Úroková sazba od 0,49% na vybrané stroje CASE IH
Dnes je 29.6. – svátek slaví Petr , Pavel

Testování potravin i zemědělských strojů. Certifikát německé zkušebny DLG jako záruka kvality?

Zveřejněno: 12. 3. 2021

Moderní technika je stále výkonnější a složitější. Mnohonásobné zvýšení produktivity práce v zemědělství a trend vyrábět co nejefektivněji, to jsou věci, s nimiž vede zápas nejeden zemědělec v dnešní Evropě. Pořízení moderní techniky nebo technologie je stále velmi nákladnou záležitostí, proto je nutné zaručit návratnost investic. Technologie musí splnit náročné požadavky předepsaných norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsluhy.

Dobová fotografie z testování pásového traktoru. Zdroj foto - tisková zpráva DLG

Německá zemědělská společnost DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) je v Evropě vedoucí a nezávislou odbornou organizací pro hodnocení kvality potravin a udělování cen za kvalitu. Vznikla již v roce 1885 a krátce poté otestovala kvalitu potravin poprvé. Svojí významnou činností podporuje uplatňování odborných znalostí, zajišťuje rozšiřování moderních technologií a know-how a určuje a zajišťuje dodržování úrovně kvality. Celosvětově působící společnost DLG se svými 30 000 členy spolupracuje se špičkovými experty, zemědělci a zemědělskými podniky. Oblasti činnosti: Rozšiřování odborných poznatků, testy potravin, testy zemědělské techniky a provozních prostředků, organizace odborných platforem v cca 20 zemích, mimo jiné formou světoznámých veletrhů v Německu: Agritechnica, EuroTier, EnergyDecentral, Polní dny DLG.

Pohled na areál největšího pracoviště DLG-zkušebna zemědělské techniky Groß-Umstadt. Zdroj foto - tisková zpráva DLG
Pohled na areál největšího pracoviště DLG-zkušebna zemědělské techniky Groß-Umstadt. Zdroj foto - tisková zpráva DLG

V dnešní sjednocené Evropě vznikla organizace ETNAM Europen Network for Testing of Agricultural Maschines, což je síť oficiálních evropských zkušeben, které podepsaly dohodu o provádění společných činností s cílem uznávat provedené zkoušky technických, bezpečnostních parametrů a aspektů životního prostředí u zemědělských strojů a zařízení. Zkoušky provádějí kvalifikované zkušebny na žádost výrobců. Zkoušky probíhají podle národních, evropských a mezinárodních norem nebo společných metodik a poskytují výrobcům důležité informace pro zlepšení vyráběných strojů a technologií.

Mezi největší zkušebny v Evropě patří DLG - Německá zemědělská společnost sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem. Již bezmála 120 let schvaluje různé zemědělské stroje a produkty. V posledních letech zaujímají kromě zemědělských a stavebních strojů významný podíl kontroly a testování potravinářských výrobků (mléko, mléčné výrobky, pečivo, víno a nealkoholické nápoje).

Základy prvních zkoušek zemědělských strojů položil v roce 1885 inženýr a konstruktér Max Eyth. Dnes organizace sdružuje více jak 15.000 spolupracovníků a příznivců z řad odborné i laické veřejnosti. A navazuje spolupráci po celém světě.

Zakladatelem DLG je Max Eyth (1836-1906). Zdroj foto - tisková zpráva DLG
Zakladatelem DLG je Max Eyth (1836-1906). Zdroj foto - tisková zpráva DLG

Největší zkušebnou DLG je pracoviště v Groß-Umstadtu. Je zde zaměstnáno přibližně 50 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, převážně inženýrů, techniků a pomocného personálu. Ročně se zde a na dalším pracovišti v Postdam-Borminu, nedaleko Berlína (přiřazeno po sloučení Německa v roce 1992 z původního samostatného institutu v NDR), společně odzkouší více jak 600 produktů - od drobného zahradního nářadí přes kabiny strojů, technologií pro ustájení hosp. zvířat, traktory, zemědělské stroje až po sklízecí mlátičky.

Testy jsou prováděny dle norem ISO nebo OECD s použitím nejmodernějších přístrojů a techniky, které musí být pravidelně kalibrovány. Před konečným schválením výrobku, musí zástupce výrobce produkt obhájit před desetičlennou komisí z řad odborníků (profesoři a vědečtí pracovníci z jiných institucí) a ta rozhodne o konečném verdiktu - ano splňuje nebo ne nevyhověl. Po ukončení testu je výrobkům udělen certifikát a ochranná známka DLG Focus nebo Signum test. Focus test je zkouška jen určité části výrobku, data slouží pouze pro výrobce. Signum test je nejdůležitější pro laickou zemědělskou veřejnost, je to souhrn základních Focus testů do jednoho konečného testu. Produkt je tímto ve fázi schvalovacího procesu a pokud projde, je vhodný pro trh.

