Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

S automatizací a robotizací k vyšší dojivosti a úsporám. Farma budoucnosti bude mléko i zpracovávat

Zveřejněno: 17. 6. 2020

S největšími zkušenostmi a úspěchy v oblasti robotiky a stájových technologií se může pochlubit nizozemská firma Lely. Na virtuální konferenci MLÉKO 2025 její zástupci představili výrobní program, filozofii a vizi budoucnosti.

Automatický systém dojení Lely Astronaut A5

V minulém článku jsme se věnovali významu produkce mléka v českém zemědělství, potenciálu automatizace a trhu s mlékem. Na virtuální konferenci MLÉKO 2025 zaznělo z úst českých odborníků mimo jiné i to, že zemědělci investují do automatizace a robotizace. V tomto směru má co nabídnout firma Lely.

Stájové technologie Lely: vše podřízeno krávě

Firmu Lely na virtuální konferenci představil Gijs Scholman, který je zodpovědný za technickou podporu po celém světě. Úvodem je třeba zmínit, že se Lely zaměřuje na stájové technologie. Vyvíjí a vyrábí automatický systém dojení (Lely Astronaut A5), chladicí tanky na mléko ( Lely Nautilus), systémy pro ostřik paznehtů (Lely Meteor), pastevní branku (Lely Grazeway), automatickou branku (Lely Boetech), program pro management farmy (Lely T4C), automatický systém krmení (Lely Vector), přihrnovač krmiva (Lely Juno), krmný box (Lely Cosmix), světla (Lely L4C), box na zákroky (Lely Treatment), automatickou koupel paznehtů (Lely Walkway), drbadlo (Lely Luna), napájecí automat pro telata (Lely Calm), čistič podlah (Lely Discovery) a vysavač kejdy (Lely Discovery 120 Collector). Vysavačů kejdy se již prodalo 1000 kusů, což je úctyhodné číslo na to, že byl tento model představen teprve v roce 2016. Jubilejní kus byl dodán norské farmě na konci roku 2019. Tento vysavač kejdy se samostatně pohybuje ve stáji podle naprogramovaných tras a čistí pevné betonové podlahy v hnojných chodbách sbíráním kejdy do vnitřní nádrže. Jedna z nejnovějších inovací se týká automatického systému Krmení Lely Vector – robot je nově vybaven integrovaným nárazníkem pro detekci překážek. Pokud tento nárazník detekuje překážku (v okruhu 1,5 m), stroj se automaticky zastaví. Jakmile je cesta znovu volná, robot pokračuje po předem naplánované trase. Lely by mělo ke konci roku představit i stroj na zpracování hnoje, který by mohl snížit emise dusíku o 50 %. O zařízení zatím nejsou bližší informace, nicméně bude především určeno pro Nizozemsko, které je, co se dusíku týče známé pro své přísné emisní limity. Lely nedávno koupilo i vlastní farmu v Jižním Holandsku. Na vzorové farmě se bude prezentovat technologie Lely. S farmou pro 120 kusů dojnic bylo koupeno i 35 hektarů pastvin.

Co se stájí týče, firma Lely razí přístup volného pohybu krav, to znamená, že v každém okamžiku během dne si kráva může zvolit, co bude dělat (lehnout si, jít se nakrmit, procházet se apod.). Podle Lely tento přístup přináší kravám menší stres, delší život, větší spokojenost a v neposlední řadě i vyšší dojivost dojnic. Podle toho také vyvíjí a vyrábí svá zařízení.

Lely je globální firmou, a aby bylo možné aplikovat lokální řešení, které vyhovuje místním podmínkám, je důležité mít v každé zemi partnery tzv. Lely Centra. V České republice a na Slovensku je to společnost AGRO-partner s.r.o. Soběslav, která zajišťuje prodej, podporu a servis robotických zařízení a jiných technologií Lely.

V čele rodinné firmy Lely je nyní druhá generace. Společnost byla založena v roce 1948 a už tehdy měla revoluční pohled na zemědělství. To je ostatně doloženo velkým množstvím inovací. Platných patentů firma v současnosti vlastní více než 1600. Roční obrat přesahuje 600 milionů eur a práci ve firmě nalézá 1500 zaměstnanců. 6 % z obratu je každoročně investováno do vývoje a výzkumu, které jsou rozloženy do čtyř středisek po celém světě včetně Prahy. Provozuje tři produkční centra a její výrobky se prodávají na více než 45 trzích. Mezi zákazníky společnosti patří zejména ti, jejichž prioritou je bezpečnost potravin a správný chov zvířat.

Největší zkušenosti s robotikou

Lely pracuje s tzv. formátem Dairy XL. Tak označuje každou farmu, která má podle definice Lely více než 500 kusů krav ve stádě a redukuje počet přítomných osob na farmě tak, aby byly zajištěny udržitelný chov a bezpečná produkce potravin. Všechny své zákazníky, jimiž jsou farmáři a chovatelé, se snaží sdružovat, aby se mohli navzájem poznávat a předávat zkušenosti. V roce 2017 toto společenství pojmenovali Společenství červené krávy – každá Dairy XL farma s technologiemi od Lely totiž obdrží sochu červené krávy v životní velikosti. Členové během roku navštěvují i jiné farmy po celém světě a snaží se navzájem si pomáhat a předávat si mezi sebou získané zkušenosti.

Coert van Lenteren z Lely blíže představil současné výzvy velkých farem Lely Dairy XL. Mezi současné výzvy chovatelů patří nábor a udržení kvalitní pracovní síly na farmě, valorizace objemu mléka, které produkují, provádění řízení kejdového hospodářství. Jednotlivé farmy také usilují o pochopení ze strany současné společnosti a snaží se vypořádat se stále zpřísňující se legislativou. K tomu všemu je v oboru nedostatek pracovní síly, řešením tudíž může být automatizace. Minimalizace počtu zaměstnanců ve stáji může také přinést pozitivní efekt v podobě snížení stresu u dojnic a tím zvýšit dojivost.

V letech 2017 až 2018 byla v Německu provedena studie, v níž bylo konvenční dojení porovnáno s dojicími Lely roboty. Zjistilo se, že myšlenka využití dojicích robotů je životaschopná, pokud chovatel umístí robota do správných podmínek a sníží vstupní náklady. Coert van Lenteren položil posluchačům řečnickou otázku: „Proč by chovatel měl zvolit právě dojicího robota od firmy Lely?“ Načež si vzápětí i odpověděl – Lely má zkušenosti zejména v oblasti špičkové robotiky, roboty dodává do celého světa a na jednotlivých místech, kde již roboty provozuje, shromažďuje rozmanité poznatky a informace poté sdílí dále.

Jak už bylo v úvodu zmíněno, Lely se soustřeďuje na krávu – vše okolo může být automatizováno. Coert van Lenteren doporučuje provozovat dva až tři dojicí roboty pro snazší management a organizaci dojení. Automatizovat můžeme i krmení – přináší výhodu v tom, že je možné optimalizovat přísun určitého druhu krmiva dané krávě či skupině krav v závislosti na produkčním životu apod.

Podporu faremního managementu má v Česku na starosti pan Petr Štrébl ze společnosti AGRO-partner. Během konference Štrébl uvedl, že je připraven asistovat všem zájemcům při uvádění robotů do provozu na jejich farmě, a to tak, aby byly správně pochopeny veškeré principy automatického dojení, a tak optimálně využit dojící robot, potažmo naplněny nastavené cíle dané farmy. Pomůže s designem stájí i s obsluhou robotů. Před spuštěním nové farmy s technologiemi Lely pomáhá společně s kolegy s přípravou dojnic a pracovníků. Mezi hlavní potenciální problémy této oblasti patří podle něj neefektivní dojnice, která stráví příliš mnoho času u robota. I po rozjezdu farmy je tým pana Štrébla vždy plně k dispozici s podporou či servisem.

Automatická údržba robotů a výroba dílů přes 3D tisk

Pan Gijs Scholman během konference také představil budoucnost automatizace v prvovýrobě mléka (u velkých farem) podle Lely. Budoucí farma v roce 2025 by podle Lely mohla být plně robotizovaná a vybavena množstvím integrovaných řešení, která by přes software a specifické algoritmy přenášela informace ze stáje k chovateli. Chovatel z nich pak může čerpat rady o tom, jaké kroky je potřeba podnikat. Je potřeba si uvědomit, že řešení automatizace a robotizace se odvíjí od velikosti farmy, základní myšlenka je ale stejná – vše je podřízeno krávě. Instalována jsou nejrůznější čidla a kráva se bere jako jednotlivec, přičemž chovatel věnuje pozornost jen jejím potřebám. Chovatel se bude moci věnovat jen těm kravám, které systém vyhodnotil jako bezproblémové. Bude sledovat krmení, zdraví krávy, reprodukci atd. – všechny informace budou shromažďovány v jednom manažerském programu. Systém bude na základě jejich konsolidace schopen nabídnout ideální řešení a jiní roboti budou rozhodnutí přijaté farmářem provádět.

V budoucnu vznikne ještě stabilnější a bezpečnější prostředí. Dnes musí ještě lidé chodit čas od času robota restartovat. V budoucnu však budou roboti v provozu 24 hodin denně a sami si budou zařizovat svou preventivní údržbu přes rozšířenou realitu, vyrábět náhradní díly přes 3D tisk a další. Na těchto řešeních Lely již pracuje.

Krávy vyprodukují spoustu kejdy, je proto zapotřebí apelovat i na udržování čistého životního prostředí. Lely si uvědomuje, že je nutné posílit zacházení s kejdou, aby byla tam, kde je zapotřebí, a tím dále využitelná.

V budoucnu budeme podle Lely zaznamenávat vzrůstající trend zpracování mléka přímo na farmě. Lely už takovou technologii nabízí jako koncept. Buď bude mléko zpracováno na místě nebo vyváženo. Lely v roce 2018 spustilo první koncept Lely Orbiter – produkční a zpracovatelskou farmu, kde je kráva podojena a její mléko v reálném čase zpracováno (za pomocí robotů stočeno do lahví). Na stole u spotřebitelů se objevuje do 24 hodin. Výhodou je, že spotřebitelé ví nejen, odkud mléko pochází, ale též ze které skupiny krav. Chovatel pak může vyhovět preferencím spotřebitelů a účtovat přiměřenou cenu. Koncept funguje a je stále vyvíjen a kolem roku 2025 bude komerčně dostupný. Lely to má promyšleno do posledního detailu – samotnou dodávku mléka spotřebitelům budou zajišťovat Lely Centra, kterých je po celém světě 200 (včetně České republiky, kde jde o společnost AGRO-partner Soběslav).

Roboty Lely lze již nyní uplatnit na farmách s pastevním chovem skotu, se systémem suchého stání, také na nových farmách, kde jsou krávy jen uvnitř stájí, ale i tam, kde jsou ještě staré stáje a plánuje se jejich modernizace.

O tom, jak by měla správně farma s dojicími roboty Lely vypadat, bude pojednávat samostatný článek. Představíme si i reálné zkušenosti z provozu dojicích robotů na farmách z ČR a zahraničí.

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: Lely

1) z podkladů AGRO-partner Soběslav, Lely