Dnes je 1.10. – svátek slaví Igor

SUMO TRIO zvládá jediným šetrným přejezdem až šest pracovních operací. Pomáhá i v boji proti půdní erozi

Zveřejněno: 1. 7. 2021

Nedostatek vláhy související s půdní erozí vede řadu zemědělských podniků k zapojení strojů z kategorie půdoochranných technologií. Ty, jsou-li vhodně zvoleny, napomáhají také sjednotit i několik pracovních operací do jedné, a spoří tak náklady na provoz techniky i pracovní síly. V Zemědělském družstvu Čechtice se k tomu účelu osvědčil kombinovaný stroj na zpracování půdy a setí SUMO TRIO.

Na pracovní záběr 3 metry je v některých podmínkách zapotřebí traktor o výkonu 300 koní. I tak výkonný traktor a relativně menší pracovní záběr přinesou ve srovnání s konvenční technologií zpracování půdy velké úspory. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS

S erozí půdy se v České republice setkalo již mnoho zemědělců. Problém nastává, když se vlivem intenzivního zemědělství eroze zrychlí a úrodná vrstva půdy je nepřiměřeně rychle odnášena pryč. Na rizikových pozemcích je proto potřeba přijmout protierozní opatření. Jde zejména o podporu vsaku vody do půdy, úpravu struktury půdy a aplikaci postupu ochranného obdělávání půdy.

S erozí půdy má zkušenosti také Zemědělské družstvo Čechtice. Hospodaří na 2 200 hektarech, z toho 1 850 hektarů připadá na ornou půdu, zbytek výměry patří trvalým travním porostům. družstvo hospodaří v katastru obce Čechtice v nadmořské výšce od 450 do 580 metrů nad mořem. Terén je poměrně členitý. Kromě rostlinné výroby zde probíhá i živočišná výroba s 650 kusy holštýnského skotu, chovem jalovic a býků. Společnost vlastní též jatka a bioplynovou stanici (BPS) o výkonu 1,2 MW.

Agronom ZD Čechtice Michal Zídek. Na fotografii můžeme vidět porost řepky. Na pozemek byl aplikován hnůj (30 t/ha), půda byla následně zpracována Triem – stroj zvládl 6 operací při jednom přejezdu: zpracování hnoje a strniště, podrytí, konsolidaci, setí a zaválení. To ve srovnání s konvenčními technologiemi přináší úspory ve výši cca 1500 CZK/ha, v případě ZD Čechtice by to mělo být až 2 000,- CZK/ha. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS
Agronom ZD Čechtice Michal Zídek. Na fotografii můžeme vidět porost řepky. Na pozemek byl aplikován hnůj (30 t/ha), půda byla následně zpracována Triem – stroj zvládl 6 operací při jednom přejezdu: zpracování hnoje a strniště, podrytí, konsolidaci, setí a zaválení. To ve srovnání s konvenčními technologiemi přináší úspory ve výši cca 1500 CZK/ha, v případě ZD Čechtice by to mělo být až 2 000,- CZK/ha. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS

Skladba pěstovaných plodin je zvolena tak, aby vystačila na výrobu krmiva pro dobytek i provoz BPS. Mezi pěstované plodiny patří řepka ozimá (250 ha, výnos 4,5 t), ozimý ječmen (90 ha, výnos 7,2 t), pšenice ozimá (380 ha), sladovnický jarní ječmen (100 ha, výnos 6 t), hrách (30 ha) na semeno a krmné směsi, brambory (140 ha, výnos 45 t) a kukuřice (370 ha, výnos 45 t). Další výměru každoročně zaobírá kukuřice – zasetá na jaře po sklizni ozimého žita (150 ha, výnos 22 t). Obě plodiny jsou určené i pro BPS. Na dalších 150 ha jsou pěstovány luskoobilné směsky (složení: hrách, jarní pšenice s podsevem jetele a mezirodového hybridu, výnos 22 t), v následujícím roce je na pozemku jetel s mezirodovým hybridem (výnos 19 t). Pšenici se zde snaží pěstovat v potravinářské kvalitě, což se ze dvou třetin daří. Brambory jsou pěstovány pro sadbu, konzum, škrob a odběratele Bohemia Chips (na výrobu brambůrků). Půdy jsou zde hlinité a místy těžší.

