Úroková sazba od 0,49% na vybrané stroje CASE IH
Dnes je 29.6. – svátek slaví Petr , Pavel

1. česko-slovenská soutěž v orbě koňmi dopadla výborně

Zveřejněno: 17. 6. 2022

Dne 14. června 2022 se při tradiční akci Naše pole uskutečnila nová soutěž v orbě koňským potahem. V Nabočanech nedaleko od Chrudimi se sešlo celkem 8 soutěžících, z toho 5 z Čech a 3 ze Slovenska. Za krásného, slunečného počasí proběhly v slavnostní projevy za účasti mnoha představitelů Ministerstva zemědělství, Pardubického kraje, Agrární komory Pardubického kraje a Asociace svazů chovatelů koní ČR. Za soutěž v orbě koňmi promluvil k přítomným prezident ASCHK pan Aleš Fiala.

1. česko-slovenská soutěž v orbě koňmi dopadla výborně.

Po tomto úvodu se uskutečnilo losování parcel. Parcelu číslo 1 si vylosoval pan Josef Hradec, číslo 2 František Frait, číslo 3 reprezentant Slovenské republiky Lubomír Chromec, číslo 4 si vylosoval další slovenský reprezentant Lukáš Šulák, číslo 5 Václav Wimmer, číslo 6 Oskar Sněhota, parcelu číslo 7 František Dobrovolný a konečně parcelu číslo 8 třetí slovenský reprezentant pan Ján Francisty.

Na rozhodování 1. ročníku česko-slovenské soutěže v orbě koňmi byli nominováni pan doc. Ing. Jozef Ďuďák z SPU Nitra a za českou stranu Ing. Václav Ročeň a MVDr. Jaroslav Dražan. Vzhledem k mezinárodnímu formátu soutěže bylo rozhodování vedeno dle slovenských pravidel soutěžní orby.

V 11:45 začala 1. česko-slovenská soutěž v orbě koňmi za přítomnosti mnoha diváků, kteří obdivovali um a nádhernou souhru oráčů a jejich koní. Vzhledem k celkové návštěvnosti polního dne, odhadované na 4 až 5 tisíc návštěvníků, byla kulisa kolem soutěžních parcel opravdu nevídaná. Ve 13:30 hodin bylo dooráno a slavnostní vyhlašování výsledků bylo stanoveno na 14:30 hodin.

Tak jako na Slovensku nedaleko Trnavy vyhrál soutěž v orbě koňmi minulý týden Čech Oskar Sněhota s koňmi Jasánek a Nanuk, tak v Čechách naopak zvítězil slovenský reprezentant Lubomír Chromec s koňmi Ragnar a Luna. Na druhém místě se umístil další slovenský reprezentant Lukáš Šulák s koňmi Gambi-16 Vanda a Szimon a na třetím místě se umístil český matador Oskar Sněhota se stejným spřežením, s kterým soutěžil na Slovensku. Po dekorování vítězů 1. česko-slovenské soutěže v orbě koňmi byl vyhlášen výsledek soutěže s názvem Výstava koní pro hospodářské využití. Hlavní cenu obdržela haflingská klisna Leontýnka pana Františka Dobrovolného. „Gratulujeme“.

Na závěr bychom rádi připomenuli, že soutěžní orba koňmi je nádherná, ale bez podporovatelů z řad sponzorů by se uskutečnit nemohla. Proto nám dovolte závěrem poděkovat společnostem Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., Zemědělskému družstvu Dolní Újezd, společnostem Schaumann a.s., Dibaq, a.s., San Anton, s.r.o. a zejména společnosti Profi Press, s.r.o., kteří pomohli tento historicky první ročník uspořádat a nastartovat tak novou tradici v orbě koňským spřežením.