Úroková sazba od 0,49% pro traktory CASE IH a STEYR
Dnes je 30.11. – svátek slaví Ondřej

Vlek BSS 10.08 upravil podle vlastních představ. Renovace byla výhodnější než pořízení nového vleku

Zveřejněno: 18. 3. 2022

Aby zabezpečil plynulý chod svého hospodářství, provozuje František Podroužek rozličnou zemědělskou techniku. Během několika let renovoval několik svých strojů a vleků jako například vlek BSS 10.08, o kterém pojednává tento článek.

Stav vleku BSS 10.08 po renovaci.

František Podroužek studuje na České zemědělské univerzitě v Praze obor Rostlinná produkce. Od svých dětských let je v kontaktu se zemědělskou technikou a bezprostředně po ukončení svého studia na střední zemědělské škole již začínal hospodařit. Působí nedaleko Slapské přehrady na vlastních 25 hektarech převážně orné půdy. Pěstuje převážně tritikále, pšenici, ječmen a řepku olejku, okrajově pak i cibuli ze semen, česnek a v menší míře brambory.

„Velkou nevýhodu originálního provedení vleku spatřuji v měkkosti rámů korby vleku. To byl problém, kterému jsem čelil u obou mých vleků.”
Bc. František Podroužek, Dis.

V rámci svého podnikání provozuje rozličnou zemědělskou techniku a čas od času se pouští i do její renovace. První úpravu provedl na traktoru Zetor 7011. Po jeho úvodní povrchní renovaci spíše vizuálního charakteru následně (už za provozu) přistoupil i k opravě mechanických částí tohoto traktoru (portálů, brzd, spojky, hydrauliky). Další renovaci v režii Františka Podroužka podstoupil vlek BSS P53S, který se na farmě neuplatnil, a tak byl využíván převážně ke svážení dřeva z lesa. Následovala oprava rozmetadla průmyslových hnojiv ZDT Nové Veselí RM1-070, bez něhož se jeho majitel na počátcích svého hospodaření neobešel. Drobnými opravami prošel také silnější traktor Zetor 10540. Renovaci dalšího vleku – BSS 10.08 jsou věnované následující odstavce.

Původní stav vleku BSS 10.08 před renovací.
Původní stav vleku BSS 10.08 před renovací.

Pan František Podroužek si je velmi dobře vědom toho, že ideální je, když jsou stroje už při jejich pořízení konstruovány tak, že reflektují požadavky investora. V případě nákupu již letitých strojů se to však stává výjimečně, nemluvě o faktu, že starší stroje mnohdy obsahují historické mechanismy, jež jsou životu nebezpečné. Právě tak tomu bylo i v případě vleku BSS 10.08, který bylo proto nutno před zahájením nového provozu upravit.

Pořízení vleku BSS 10.08 a postup renovace

Vlek BSS 10.08 zakoupil pan František Podroužek koncem března roku 2020 v jižních Čechách. První komplikací byla podle farmáře už samotná doprava, na kterou čekal celkem měsíc. Renovace pak započala počátkem května a poslední úpravy před nasazením vleku BSS 10.08 do procesu žní 2020 byly provedeny koncem července. „Renovaci vleku jsem musel nějak rozumně skloubit se sezonou sklizně česneku a ozimého ječmene, která probíhala v měsících červen a červenec, a zároveň i s mou přípravou na státnice. Šlo o náročné období, a proto jsem tehdy s renovací pokročil jen minimálně. Vykompenzoval to však fakt, že se toto období alespoň krylo s čekáním na náhradní díly,“ upřesnil František Podroužek.

Prvním krokem bylo zjištění aktuálního stavu vleku formou jeho kompletního rozebrání do posledního šroubku a odstranění poškozených částí.
Prvním krokem bylo zjištění aktuálního stavu vleku formou jeho kompletního rozebrání do posledního šroubku a odstranění poškozených částí.

