Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Ani střet s kládou a skruží ji nezastavil. Jak je na tom žací trojkombinace SaMASZ po 5 000 hektarech

Zveřejněno: 21. 1. 2021

Pokud jste se procházeli výstavními expozicemi mezinárodního zemědělského veletrhu Techagro Brno v roce 2016, možná jste alespoň minuli nebo si dokonce prohlédli žací trojkombinaci SaMASZ složenou ze zadních diskových žacích strojů SaMASZ KDD 941 STH a čelního diskového žacího stroje SaMASZ KDF 340 S. Právě tento konkrétní kus totiž na výstavu zapůjčili bratři pan Tomáš a Lukáš Hánovi ze společnosti BIOFARMA-HTL s.r.o. Žací trojkombinaci provozují již pátou sklizňovou sezónu.

Žací stroje na fotografii už mají za sebou přes 5000 posečených hektarů různých plodin

Každý z bratrů hospodaří na vlastní farmě, vzájemně si však vypomáhají a obě farmy fungují jako celek o velikosti téměř 1000 ha. Prvním, kdo se v rodině vydal tímto profesním směrem, byl otec bratrů. Na půdě i bez chemie již několik let s úspěchem hospodaří v režimu ekologické produkce. Zabývají se i ekologickým chovem masného skotu – základní stádo čítá 230 kusů dobytka. Část býčků a jalovic je každoročně určena na prodej, jalovičky slouží i pro obměnu stáda. „V budoucnu chceme řešit vlastní zpracování masa a postavit si bourárnu. Spolupracujeme s ekologickými jatkami, které mají o naše maso zájem, takže plánujeme navýšit počet kusů dobytka o dalších 70 kusů. Dohromady máme až 550 kusů dobytka,“ prozradil pan Tomáš Hána. Farmy jsou zaměřeny převážně na výrobu krmiv pro masný skot (seno a senáž z jetele, vojtěšky a luskoobilných směsí). Farma se nachází ve vyšší nadmořské výšce, takže senoseč a sklizeň obilí zpravidla začíná o deset dnů později. Kvůli počasí pěstují převážně jarní plodiny. Dále se věnují pěstování obilí, množení hořčice, lupiny a speciálních plodin určených pro sadbový materiál.

„Od té doby, co sklízíme se strojem SaMASZ, už bych s ničím jiným jezdit nechtěl. ”
Tomáš Hána, BIOFARMA-HTL s.r.o.
Pan Tomáš Hána u své soupravy složené z traktoru o výkonu přes 200 koní, zadních diskových žacích strojů SaMASZ KDD 941 STH a čelního diskového žacího stroje SaMASZ  KDF 340 S
Pan Tomáš Hána u své soupravy složené z traktoru o výkonu přes 200 koní, zadních diskových žacích strojů SaMASZ KDD 941 STH a čelního diskového žacího stroje SaMASZ KDF 340 S

Z linky vyřadili shrnovač, čímž dosáhli úspor a zkvalitnění sklízené hmoty

Zpočátku začínali Hánovi hospodařit na 400 ha, za poslední čtyři roky se výměru podařilo rozšířit o dalších 500 ha. Před pořízením žací trojkombinace SaMASZ na farmě využívali taktéž žací trojkombinaci, ale bez shazovacích pásů. V době, kdy již spravovali na 600 ha, rozhodli se pořídit si nový výkonnější žací stroj SaMASZ, který by zvládl posekat až 1000 ha ročně – pro představu, jen vojtěšku sekají čtyřikrát do roka a dalších pár stovek hektarů občas v rámci služeb u soukromníků nebo známých. Hlavním důvodem pro pořízení nového žacího stroje však byl záměr vyřadit z technologické linky shrnovač.

„Tím, že je nás na farmě málo, nebo pracovníci chybí, chtěli jsme eliminovat operaci shrnování. Proto jsme koupili tento SaMASZ, který může provádět dvě operace najednou – sečení a shoz na řad,“ uvedl pan Hána. Zadní žací stroj disponuje pásovými dopravníky, které umožňují přesunutí posečené hmoty na již uložený řádek čelním žacím strojem. Obsluha však může kdykoliv zvolit ukládání hmoty na široko vyklopením dopravníku. V současnosti používaná technologie žací trojkombinace umožňuje sběr plodiny senážním vozem nebo řezačkou bez použití shrnovače: „Zjistili jsme, že sečení a současné ukládání hmoty do jednoho řádku např. u luskoobilných směsí má ve srovnání se shrnovači obrovskou výhodu, která spočívá ve faktu, že když řádek sklízí řezačka nebo senážní vůz, nejsou v posečeném řádku nahrnuty hlína, kamení a jiné cizí předměty,“ pochvaloval si pan Hána a podotkl, že se pak při sklizni tolik neopotřebovávají nože a konzervovaná hmota tolik nehnije. Původně sklizenou hmotu lisovali na farmě do balíků. Když jich ročně lisovali už příliš moc – až 3000, pořídili senážní vůz a nyní hmotu převážně ukládají do jámy nebo vakuují.

