Webináře xarvio - Aby rostly i vaše znalosti.
Dnes je 15.4. – svátek slaví Anastázie

První v ČR: Traktor Deutz-Fahr 6 TTV, upravený na soustřeďování dřeva

Zveřejněno: 31. 3. 2020

Kořeny rodiny Kinských sahají až do doby vlády Přemysla Otakara I. ve 14. století. Svého času hrála důležitou roli jak v Českém království, tak v historii města Chlumec nad Cidlinou, kde se v současnosti nachází sídlo společnosti Kinský dal Borgo, a.s. spravující majetek této rodiny. Zvyšující se nároky na těžbu dřeva přiměly společnost pořídit nový traktor řady Deutz-Fahr 6 TTV, první svého druhu v České republice, adaptovaný pro soustřeďování dříví. Traktor včetně požadovaného příslušenství nastrojila a dodala firma Agriten Trutnov s.r.o.

Plynulá převodovka s řadou režimů a módů zefektivní soustřeďování dříví. Motor reaguje okamžitě a poskytuje vysoký točivý moment již od velmi nízkých otáček

Společnost Kinský dal Borgo obhospodařuje od roku 2004 historický majetek rodiny Kinských. Ta patří ke starým aristokratickým rodům Českého království. Společnost mimo jiné spravuje řadu kulturních památek, jako je zámek Karlova Koruna a hrad Kost. Obchodní aktivity společnosti jsou velmi široké, od hotelnictví, turistiky až po zemědělství, lesnictví a dřevařství. Do tří posledně jmenovaných oborů spadá zpracování dřeva ve vlastní pile, myslivost, více než 8000 hektarů lesa, zhruba 470 hektarů zemědělské půdy, 575 hektarů rybníků a 260 ha ostatních ploch.

Kromě splnění našich požadavků zabodoval traktor Deutz-Fahr i cenou. Traktor jsme pořídili hlavně kvůli úsporám provozních nákladů. Počáteční investice se nám poměrně rychle vrací
Ing. Michal Prouza, provozní inspektor

„Historický majetek rodiny Kinských se v posledních letech rozšířil o více než 900 hektarů. Takže ke dnešnímu dni hospodaříme na vlastních 8174 hektarech, nic nemáme pronajaté. Máme tři hospodářské celky – Chlumec nad Cidlinou, Kost a Holovousy. Holovousy jsou nejmenší, mají přibližně 240 hektarů lesa. Kost má 1560 hektarů a Chlumec nad Cidlinou 6370 hektarů. Co se dřevin týče, stěžejní je pro nás dub a borovice, které mají zastoupení zhruba po 35 %, smrk má kolem 20 % a zbytek tvoří ostatní převážně listnaté dřeviny,“ uvedl k lesnímu hospodářství provozní inspektor pan Ing. Michal Prouza, který také zhodnotil loňský hospodářský rok: „Jako všechny, tak i nás postihla kůrovcová kalamita, vytěžili jsme asi 125 tisíc kubíků dřeva, což je téměř trojnásobek obvyklé roční těžby. Letos nás pravděpodobně čeká to samé. Netrápí nás jen kůrovec na smrku, ale jako všude tady v Polabí také významné škody na borovicích způsobené suchem.“ Možnosti odbytu dřeva a jeho ceny nejsou pro producenty v současnosti dobré, cena kvůli kůrovcové kalamitě výrazně klesla.

