Webináře xarvio - Aby rostly i vaše znalosti.
Dnes je 15.4. – svátek slaví Anastázie

Fendt Ideal 9T triumfuje v testu sklízecích mlátiček německé DLG

Zveřejněno: 15. 10. 2020

Na začátku srpna 2020 společnost Fendt poskytla sklízecí mlátičku Fendt Ideal 9T pro nezávislý test DLG (Německá zemědělská společnost). V testu a proti jiné mlátičce prokázal Fendt Ideal 9T působivé výsledky, pokud jde o výkon, poškozené zrno, kvalitu slámy a nízké ztráty.

Sklízecí mlátička Fendt Ideal 9T

DLG se zúčastnila testu jako nezávislá instituce a nestranně zaznamenávala výsledky. Vysoce kvalifikovaní odborní inženýři z DLG Test Center v Groß Umstadt provádějí testy po mnoho desetiletí. Thomas Rademacher, profesor zemědělského inženýrství na univerzitě v Bingenu, jako externí odborník podporoval DLG při ověřování a kontrole různých měřicích technik během testů.

Vysoký výkon a nízké ztráty

DLG test byl proveden na poli s pšenicí, provedlo se pět měření s pracovní rychlostí mezi 4 a 8 km/h. Při nejvyšší rychlosti 8 km/h dosáhl Fendt Ideal 9T výkonu 89 tun za hodinu. Konkurenční mlátička měla hodnotu 87,7 tun za hodinu, při výrazně vyšších úrovních ztráty zrna.

Pro kvalitu úrody je rozhodující také množství poškozeného zrna. V tomto ohledu se Fendt Ideal dostal na vrchol. Obsah zlomených zrn byl 0,15 % až 0,55 %, zatímco konkurenční stroj zaznamenal 0,85 % až 1,5 %.

Vysoký podíl dlouhé slámy

Kvalita slámy z mlátičky Fendt Ideal se projevila zejména u dlouhého stébla slámy. Při rychlosti 8 km/h mělo 10 % vzorku dlouhou slámu o délce více než 67 mm, 17 % vzorku slámy měřilo více než 30 mm. To je 2,7x více dlouhé slámy než u vzorků odebraných od konkurenčního stroje.

O srovnávacím testu

Fendt Ideal 9T se postavil proti stejně výkonnému konkurenčnímu stroji se stejným pracovním záběrem sklizňového adaptéru. Sklizeň pšenice proběhla na poli v Meklenbursku – Předním Pomořansku.

Oba stroje byly před testem kalibrovány a každý byl nastaven techniky od výrobce sklízecí mlátičky. Výkon a ztráty byly testovány pomocí dvou metod hodnocení v pěti testovacích řadách a při různých pracovních rychlostech mezi 4 a 8 km/h.

Odebrané vzorky byly poté zkoumány a hodnoceny nezávislými odborníky v laboratoři DLG. Ztráty se hodnotily pohledem na slámu a plevy. Vážila se také zrna, stejně jako sláma a plevy. Na základě výnosu se vypočítaly ztráty zrna.

„Poprvé v historii společnosti Fendt jsme podrobili mlátičku nezávislému srovnávacímu testu DLG, abychom veřejnosti ukázali, jak dobře si vedeme mezi těmi nejlepšími,“ komentoval test Christoph Gröblinghoff, předseda představenstva společnosti Fendt. „Mlátička Fendt Ideal splňuje všechna naše očekávání. Ale co je ještě důležitější, splňuje také očekávání, která zákazníci kladou na mlátičky Fendt.“