Pásové dopravníky v provozu – posečená hmota už nemusí být shrnuta do řádků
Pásové dopravníky v provozu – posečená hmota už nemusí být shrnuta do řádků

První rok po pořízení žací trojkombinace SaMASZ s ní bratři jezdili i v rámci zemědělských služeb, aby se investice vrátila rychleji. Zákazníci byli s odvedenou prací stroje SaMASZ velmi spokojeni. Jeden z velkých zemědělských podniků si dokonce díky tomu tentýž žací stroj posléze koupil. „Od té doby, co sklízíme se strojem SaMASZ, už bych s ničím jiným jezdit nechtěl. Pamatuji si na začátky, kdy jsem sekal s 3m a pak 4m žacím strojem. Pak jsme pořídili traktor s přední vývodovou hřídelí, a tak k zadní 4m sekačce přibyla přední 3m. Pracovní záběr se během let neustále zvětšoval. Tento SaMASZ má pracovní záběr 9,4 m. Jiní výrobci umí nabídnout i pracovní záběr 10 m a více, to už je ale ve srovnání se SaMASZ obrovský cenový rozdíl,“ uvedl pan Hána.

Čelní žací stroj s odlehčovacími pružinami podle slov majitele výborně kopíruje terén
Čelní žací stroj s odlehčovacími pružinami podle slov majitele výborně kopíruje terén

Těžší, ale robustní

Samotné majitele překvapilo, že se může SaMASZ bez problémů rovnat západním výrobcům – a v mnohém je i předčí. „SaMASZ má žací stroje předimenzované, což se hodí při sečení na pozemcích, které neznáte. Často můžete narazit na kameny a jiné nástrahy. Náš SaMASZ už vydržel střet s kládou a skruží. Měli jsme i dalších pár střetů, ale vždy to bylo opravitelné. Za celých 5000 posekaných hektarů během pěti let (1000 ha ročně) se nenaskytl problém vyloženě způsobený žacím strojem. Když došlo ke střetu s kládou, tak se pouze u předního žacího stroje vyvažoval kondicionér. Díky předimenzování je ale SaMASZ těžší, a tak je potřeba výkonnější traktor a schopnost při práci a v provozu po silnici předvídat možná rizika,“ uvedl pan Hána a dodal: „Při pořízení žacího stroje jsme dostali bednu náhradních dílů, a tak jsem si začal myslet, že stroj asi dlouho nevydrží. Nakonec jsme během dvou let zjistili, že moduly, disky, náhradní pásy apod. jsou vhodné spotřební díly, které bychom tak či tak stejně koupili. Takže když přišla na řadu nějaká výměna dílu, šli jsme do regálu, díl vyměnili a jelo se dál.“ Bratři nyní zvažují zakoupení nové žací trojkombinace. Jelikož jsou se stávající spokojeni, bude stejné značky.

Pohled na pásový dopravník, jehož rychlost posuvu lze regulovat, a na prstový kondicionér, který zajišťuje nalámání pícniny
Pohled na pásový dopravník, jehož rychlost posuvu lze regulovat, a na prstový kondicionér, který zajišťuje nalámání pícniny

Redakce Agroportal24h.cz zastihla soupravu při sklizni travního porostu na Plzeňsku a na pozemcích, na nichž pan Hána sekl poprvé. Žací stroj je osazen vysokými plazy (standardně jsou nízké) a díky hydraulickému třetímu bodu na traktoru lze žací stroj naklápět. Podle slov majitele, když se sklízí jetel nebo vojtěška, se žací stroj posadí více na „paty“ a když chce přejet na louku, tak naopak na „špičky“ a seče nízko. Žací stroj má hydropneumatické odpružení, nikoliv standardní pružinové. Obsluha tak může z kabiny volit zatížení žacího stroje. „Žací stroj odlehčuji v případě, když se seče hrách nebo se seče na orné půdě, kde je možné zanechávat vyšší strniště, je tam více kamenů a je vysoký otěr plazů,“ zmínil pan Hána a dodal: „Tažený čelní žací stroj je odlehčený pružinami (skládá se z paralelogramu a předního zavěšení, pozn. redakce). Čelní rám je stabilní a žací stroj se neustále pohybuje. Je to způsobeno tím, jak kopíruje terén – je to opět o tom, jak si nastavím odlehčení. Při prvních sečích (tzv. odplevelovačce) nebo při sečích na orné půdě je lepší, když je čelní žací stroj více odlehčen, pak tolik netrpí. Opravdu perfektně kopíruje terén.“

Vlastní montážní skupina hydrauliky je určena pro pohon dopravníků
Vlastní montážní skupina hydrauliky je určena pro pohon dopravníků

Výměna nožů je podle majitele díky systému rychlé výměny otázkou vteřin. Není k tomu potřeba nářadí, pouze speciální klíč, kterým se odtáhne pružina držící nůž. Nůž se jednoduše nasadí na čep. Jednoduchý je i přechod z dopravní polohy do pracovní a naopak. „Když přijedu na pozemek, nastavím si žací stroj do pracovní polohy, zaaretuji přední ramena (čelní žací stroj je na jeden hydraulický okruh) a sklopím ochranné boční kryty. U zadních žacích strojů téměř nic z venku nenastavuji, vše se ovládá pohodlně z traktoru. Kdybych měl dva hydraulické okruhy i vpředu (na ovládání ramen a sekačky), tak nemusím z traktoru vylézat ven vůbec. Přední i zadní žací stroje mají mechanické zajištění přepravní polohy pro větší bezpečnost,“ uvedl na závěr majitel.

Koncem prosince loňského roku byla zakoupena další žací trojkombinace SaMASZ, foto BIOFARMA-HTL
Koncem prosince loňského roku byla zakoupena další žací trojkombinace SaMASZ, foto BIOFARMA-HTL