Dnes je 1.10. – svátek slaví Igor

Za války v Itálii hledali náhradu za dřevo, našli ji v rákosí. Sklizeň dokumentují unikátní snímky

Zveřejněno: 26. 10. 2020

Už před druhou světovou válkou byla nucena Itálie, kde je velmi málo lesních porostů, dovážet celulózu, protože domácí výroba nepostačovala. Přinášíme vám dobový text a fotografie ze sklizně rákosí, ze kterého se měla získávat celulóza. Článek byl publikován v časopisu Letem světem-Rozkvět v roce 1942. Pro zajímavost uveďme, že o rok později proběhla hlavní část poslední fáze druhé světové války ve Středomoří (Italské tažení), během které byla Osa systematicky vytlačována z oblasti, aniž by měla sebemenší šanci na zvrat. Zahrnuje tažení jednotek Spojenců napříč Sicílií a Apeninským poloostrovem.

Sklizená torviscosa je před odvezením ke zpracování ukládána do obrovských stohů

Celulosa, jíž se používá vedle lnu, konopí a bavlny k výrobě textilií, je také důležitou surovinou pro jiné obory průmyslu, například pro výrobu papíru. Je možno říci, že v brzké budoucnosti bude celulosa jednou z nejdůležitějších surovin, neboť neustále jsou objevovány nové možnosti jejího využití.

Ještě několik let před touto válkou byla Itálie nucena tuto surovinu dovážeti z ciziny, neboť domácí výroba, nepostačovala.

Když dal Duce rozkaz pro intensivní boj o dosažení soběstačnosti, počalo se zkoumat, jakým způsobem by bylo možno celulosu vyráběti v Italii, kde je velmi málo lesních porostů. Bylo nutno najíti rostlinu, jež by nahradila dřevo.

Chemikové našli záhy tuto náhradu v rákosu, z něhož lze vyrobiti celulosu zvláštní výborné jakosti, zvláště pak tehdy, je-li pěstován vhodně zvoleným způsobem.

Je jisté, že Italie bude moci, dík silné vůli a snaze svých pracovníků, již v brzké době zvýšiti výrobu této tak hospodářsky důležité suroviny takovou měrou, že bude možno zastaviti úplně dovoz celulosy ze zahraničí.

Ve svém vrcholném vzrůstu dosahuje torviscosa (italská celulosa, pozn. redakce) úctyhodné, několikametrové výšky. Ve dnech žní ztrácejí se postavičky ženců v obrovském lese stvolů, které usekávají zvláštními nůžkami nebo speciálním žacím strojem.

Celulóza se pro komerční účely izoluje ze dřeva odstraněním ostatních složek (lignin, hemicelulóza, oleje aj.). Celulózové vlákno se používá v papírenském a textilním průmyslu. Celulóza je hlavní složkou buničiny, z níž se vyrábí papír, a rostlinných vláken z bavlny, lnu a konopí; jejím derivátem jsou umělá vlákna, jako je acetát celulózy nebo viskóza, surovina k výrobě umělého hedvábí nebo celofánu. Nitrací celulózy vzniká nitrocelulóza, známá také jako střelná bavlna.