oblast, ale pracoviště mají v ní. Ti do uzavřené oblasti nemohou. Výjimku jsme dostali pro zaměstnance, co se starají o zvířata (zootechnik, ošetřovatelé) – ti k nám mohou, ale po návratu domů zůstávají v karanténě 14 dnů (ale dojíždět mohou každý den autem). MHD ani vlaky k nám teď nejezdí. Zbytek zaměstnanců mimo uzavřenou oblast pracuje v normálním režimu,“ uvedla paní Měsícová a k provozu rostlinné výroby dodala: „Co se týče rostlinné výroby, tak jedno středisko RV je rovněž v izolaci, tudíž můžeme set ječmen i hrášek a dělat přípravu půdy. Pouze osivo, které je uloženo centrálně v Unčovicích se předává na hranicích uzavřené oblasti tak, aby zaměstnanci nepřišli z jednotlivých oblastí do kontaktu. Dále pak je uzavřeno závodní stravování, které je rovněž v uzavřené oblasti. Máme zákaz i vývozu. Navíc nemáme ani kuchařky, které jsou z mimo-karantenní oblasti.“ Část vedení podniku je v uzavřené oblasti včetně paní Měsícové a část vedení se nachází mimo tuto oblast. „Venku“ se nachází hlavní agronomka, která se může pohybovat po zbylých částech podniku bez omezení a zajišťovat zásobování RV a mechanizace. Administrativa funguje jako home office. „Řekla bych, že už se pomalu přizpůsobujeme vzniklé situaci a chod podniku je plně zajištěn s určitými omezeními. Střediska jsou uzavřena pro veřejnost, je zde zákaz návštěv, zrušeny byly kontrolní dny a zaměstnanci jsou poučeni o tom, že se nemají sdružovat ve větších skupinkách. Každý den dostanou SMS zprávu o situaci v podniku, aby měli přehled, co se děje a nevznikala panika,“ uvedla paní Měsícová s tím, že už jsou na Litovelsku zvyklí čelit různým kalamitám, jako jsou povodně, tornádo, mimořádné sucho a nyní hraboši. „Věřím, že ta opatření jsou nutná. Lidé do uzavření oblasti všechno zlehčovali, tudíž tyto přísnější pravidla jen věci pomůžou. Lidem chybí disciplína. Čím dříve budou disciplinovanější a zodpovědnější tím rychleji budeme z karantény venku. S okolními podniky jsme v kontaktu a vzájemně si pomáháme. Děkuji mnoha jiným podnikům, které volají a nabízí pomoc,“ uvedla závěrem paní Měsícová.

Není jasné, koho policie do uzavřené zóny pustí

S provozními problémy se potýká i soukromá farma Doubravský dvůr, která hospodaří zhruba na 200 ha a chová 300 kusů jalovic a stejný počet dojnic. Na farmě vyrábí i mléčné produkty. Oblast kolem Doubravského dvora podle slov pana MVDr. Václava Osičky byla uzavřena v pondělí ve tři hodiny ráno zcela bez předchozího upozornění. „Informace jak postupovat jsme dostali v paragrafovém znění vyhlášky zpracované KHS (Krajská hygienická stanice), kterou nedokázali vyložit ani na krizovém centru, když jsme se dotazovali,“ uvedl pan Osička. Pro zachování provozu farmy i zde museli přijmout řadu opatření. „Kontinuálně řešíme vjezd automobilů při odběru mléka a při dovozu krmiv s většími či menšími problémy s KHS. Informace velmi kostrbatě doputovávají na stanoviště policie, takže zatím nedokážeme odhadnout, koho pustí a koho ne. Když upozorníme a dotazujeme se na problém, obvykle byrokratický, snaží se to řešit v horizontu hodin až desítek hodin, což je pro nás nedostatečné,“ uvedl pan Osička. Na farmě byla zastavena výroba mléčných produktů. V pondělí se mléčné výrobky ještě vyráběly a kvůli neinformovanosti zůstaly na farmě, protože nyní nelze s produkty vyjet z uzavřené zóny. „Pokud jde o zvířata, je o ně postaráno, většina pracovníků se dostala dnes do práce na první pokus, nemáme závažnější problémy. Máme problém cokoliv dovést i odvést, ale to mají všichni. Pohyb zaměstnanců je zatím pořád s obavou, každý den má někdo problém. Snad se systém dotvoří a usadí. Zákazníci z uzavřených obcí by se sem dostali, z vnějšku ne. Do prodejen nerozvážíme, nemůžeme s naší distribucí vyjet,“ informoval pan Osička a podělil se s námi o názor na přísná Litovelská opatření: „Budoucnost ukáže, jak moc oprávněné bylo udělat takto drastický zásah do života víc jak 20 tis. lidí. V principu bych s tím neměl problém, kdyby nám např. v neděli odpoledne oznámila KHS, že se chystá oblast uzavřít a vydala nám jasné pokyny, co máme dělat. Pak bychom byli připraveni a např. bychom vůbec nerozbíhali pondělní výrobu na tento týden. Věděli bychom, že se nebude rozvážet, kdo a kdy přijde do práce atd. Chaos, nervy a vypjatá situace – to vše bylo zbytečné. Chtěl bych vědět, co se tak zásadně změnilo od pátku do neděle, že v pondělí ve tři ráno uzavřeli oblast. Bez připravenosti na to, co bude následovat. Proč nebylo rozhodnuto už v pátek, přes víkend připravena strategie a v pondělí ráno uzavřena oblast? Skutečně by mě zajímalo, jaké nové informace byly k dispozici v pondělí ve tři ráno oproti pátečnímu večeru, které by opravňovaly uzavření oblasti a teprve následné přemýšlení, co pak. Pokud bude odpovědí, že by se tisíce lidí rozprchly v pondělí do práce, asi bych namítl, že to mohli předpokládat i v pátek. Pokud má uzavření oblasti pomoct, podporuji jeho zavedení. Vadí mi jen způsob, jakým to bylo provedeno.“

Autor: Milan Jedlička
Foto: shutterstock

Tématické tagy

  • ostatní