Investice do vlastních strojů se vrátí

Do lesního hospodářství společnosti spadá jak pěstební, tak těžební činnost. Většinu prací si provádí ve vlastní režii, případně s využitím místních živnostníků. Nezadávají žádné práce v rámci výběrových řízení. „V loňském roce jsme měli z 90 % nahodilou těžbu a pro letošní rok máme podobný odhad. Máme ale i jiné zastoupení dřevin, nejsme závislí jen na smrku,“ podotkl pan Prouza. Vzhledem k velkým plošným vytěženým objemům dřeva využívají harvestorovou těžbu. Vysoké objemy těžby a požadavek provozovat vlastní techniku vyžadují výkonné a spolehlivé stroje, které musí splňovat řadu kritérií. Minulý rok bylo z důvodu posílení vlastního strojového parku rozhodnuto pořídit nový traktor Deutz-Fahr 6130 TTV s lesnickou nástavbou od firmy PTR Strojní Závod Třeboň s. r. o. Stroj upravila a v dubnu loňského roku dodala trutnovská společnost Agriten Trutnov s.r.o., jejíž lesní frézu provozuje Kinský dal Borgo několik let. „Kromě splnění našich požadavků zabodoval traktor Deutz-Fahr i cenou, a tak jsme ho chtěli vyzkoušet. Traktor jsme pořídili hlavně kvůli úsporám provozních nákladů, které jsou výrazně nižší, než kdybychom si najímaly služby. Traktory nejsou nejlevnějšími stroji, ale počáteční investice se nám poměrně rychle vrací,“ řekl ke koupi traktoru pan Prouza.

Užitečnou vychytávkou je zadní kamera
Užitečnou vychytávkou je zadní kamera

Na nový traktor jsme se byli podívat nedaleko Chlumce nad Cidlinou, kde je spíše rovinatý terén a nížina, v porovnání se stráněmi v hospodářském celku Holovousech a roklemi či stržemi v Kosti, která přechází do Českého ráje a pískovcových skal. I tak traktor pracuje v poměrně pestrém úseku, kde je uplatňována těžební metoda, kdy se v porostu uskuteční operace kácení a odvětvení včetně oddělení vršku a úpravy kmenů na přibližně stejnou délku. Traktor s jednočlennou posádkou je využíván při první fázi dopravy dříví, zajišťuje přesun vytěžené hmoty z porostu na odvozní místo u lesní cesty v rámci úvazkového soustřeďování dříví.

Naviják má sílu 2x6 tun a dle obsluhy traktoru utáhne čtyři až pět kubíků dubu a třeba i sedm tun borovicového dřeva
Naviják má sílu 2x6 tun a dle obsluhy traktoru utáhne čtyři až pět kubíků dubu a třeba i sedm tun borovicového dřeva

Pro specifické nasazení je traktor vybaven kompletní lesnickou nástavbou chránící důležité součásti stroje před jejich poškozením. Nástavba je tvořena ocelovými ochrannými prvky, jako jsou kompletní zakrytování spodní části traktoru, ochrana kabiny v podobě rámové konstrukce a ochranné mříže pro zadní části kabiny, okna, zadní a přední osvětlení. Dále je před poškozením chráněna příď traktoru. K navíjení a tahání dříví slouží zadní štít s navijákem napevno namontovaným v oblasti zadního závěsu traktoru. Naviják má sílu 2x6 tun a dle obsluhy traktoru utáhne čtyři až pět kubíků dubu, borového dřeva třeba i sedm tun. „Traktor za sebou v podstatě táhne poměrně dost tun po zemi. Za směnu lze vytahat šedesát ale i dvacet kubíků dřeva. Je to různé, záleží, co se tahá, jak je to nakácené, v jakém je to porostu, někdy to jde rychleji a někdy pomaleji,“ řekla k výkonnosti obsluha traktoru. Jedním z požadavků na traktor byl oddělený okruh hydrauliky pro lesnickou nástavbu. Může se totiž stát, že se někde něco povolí nebo poškodí a majitelé nechtěli riskovat, aby traktor stál někde na místě nepojízdný. Traktor řady Deutz-Fahr 6 TTV je však i v takovém případě nadále pojízdný – čerpadlo je zvlášť umístěné v přední části traktoru. Mezi vlastní úpravy firmy Agriten Trutnov patří oddělená nádrž na hydrauliku, což oceňuje i obsluha traktoru. Palivová nádrž je zakrytovaná, a tak zabezpečena proti poškození. „Na to, že se jedná o prvně ustrojený traktor tohoto typu, si myslím, že se výrobci podařilo pancéřování a vše na nástavbě vychytat,“ zhodnotila obsluha. Pro provoz v lesním porostu byly zvoleny lesní pneumatiky Nokian odolné proti průrazu a upravené disky kol. Díky vhodným pneumatikám a příznivému terénu nebylo zapotřebí nasazovat protikluzné řetězy.

