Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Setí tří plodin Falconem Fert+. Přesné dávkování a úspora nákladů

Zveřejněno: 25. 6. 2020

Začátkem dubna ZOD Zálší založili secím strojem Falcon 6 PRO Fert+ v jednom přejezdu porost v kombinaci vojtěška, tráva a hrách. Družstvo působí v okrese Ústí nad Orlicí, tedy v Pardubickém kraji. Podnik se zabývá především chovem skotu. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu pícnin pro živočišnou výrobu a dále na výrobu tržních plodin, z nichž nejdůležitějšími jsou obiloviny, řepka a cukrová řepa. Hospodaří na 4100 ha půdy.

Setí tří plodin

Záměrem takto založeného porostu s hrachem, je v prvním roce při prvních sečích, sklidit větší objem senážované hmoty a vojtěškotravní porost ponechat jako víceletý (tři až čtyři roky podle půdních a klimatických podmínek).

Secí stroj Farmet Falcon Fert+
Secí stroj Farmet Falcon Fert+

Předseťová příprava půdy byla před setím kvalitně zajištěna kombinátorem Farmet Kompaktomat. Výsledkem byla velmi jemná struktura půdy bez hrud. Po zasetí byl pozemek následně ještě uválen.

Předzpracující disková sekce secího stroje zpracovala půdu na hloubku setí hrachu 2-3 cm. Následovala přihnojovací disková sekce v tomto případě využitá pro setí hrachu nastavená na hloubku 6 cm. Pneumatikový válec půdu opět kvalitně utužil, čímž bylo umožněno kvalitní mělké setí vojtěšky a trávy. Sudými secími botkami byla seta vojtěška v dávce 15 kg/ha do hloubky 2 cm a lichými secími botkami byla seta tráva v dávce 1 kg/ha do hloubky 1 cm.

Každá plodina se tedy střídá po 25 cm. Sečka Falcon PRO je již z nové generace secích strojů a pro setí využívá nových dávkovačů a secích válečků. Válečková dávkovací ústrojí vykazují vysokou přesnost setí.

Výsevek:

Hrách (přes přihnojovací disky): výsevek 160 kg/ha, hloubka 5–6 cm

Vojtěška (sudé botky): výsevek 15 kg/ha, hloubka 1–2 cm

Tráva – Festulolium (liché botky.): výsevek 1 kg/ha, hloubka do 1 cm povrchově

Směsný porost vojtěšky, trávy a hrachu doposud podnik sel dvěma přejezdy zvlášť. Prvním přejezdem secím strojem zaseli hrách, v druhé operaci seli smíchané osivo vojtěšky a trávy. Nebylo možné zaručit tedy přesný výsevek na dané místo. Secí stroj Falcon PRO Fert+ a uvedená technologie umožní nejen setí všech tří plodin najednou a přesněji dávkovanými, ale také ušetří pracovní operace, tedy finanční náklady a přejezdy po poli.

Přes velmi suché podmínky této jarní sezóny založený porost díky technologii setí strojem Falcon PRO velmi rovnoměrně vzešel. Jak se setí podařilo si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Přečtěte si také

Autor: Ing. Michal Nýč, Ing. Helena Dvořáková
Foto: Farmet

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.