Již bezmála 120 let schvaluje různé zemědělské stroje a produkty. V posledních letech zaujímají kromě zemědělských a stavebních strojů významný podíl kontroly a testování potravinářských výrobků. Zdroj foto - tisková zpráva DLG
Již bezmála 120 let schvaluje různé zemědělské stroje a produkty. V posledních letech zaujímají kromě zemědělských a stavebních strojů významný podíl kontroly a testování potravinářských výrobků. Zdroj foto - tisková zpráva DLG

Funguje tak komunikace mezi výrobcem a zkušebnou. Výrobce reaguje na podněty od zákazníků. Samotné testy jsou dost nákladnou záležitostí pro výrobce a prodejce, proto je snadnější zkoušet na jednom pracovišti, které je pro to dokonale uzpůsobeno. Hlavním argumentem zůstává spolupráce mnoha odborníků. Nejde o práci jedince, vždy se jedná o výslednou práci týmu. Financování výstav, odborných seminářů a publikování v médiích je důležitou součástí příjmů zkušebny. Nemalou část tvoří příjmy z testů a podpora od státu.

Publicita v mediích a marketing

DLG je jedním z hlavních organizátorů přehlídek zemědělských novinek na obří show v Evropě. Každé dva roky v listopadu se koná mezinárodní veletrh EUROTIER a AGRITECHNICA – odborná přehlídka technologií pro hospodářská zvířata a zemědělské techniky. Velice sledovanou událostí všech výstav je udílení prestižních ocenění (zlatá, stříbrná a bronzová medaile) nejlepším vystavovatelům a exponátům.

Již více než 50 let je nedílnou součástí pracovní náplně DLG testování a schvalování směsí a krmných doplňků (přísad) pro krmení hospodářských zvířat. Ročně se odebere a odzkouší přibližně 1000 vzorků.

Hlavní centrála Tierhaltung (sekce pro technologie v ustájení hospodářských zvířat) sídlí také v Groß-Umstadtu. Pracuje zde tým šesti pracovníků, jenž provádí laboratorní testy technologií pro ustájení. Samotné DLG nemá vlastní pokusnou stáj, jak je tomu v podobných zařízeních. Proto, po vzájemné dohodě s vybranými sedláky, jsou testy v praxi prováděny u nich. Vždy jsou vybráni špičkoví chovatelé, neboť výsledky jsou často publikovány v odborném tisku, jako jsou časopisy DLZ, TOP AGRAR, PROFI, SUS atd. Je také navázána dlouhodobá spolupráce s ostatními odbornými institucemi v Evropě. V neposlední řadě jsou výsledky testů publikovány na internetové adrese DLG.

Na půlroční praxi

Během půlroční praxe u této společnosti jsem měl možnost se zúčastnit laboratorních testů různých druhů matrací pro dojnice. Tyto testy jsou zaměřeny na odolnost proti opotřebení, trvanlivost, vliv na stárnutí, údržba, čištění a přínos pro zvířata.

Konečné rozhodnutí o vhodnosti nebo nevhodnosti těchto výrobků je stanoveno na základě výsledků laboratorních testů a poznatků z praxe. Při této činnosti je používána nejmodernější technika a dlouholeté zkušenosti pracovníků DLG v tomto oboru. Během mé praxe jsem se osobně podílel na měření a zpracování výsledků v laboratoři DLG pod vedením Haralda Reubolda a Dr. Hans J. Hermanna.

Následné zpracování dat se provádí pomocí počítačových programů a výpočtů. Z daných výsledků vyplívají závěry, že změny v ustájení dojnic za posledních deset let zaznamenaly řadu změn směrujících k lepšímu komfortu dojnic. S čímž je spojena neustálá inovace firem nabízejících ustájovací technologie. Ať jsou to zmiňované lůžkové matrace, podlahové matrace, hrazení, různé typy zábran, drbadel, ošetřovatelských pomůcek atd. Avšak je důležité připomenout, že ne každý nový produkt musí přinést očekávaný kladný přínos.

DLG je pro běžné zemědělce poradenský orgán a zdroj odborných informací. Samotné rozhodnutí o koupi záleží na zákazníkovi, který má velkou možnost výběru z produktů nabízených na trhu. Je nutno mít na zřeteli nejen cenovou dostupnost, ale i to, jak přijmou jakoukoliv technologickou změnu dojnice. A o tom podá výsledek DLG Signum testu dokonalý obrázek. Logo propůjčené po úspěšném absolvování testu je pro zákazníka garancí kvality.

Podívejte se na starší záběry z testování traktorů.