Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Sezóna raných brambor: Pěstitelé se mohou sdružovat do organizací producentů. Ministerstvo připravilo i další podpory

Zveřejněno: 17. 6. 2023

Od letošního dubna se mohou poprvé pěstitelé brambor sdružovat do organizací producentů, nově jim to umožňuje nařízení vlády připravené na Ministerstvu zemědělství. Organizace složená z více pěstitelů má silnější pozici při vyjednávání s obchodníky. MZe pro letošek připravilo bramborářům i další podpory.

Pěstitelé se mohou sdružovat do organizací producentů. Ministerstvo zemědělství připravilo i další podpory.

Plochy raných brambor v ČR třetím rokem po sobě rostou. Letos se podle odhadů bude sklízet z polí o celkové rozloze téměř 2 000 hektarů, zatímco loni to bylo něco přes 1 800 hektarů.

„Pěstovat brambory je náročné na práci i technologie, úroda je závislá na počasí. Brambory přitom patří k tradičním plodinám a mají i velký zdravotní přínos. To jsou důvody, proč Ministerstvo zemědělství pěstitele podporuje. Od dubna se proto mohou pěstitelé brambor spojovat do organizací producentů. Společně budou silnější při vyjednávání podmínek prodeje s obchodními řetězci. V příštích pěti letech na to mohou získat podporu téměř 300 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Od letošního dubna se pěstitelé raných brambor mohli také zapojit do Integrované produkce brambor, tedy využívat efektivní technologie a šetrné aplikace prostředků na ochranu rostlin. Pokud splní podmínky integrované produkce, mohou získat dotaci, jejíž sazba je stanovena ve výši přibližně 11 tisíc korun na hektar orné půdy.

Pro národní program „Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ“ připravuje Ministerstvo zemědělství stanovení sazbové dotace. Žádost o notifikaci pošle v nejbližší době ke schválení Evropské komisi. V podprogramu Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor je navržena sazba více než 61 tisíc korun na žadatele a příspěvek na poplatky spojené s certifikací produktů, školením a licenčními poplatky. V podprogramu Podpora na kontrolní opatření spojených s režimem jakosti Q CZ je stanovena sazba 0,77 korun na kilogram brambor zpracovaných v režimu jakosti Q CZ. Pěstitelé mohou požádat Ministerstvo zemědělství o povolení užívání známky jakosti Q CZ. Zatím bylo vydáno 25 povolení.

Ministerstvo zemědělství rovněž podporuje spotřebu a propagaci brambor. Na projekt Brambory – zdravá zelenina, přispělo v posledních dvou letech částkou kolem 1,8 milionu korun, v letošním roce na projekt Integrovaná produkce konzumních brambor částkou 276 000 korun.

K iniciativě České pole se připojilo MZe jako jeden ze signatářů. Cílem je zachovat rozmanité spektrum odrůd, podpořit lokální zemědělce, zajistit dostupnost českých plodin od farmáře až na stůl restaurace, zavádět vhodné postupy hospodaření nebo vzdělávat pěstitele i prodejce.

Certifikované produkty v režimu jakosti Q CZ poskytují spotřebitelům záruku vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, garantují správné postupy pěstování, manipulace, skladování, balení a zpracování brambor s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví spotřebitelů. Systém certifikace současně umožňuje tzv. dohledatelnost produktu, kdy lze zpětně dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli.

Rané brambory jsou konzumní brambory s kratší vegetační dobou, které se obvykle sklízejí do konce června. Jsou určeny k brzké spotřebě, nikoliv k uskladnění.