Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 18.7. – svátek slaví Drahomíra

Tatra modernizuje klíčové výrobní uzly slévárny

Zveřejněno: 5. 9. 2022

Společnost TATRA METALURGIE, dceřiná společnost firmy TATRA TRUCKS, tradičního výrobce nákladních automobilů, se rozhodla modernizovat klíčové výrobní uzly slévárny – a to tavírnu a formovnu.

Pro TATRA TRUCKS je TATRA METALURGIE dodavatelem některých výrobků nebo služeb. Historicky byla její součástí, dnes tvoří samostatnou obchodní společnost s širokým spektrem vlastních zákazníků.

„Zvyšující se požadavky naších zákazníků na přesnost, kvalitu a cenu naších odlitků, stejně jako potřeba snižovat enviromentální zátěž naší společnosti nás vedla k rozhodnutí modernizovat klíčové výrobní uzly naší slévárny, a to tavírnu a formovnu,“ uvádí společnost TATRA METALURGIE a.s.

Aby bylo dosaženo co největšího efektu modernizace, bude současně provedena i modernizace nezbytných obslužných zařízení pro přípravu tekutého kovu a formovací směsi.

V prvé řadě budou dvě stávající formovací linky nahrazeny jednou moderní linkou s hodinovým výkonem 40 forem za hodinu, a ve druhé souběžné etapě bude řešena modernizace tavírny dvěma novými indukčními pecemi s návazností na automatické odlévací zařízení. Veškeré technologie budou vybaveny novými suchými filtry s kapacitou 250 tis. m3/hod.

Celková hodnota investice do modernizace dosáhne 724 mil. Kč s termínem uvedení do provozu duben 2023.

Společnost TATRA METALURGIE je dceřinou společností firmy TATRA TRUCKS a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů. TATRA METALURGIE je významným českým výrobcem odlitků a výkovků, které jsou dodávány pro strojírenské aplikace v mnoha evropských zemích. Obchodní činnost společnosti navazuje na dlouhodobé obchodní vztahy se zákazníky slévárny (Tafonco a.s.) a kovárny (Taforge a.s.) s cílem jejich dalšího posílení a rozvoje. Odlitky a výkovky směřují do automobilového průmyslu, železničního průmyslu, k výrobcům zemědělských strojů, stavebních strojů a manipulační techniky. Své uplatnění naleznou i v oblasti všeobecného strojírenství i speciálních aplikací.