Rampovací nakladač dovoluje navalování kmenů do výšek
Rampovací nakladač dovoluje navalování kmenů do výšek

K navalování kmenů na skládky slouží rampovací nakladač tvořený klasickým čelním nakladačem Sigma 4 Titanium H40 a navalovacím rampovačem s jedním prstem (při naší návštěvě byl demontován). Nakladač je robustní, jeho jednotlivé sekce ramen jsou vyrobeny z kovu, který je složený a svařovaný pouze ve spodní části, a tak tvoří pevnou a robustní strukturu. Veškerá hydraulika na nakladači je skryta a chráněna před poškozením, zároveň je dobře přístupná pro potřeby servisu. Ve srovnání s čelními rampovači toto řešení přináší širší využití - možnost navalování kmenů do výšek, nakládku kmenů do dopravních prostředků včetně přepravy na krátké vzdálenosti. Ke stlačení kmenů slouží prst ovládaný hydraulickým pohonem řízeným rychlospojkami.

Harmonie rozměrů a výkonu je v lesním nasazení důležitá

Společnost pořídila konkrétně model Deutz-Fahr 6130 TTV z důvodu jeho adekvátního výkonu, který se spolu s tažnou silou pozitivně projeví na celkové výkonnosti stroje, a kompaktních rozměrů, jež jsou důležité pro různé práce v lese. „Potřebujeme sestavit co největší náklad kmenů najednou a vytáhnout ho na skládku. Potřebujeme udělat co nejméně jízdy s co největším nákladem. V případě, že je jízd mnoho, dochází k většímu poškození porostu apod. Proto při výběru nového traktoru hrály roli také jeho rozměry a síla,“ dodal pan Prouza. Obsluha traktoru vysvětluje, že výkon motoru je znát hlavně při tahání než při navíjení kmenů, a zároveň si myslí, že by měl traktor v případě nižšího výkonu motoru vyšší spotřebu. Aktuální spotřeba traktoru je prý na velmi dobré úrovni, protože se motor příliš nepřetěžuje. Traktoru dodává maximální výkon 95kW/130k při 2000 ot/min čtyřválcový motor Deutz TCD 3.6 se systémy pro redukci emisí, jako jsou katalyzátor výfukových plynů, selektivní katalytická redukce a pasivní filtr pevných částic, který na rozdíl od toho aktivního přináší nižší spotřebu paliva a nižší provozní náklady.

Kompaktní rozměry traktoru obsluha oceňuje především při pohybu mezi stromy, kmeny a pařezy
Kompaktní rozměry traktoru obsluha oceňuje především při pohybu mezi stromy, kmeny a pařezy