Postup renovace probíhal následovně: Prvním krokem bylo zjištění aktuálního stavu vleku BSS 10.08 formou jeho kompletního rozebrání do posledního šroubku. Pak následovala oprava poškozených dílů, konkrétně výměna jejich ohnutých částí v důsledku zakolíkování obou stran sklápění vleku. U náprav byla zkontrolována ložiska, stav brzdové soustavy a proběhla kompletní výměna všech mazacích bodů pohyblivých částí. Listová pera byla po odstranění koroze důkladně promazána. Vzápětí byl celý rám i nápravy obroušeny a natřeny základovou a vrchní barvou. Při kompletaci podvozku byl použit nový spojovací materiál, čepy apod. Kompletní elektroinstalace a vedení vzduchu a hydrauliky byly nově natahány. Po přetěsnění mailerů přišla řada na korbu vleku – došlo zde ke kompletní výměně podlahy, bočnic a nástavby. Současně byl implementován nový způsob vyklápění bočnic. Bočnice a nástavby byly pořízeny u rakouského výrobce profilovaných plechů Fuhrmann, zatímco jistící materiál pochází od českých dodavatelů. Po kompletaci korby následovalo sáhodlouhé lakování a konečná příprava na STK. „Velkou nevýhodu originálního provedení vleku spatřuji v měkkosti rámů korby vleku. To byl problém, kterému jsem čelil u obou mých vleků. Aby dokonale fungovala oblast spodního otevírání bočnic, rám musel být v celé délce bočnice dostatečně zpevněn L profilem,“ uvedl farmář František Podroužek.

Listová pera byla po odstranění koroze důkladně promazána. Vzápětí byl celý rám i nápravy obroušeny a natřeny základovou a vrchní barvou.
Listová pera byla po odstranění koroze důkladně promazána. Vzápětí byl celý rám i nápravy obroušeny a natřeny základovou a vrchní barvou.

Cílem pana Podroužka bylo mimo jiné změnit originální způsob otevírání bočnic při současném zachování původního způsobu. Vznikl proto systém spodního i vrchního vyklápění bočnice, který umožňuje snadnější a bezpečnější vyklápění sypkých materiálů. Dalším rozdílem je výška demontovatelných nástaveb bočnic – jsou vysoké 50 cm.

Cílem majitele vleku bylo mimo jiné změnit originální způsob otevírání bočnic při současném zachování původního způsobu. Vznikl proto systém spodního i vrchního vyklápění bočnice.
Cílem majitele vleku bylo mimo jiné změnit originální způsob otevírání bočnic při současném zachování původního způsobu. Vznikl proto systém spodního i vrchního vyklápění bočnice.

„Z mého pohledu bylo nejsložitější sehnat profilované bočnicové plechy tak, aby byly v požadované délce a vhodného tvaru. Problematické bylo také vytvořit mechanismus ke spodnímu otevírání bočnice. To jsem nakonec řešil u specializované firmy, která dle mého nákresu vytvořila výpalky jednotlivých částí mechanizmu. Naopak shánění náhradních dílů jako jsou čepy, hadice, elektroinstalace apod. je opravdu bezproblémové a jsou na trhu v nepřeberném množství,“ uvedl farmář František Podroužek.

Bočnice a nástavby vleku BSS 10.08 byly pořízeny u rakouského výrobce profilovaných plechů Fuhrmann, jistící materiál pochází od českých dodavatelů.
Bočnice a nástavby vleku BSS 10.08 byly pořízeny u rakouského výrobce profilovaných plechů Fuhrmann, jistící materiál pochází od českých dodavatelů.

František Podroužek používá vlek BSS 10.08 primárně k odvozu obilnin i olejnin, ale v případě potřeby i k mnohým jiným činnostem, které je na farmě každodenně potřeba vykonávat – jde například o odvoz balíků, dřeva, kamene, zeminy apod.

Vlek BSS 10.08 je primárně používán k odvozu obilnin i olejnin.
Vlek BSS 10.08 je primárně používán k odvozu obilnin i olejnin.

Pořizovací cena vleku BSS 10.08 činila 40 tis. Kč bez DPH. Profilované plechy s nástavbami stály i s dopravou do České republiky 24,4 tis. Kč bez DPH. Pořízení ostatního materiálu a náhradních dílů potřebných k renovaci (barvy, ocel, elektro, dopravné apod.) vyšlo na celkem 25,2 tis. Kč bez DPH. Bez započítání práce na vleku pořizovací náklady dosahovaly celkové částky 89 600 Kč bez DPH. „Při předpokladu pořizovací ceny nového vleku Pronar (290 tis. Kč bez DPH se stejnou nosností 8 tun s rozdílem provozní hmotnosti 400 kg) je renovace z mého pohledu stále vysoce rentabilní,“ uvedl pan František Podroužek a dodal, že plánuje renovovat ještě druhý vlek tohoto typu. Zatím ale shání nějaký konkrétní kus k renovaci.