Sjednocení pracovních operací do jedné přináší výhody

Kvůli půdní erozi družstvo před lety investovalo do půdoochranných technologií, které nyní napomáhají vláhu v půdě uchovat. Před sedmi lety zde začali během podrývání pozemku současně zakládat i porost řepky. K tomu účelu pořídili mimo jiné další podrývák s pracovním záběrem 4,5 metrů. Potřebné stroje tehdy dodala firma AGRI CS. Společnosti se následně zvýšily výnosy, snížila se časová náročnost zakládání porostů i vstupní náklady a současně byl podnik obohacen o strip-till technologii na setí řepky ozimé s protierozními účinky.

Porost řepky v březnu 2021 - řepka v páscích (silné rostliny s tvorbou pater od spodu, silný kulový kořen díky technologii strip-till, která patří mezi půdoochranné technologie). Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS
Porost řepky v březnu 2021 - řepka v páscích (silné rostliny s tvorbou pater od spodu, silný kulový kořen díky technologii strip-till, která patří mezi půdoochranné technologie). Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS

Problém však nastal při přípravě půdy po sklizni kukuřice, kde následně byla setá pšenice ozimá. Stávající technologie obsahovala po sklizni kukuřice orbu a přípravu před setím. Po zavedení bezorebné technologie přípravy půdy strojem SUMO TRIO se zkrátila doba od sklizně přeplodiny a zásevu plodiny nové, díky tomu na podzim založili všechny plodiny včas. V ZD Čechtice na pozemky aplikují digestát nebo hnůj, který pak zapraví do půdy podrývákem, poté následuje setí. Tato technologie je také významným pokrokem při zakládání kukuřice, kde je aplikován digestát, který je zapraven SUMO TRIEM, kde dochází zároveň i k podrytí a pak následuje samotné setí. V ZD Čechtice se tedy rozhodli tyto dvě pracovní operace sjednotit do jedné, a tak ušetřit náklady. Vhodným nástrojem se jevil stroj SUMO TRIO složený z řady řezacích koltrů, podrývacích slupic, talířů a zadního válce.

V co nejkratší době podrýt pozemky a zasít řepku

Jako vhodný doplněk ke stávajícím podrývákům byl pořízen kombinovaný stroj na zpracování půdy a setí SUMO TRIO ve verzi s pracovním záběrem 4,5 metrů. Zapůjčen mají v družstvu i model s pracovním záběrem 3 metry. Oba zmíněné stroje SUMO TRIO jsou opatřeny výsevní jednotkou Seeder. Zdejší agronom Michal Zídek si toto rozšíření strojového parku pochvaluje. Díky tomu je možné pozemky podrýt a zasít řepkou v té nejkratší možné době.

Pohled na celkovou koncepci stroje. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS
Pohled na celkovou koncepci stroje. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS

„Pro SUMO jsme se rozhodli z důvodu dlouhodobé spolupráce s firmou AGRI CS a možnosti vyzkoušení stroje TRIO v našich podmínkách. V loňské sezóně jsme viděli, jak stroj pracuje. I nadále chceme využívat a dále rozšiřovat možnosti sjednocených pracovních operací,“ uvedl agronom. Veškerá řepka je seta během podrývání strojem SUMO TRIO s výsevní jednotkou Seeder. Tento postup zpracování půdy a setí se řadí mezi půdoochranné technologie. V praxi mají v ZD Čechtice vyzkoušeno, že i při podrytí pozemků po kukuřici umí půda vodu absorbovat a lépe s ní pracovat. „V minulý letech jsme si to ověřili. Už u nás nedochází k takové velké půdní erozi. V loňském roce, kdy byly jak červen, tak červenec abnormálně srážkové, půda vodu absorbovala lépe než dřív,“ dodal Zídek.

Stroje SUMO TRIO jsou v ZD Čechtice zapojovány za klasické kolové traktory o výkonu od 270 do 330 koní. Tahové vlastnosti souprav jsou podle agronoma v pořádku. Třímetrovou variantu zkoušeli úspěšně tahat i s traktorem Case IH o výkonu 240 koní – traktor si se strojem poradil, dodržoval požadovanou pracovní rychlost i hloubku zpracování půdy.

Poradí si s rostlinnými zbytky

Podle agronoma Zídka je průchodnost stroje SUMO TRIO vynikající a bez problémů si poradí i s větším množstvím posklizňových zbytků. „Všechny pozemky po sklizni žita jsme zpracovali Triem. Podrytí a rozmělnění strniště talíři proběhlo při jedné pracovní operaci. Hned poté jsme začali sít. Na povrchu zůstávají rostlinné zbytky, TRIO neumí strniště žita zapracovat do půdy, protože je velmi živé a hutné. To nám ale nevadí, protože strniště podrývák odřízne, tudíž přestane žít, fungovat a na povrchu zůstanou rostlinné zbytky, čímž splníme podmínky půdoochranné technologie,“ zhodnotil agronom.