S příznivou spotřebou paliva souvisí i převodovka. Motor spolupracuje s hydromechanickou převodovkou TTV s nekonečným počtem převodových stupňů, kde přenos síly probíhá ve dvou liniích. V první linii je většina výkonu mechanicky přenášena z klikové hřídele motoru, zatímco v druhé linii menší část výkonu pohání hydraulické čerpadlo napojené přímo na hydromotor. Planetová převodovka udává rychlostní rozsah. Elektronická řídicí jednotka vyhodnocuje data z převodovky a motoru a podle nastavení zajišťuje ideální převod pro maximálně účinný přenos síly. Změna směru jízdy se provádí elektrohydraulickým řazením reverzace pod zatížením ovládaným páčkou umístěnou na levé straně pod volantem. „Po dobrých zkušenostech s minulým traktorem s plynulou převodovkou jsme tento typ chtěli opět, protože se nám při soustřeďování dříví osvědčil,“ řekl pan Prouza a obsluha k převodovce zmínila zkušenost z praxe: „Sílu má traktor velkou a ani se při soustřeďování dříví nezastaví, což je výhoda plynulé převodovky. Traktor je pořád pod zatížením, nezpomalí ani, když potřebuji zvýšit pojezdovou rychlost. Podle nákladu nebo váhy si zhruba určím rychlost a traktor se nedusí a krásně táhne. Na tah je tato převodovka perfektní.“ Ovládání převodovky se provádí jednoduše joystickem v kabině. Jeho pohybem dopředu se volí pojezdová rychlost traktoru. Převodovka má také tři režimy: automatický, manuální a PTO. Poslední jmenovaný typ si podle vývodové hřídele řídí výkon. Ten ale není využíván, protože jsou používány navijáky. Zato na automatický režim se pracuje neustále. Kromě toho má převodovka i módy pro volbu ekonomického, vyváženého nebo plného výkonu stroje.

Komfortní obsluha traktoru a jeho funkcí

„Na komfort a obsluhu je traktor perfektní, vše je krásně po ruce. Kabina je ve srovnání se staršími traktory tichá,“ nešetřila chválou obsluha. Na komfort operátorů v Kinský dal Borgo kladou důraz, proto požadovali i přední odpruženou nápravu, která vhodně doplňuje odpruženou kabinu a odpružené sedadlo. Klimatizovaná kabina disponuje velkou prosklenou plochou s úzkými sloupky, takže je z ní dobře vidět ven. Všechny barevně odlišené ovládací prvky pro motor, převodovku a světla jsou ergonomicky umístěné na postranním panelu vpravo od řidiče. Dále jsou k dispozici dva tempomaty, dvě paměti otáček a čtyři programovatelná tlačítka s možností přiřazení libovolné elektronické funkce traktoru. Vedle hlavního joysticku se nachází druhý pro ovládání rampovacího nakladače a v zadní části kabiny ovladač pro zadní štít s navijákem. Podle slov obsluhy je komfortnější využívat dálkový ovladač navijáku, který lze nosit u sebe. Díky tomu obsluha nemusí v terénu neustále vystupovat z traktoru. „Traktor je v provozu od dubna, na celkové ekonomické hodnocení je brzy, ale zatím jsou jeho provozní náklady příznivé. Dodnes jsme žádnou zásadní poruchu nemuseli řešit, v podstatě od zaměstnanců o traktoru ani neslyšíme,“ řekl závěrem pan Prouza.

Pohled do kabiny, kterou si obsluha chválí
Pohled do kabiny, kterou si obsluha chválí

Takto adaptovaný traktor Deutz-Fahr 6130 TTV s lesnickou nástavbou PTR je velmi dobře použitelný při různých metodách těžby dřeva a k soustřeďování dříví. Majitelé si praxí ověřili, že je traktor komfortní, díky čemuž vzniká příjemné pracovní prostředí, jež povzbuzuje k lepším pracovním výkonům. Dostatečný výkon motoru spolu s plynulou převodovkou umožňuje komfortní a ekonomické přibližování velkého množství dřeva i na poměrně dlouhé vzdálenosti, což přispívá ke snížení provozních nákladů a zvýšení šetrnosti k lesnímu porostu a půdě.

Šedý joystick slouží k ovládání funkcí traktoru včetně pojezdové rychlosti a černý joystick k ovládání rampovacího nakladače
Šedý joystick slouží k ovládání funkcí traktoru včetně pojezdové rychlosti a černý joystick k ovládání rampovacího nakladače

Doménou společnosti Agriten Trutnov s.r.o. je prodej, servis a úpravy zemědělské, lesnické a komunální techniky. Mezi zastoupenými značkami převládají renomovaní výrobci jako Deutz-Fahr, Lamborghini, SAME, PÖTTINGER a jiné.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička