KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 29.9. – svátek slaví Michal

S originálně pojatým ústrojím Rostselmash k plynulé a šetrné sklizni i v náročných podmínkách

Zveřejněno: 19. 6. 2019

Produktová nabídka ruského výrobce sklízecích mlátiček Rostselmash čítá několik typů. Pětice z nich je aktuálně k dostání i na česko-slovenském trhu. Tyto modely se navzájem od sebe liší velikostí, výkonností a druhem mláticího a separačního mechanismu. Dlouholetým vývojem a zkušenostmi v oblasti sklizňových technologií došel ruský výrobce až k patentované konstrukci typické pouze pro sklízecí mlátičky této značky.

Šířka mláticího bubnu u modelu RSM 161 činí 1 650 mm, průměr separačního bubnu 750 mm a mláticího bubnu 800 mm. Otáčky mláticího bubnu činí 210 - 970 ot./min.

Vybírat lze mezi tangenciálními konvenčními modely s vytřasadlovým separačním mechanismem a axiálním modelem. Zákazník tak může volit dle svých preferencí - zda využije spíše univerzálnější sklízecí mlátičku nebo upřednostní výkonnost spolu se šetrnějším způsobem výmlatu s nižším poškozením zrna.

Konvenční sklízecí mlátičky jsou v Evropě více univerzálnější, vynikají též jednoduchým nastavením a minimálním poškozením slámy, jsou tak nejrozšířenější variantou. Tuto skupinu zastupují konkrétně modely RSM 161, VECTOR 425, ACROS 595 PLUS a NOVA – stroje použitelné jak u menších pěstitelů, tak u velkých zemědělských podniků a podniků služeb.

Speciální dvojbubnový systém pro snížení ztrát

V útrobách konvenční sklízecí mlátičky, kde se uplatňuje gravitační technologie výmlatu a princip mlácení úderem, se obecně nachází tangenciální mláticí mechanismus spolu se separačním mechanismem složeného z klávesových vytřásadel. U největšího modelu RSM 161 je použit dle výrobce unikátní mláticí systém "Tetra Procesor". Jen tento model má na kontě dvacet dva patentů. Jedná se o patentovaný dvojbubnový systém výmlatu, s hlavním bubnem a domlacečem pro snížení ztrát během sklizně. Mezi nimi je navíc umístěn podavač. Velký průměr bubnů zajišťuje efektivní výmlat a minimální poškození zrna a slámy. Ústrojí též zvládne měnící se množství proudění hmoty během sklizně. Mláticí buben má velký moment setrvačnosti, sklidí tedy prakticky cokoliv včetně těžko zpracovatelných plodin. Ústrojí je snadno přenastavitelné na jakoukoliv plodinu za pomocí předem naprogramovaných nastavení. Flexibilně nastavitelný koš, větší mlaticí mezera, jenž lze elektrohydraulicky nastavovat, minimalizují poškození zrna. Mezera je stále stejná po celé ploše koše, nikoliv jen při vstupu a výstupu. Díky výše popsaným řešením dosahuje průchodnost až 45 t/h.

Mláticí systém TETRA procesor
Mláticí systém TETRA procesor

Separaci provádí šestice pětistupňových vytřásadel s celkovou plochou aktivní separace 6,1 m2. Vytřásadla jsou tvarově uzpůsobena pro vyvážený pohyb, což přináší zvýšení průchodnosti. Natřásáním a posuvem hrubého omlatu dochází k separaci zbylého zrna od slámy, které propadá roštem vytřásadla do dvoustupňového čisticího mechanismu s přídavným sítem a sítovým nástavcem. Síta lze elektronicky nastavovat z kabiny, možné je rovněž ruční nastavení. Plocha čisticího systému byla zvýšena na 7,1 m². K odstranění a vyfouknutí lehkých příměsí slouží šesti-sekční ventilátor se zaoblenými lopatkami a zvláštní zónou sání poskytující rovnoměrný proud vzduchu.

1- Dávkování a zrychlení toku materiálu, 2 - Výmlat, 3 - Separace a změna toku materiálu, 4- Vysoce intenzivní oddělování, 5 - Oddělování a změna toku materiálu
1- Dávkování a zrychlení toku materiálu, 2 - Výmlat, 3 - Separace a změna toku materiálu, 4- Vysoce intenzivní oddělování, 5 - Oddělování a změna toku materiálu

Největší mláticí buben na trhu - maximální separace jakýchkoliv plodin během sklizně

Jedním mláticím bubnem a konvenčním systémem vytřásadel je vybaven model VECTOR 425. Tady mláticí buben dosahuje úctyhodných rozměrů (průměr 800 mm a šířka 1 200 mm), čímž se řadí mezi největší na trhu. K tomu nechybí ani velký separační koš a čtveřice sedmistupňových vytřásadel. Toto řešení napomáhá k maximální separaci jakýchkoliv plodin během sklizně. Zatížení hlavního mláticího bubnu snižuje nezávisle rotující domlacovací ústrojí, další jeho funkcí je zefektivnění výmlatu.

Mláticí buben dosahuje úctyhodných rozměrů
Mláticí buben dosahuje úctyhodných rozměrů

I v této sklízecí mlátičce je přítomen dvoustupňový systém čištění, avšak horní síta jsou vybavena patentovanou technologií, jenž zajišťuje rovnoměrnější distribuci toku vzduchu a předchází ulpívání materiálu na sítech. Rovněž nechybí šesti-sekční ventilátor ovládaný z kabiny. Proces čištění dále zlepšuje velká vzdálenost mezi prsty sítového nástavce a horním sítem. Celková plocha sít je 3.59 m².

Propustnost a separace na dobré úrovni i při sklizni vlhkého zrna

Podobně koncipován je model ACROS 595. Mláticí buben má stejný průměr, avšak větší šířku 1 480 mm a plochu 1,38 m2 (u VECTORu je 1,10 m2), úhel opásání je stejný – 130 stupňů. ACROS má dvoustupňový čisticí systém. Probíhá předčištění, přičemž dvě zóny profoukává vzduch. Sítový nástavec má větší rozměry. Celková plocha sít je 5,2 m2. U tohoto modelu se nachází rovněž dvousekční ventilátor se zvláštní zónou sání. Mezi volitelnou výbavou patří též elektrické nastavení sít. U všech modelů lze velmi snadno síta demontovat. Vytřásadla jsou o dvanáct centimetrů prodloužena a jejich „hřebeny“ jsou uspořádány podél toku materiálu, nikoliv příčně, čímž se dosahuje lepší propustnosti zrna a intenzivnějšího separačního procesu hlavně při vysoké vlhkosti zrna.

Výhoda tohoto čisticího systému oproti klasickému spočívá ve vyšší výkonnosti a má za následek menší přítomnost nečistot a odpadu v zásobníku zrna.
Výhoda tohoto čisticího systému oproti klasickému spočívá ve vyšší výkonnosti a má za následek menší přítomnost nečistot a odpadu v zásobníku zrna.

Velká mláticí a separační plocha u malé sklízecí mlátičky

Jedním bubnem (šířka 600 mm, délka 1 185 mm a úhel opásání 154 stupňů) jednoduché konstrukce je vybaven nejmenší model NOVA. Dvojsekční mláticí ústrojí s velkou mláticí a separační plochou má velikost 0,93 m3, což není běžné v této výkonnostní kategorii sklízecí mlátičky. Přestože je sklízecí mlátička menších rozměrů, výkonnosti dosáhne poměrně vysoké. Opět jsou použita čtyřstupňová vytřásadla a dvoustupňový systém čištění s celkovou plochou sít 3,59 m2, nechybí též šesti-sekční ventilátor ovládaným z kabiny.

Útroby sklízecí mlátičky NOVA.
Útroby sklízecí mlátičky NOVA.

Rotor s otáčejícím se košem provádí výmlat po celém obvodě, nedochází tedy k ucpávání

Vyšší výkonnost či menší namáhání konstrukce stroje slibuje axiální koncepce, což je technologie výmlatu pomocí odstředivé síly a vytírání zrna. Tuto kategorii zastupuje jediný model TORUM 770. Zatímco některé konkurenční sklízecí mlátičky využívají rotorové systémy s pevným mláticím košem, Rostselmash u TORUMu využívá ARS axiální rotor s otáčejícím se košem, jenž provádí výmlat po celém obvodě (úhel opásání je 360 stupňů).

Útroby sklízecí mlátičky TORUM
Útroby sklízecí mlátičky TORUM

Není tak v žádném případě využívána plocha mláticího koše jen částečně, kdy se snižuje výkonnost výmlatu a při sklizni mokrých plodin dochází k přeplnění horní sekce, označované jako pasivní zóna. ARS bez těchto pasivních zón zabraňuje ucpávání hmoty a je vybaven trojicí sekcí mláticích latěk. Mezera mezi rotorem a košem se nastavuje v jednotlivých sekcích. Na rozdíl od ostatních rotorových systémů dochází zde při každém otočení rotoru k trojitému výmlatu hmoty. Umožněno je nastavení větší mláticí mezery. Dodatečné nastavovaní není potřeba, vzdálenost pro ječmen či pšenici je 16-20 mm.

Rotor je poháněn  planetovou plynule regulovatelnou převodovkou s hydraulickým ovládáním. Hydromechanické zařízení slučuje vlastnosti dvou ovládaní: plynulé a přesné ovládání otáček, převodovka bez řemenových převodů.
Rotor je poháněn planetovou plynule regulovatelnou převodovkou s hydraulickým ovládáním. Hydromechanické zařízení slučuje vlastnosti dvou ovládaní: plynulé a přesné ovládání otáček, převodovka bez řemenových převodů.
Vlevo standardní rotor (červená barva nahoře značí ucpávání materiálu), vpravo je rotor Rostselmash.
Vlevo standardní rotor (červená barva nahoře značí ucpávání materiálu), vpravo je rotor Rostselmash.

Výše zmíněné modely, které na česko-slovenský trh dodává společnost KomAgrartechnik s.r.o., již brázdí pole na obou trzích, jsou tedy k vidění u svých majitelů. Centrální sklad náhradních dílů se nachází v Maďarsku. Prodej a servis strojů zajišťují regionální partneři.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Rostselmash