Povrch půdy po přejezdu Tria lépe přijímá srážkovou vodu. Za předpokladu ozdravené půdy (slupicemi vpředu) tento zvrásněný profil přijímá všechnu vodu do profilu půdy. Povrch se následně také lépe prohřívá - slunce hrubky „obíhá“. Kdo seje na jaře cukrovku nebo mák a musí brzo vjet na pole, to jistě ocení. Stroj také zabraňuje tvorbě škraloupu. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS
Povrch půdy po přejezdu Tria lépe přijímá srážkovou vodu. Za předpokladu ozdravené půdy (slupicemi vpředu) tento zvrásněný profil přijímá všechnu vodu do profilu půdy. Povrch se následně také lépe prohřívá - slunce hrubky „obíhá“. Kdo seje na jaře cukrovku nebo mák a musí brzo vjet na pole, to jistě ocení. Stroj také zabraňuje tvorbě škraloupu. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS

V přední části stroje se nachází řezací koltry, které se starají o rozřezání rostlinných zbytků a otevření vrchní vrstvy půdy. Těmito koltry jsou vybaveny tažené verze stroje SUMO TRIO, který je k dostání i v neseném provedení s různými pracovními záběry. Jednotlivé typy se od sebe liší pouze počtem slupic a talířů. Po koltrech následují podrývací slupice, které půdu zpracují vertikálně, a tudíž odstraní zhutnělé vrstvy z půdního profilu. Stroj v ZD Čechtice má slupice hydropneumaticky jištěné, jejich vypínací tlak lze nastavit podle aktuálních půdních podmínek. Pracovní hloubka slupic je stavitelná do 40 cm. O rozřezání a zapravení rostlinných zbytků či hnoje se starají talíře, zpětnou konsolidaci půdy zabezpečuje půdní pěch. Výsevní jednotka zajišťuje dávkování, distribuci a setí řepky do pásků či meziplodiny na široko.

Veškerou přípravu půdy provádí SUMO TRIO

Zajímavostí SUMO TRIO je, že z něj lze kdykoliv demontovat sekci talířů, čímž se ze stroje stává klasický podrývák. V ZD Čechtice však stroj jako klasický podrývák nepoužívají, zatím vždy potřebovali zpracovat vrchní vrstvu půdy a TRIO uplatnit jako stroj pro bezorebnou přípravu půdy před setím ozimů. Podrývací slupice si pro obiloviny nastavili na hloubku zpracování do 20 cm. Agronom tento postup hodnotí jako velmi rychlou a efektivní přípravu půdy před setím ozimů. Díky tomu loni na podzim dokázali zasít plodiny do dvanáctého října, po kterém přišly velké deště. „Letos chceme zkusit demontovat dvě řady talířů a zkusit sít řepku formou metody strip-till. V tom případě budou secí botky postavené za slupicemi. Záleží ale, jaké budou letos podmínky. Musíme vše kvalitně sklidit, abychom neměli polehlé obilí nebo hromady slámy na pozemku. V opačném případě bychom museli použít sekci s talíři,“ podělil se s námi o letošní plány Zídek.

Pracovní orgány stroje SUMO TRIO. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS
Pracovní orgány stroje SUMO TRIO. Zdroj foto - tisková zpráva AgriCS

Letos, před sázením brambor, pozemek s hnojem zorali a následně jej zpracovali strojem SUMO TRIO, jehož talíře lépe rozdrobily vrchní vrstvu půdy a zbavily ji hrud. Půda pak byla při následném prosévání prostupnější.

„SUMO TRIO hodně používáme před sázením brambor, po sklizni kukuřice i žita. Přes výsevní jednotku Seeder sejeme řepku. Stroji SUMO TRIO provádíme veškerou přípravu půdy. Stroj hodnotím velmi kladně. Některá pole jsme seli způsobem, že jsme na strniště aplikovali hnůj a jednou jízdou s Triem jsme pole podryli, talíři zapravili hnůj do země, rozdělali strniště a zaseli. Porosty zatím vypadají velmi pěkně. Ozimé žito mě letos na výnosech rozhodně neklamalo,“ zhodnotil na závěr agronom.