Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

BEDNAR FMT uzavírá rok 2021 s rekordním obratem. Aspiruje na největšího výrobce zemědělských strojů pod vlastní značkou v rámci ČR

Zveřejněno: 23. 1. 2022

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Zpočátku pouze obchodní společnost založená pod názvem Strom Export s.r.o. koupila v roce 2006 první výrobní halu v Rychnově nad Kněžnou. Ve stejném roce dosáhla obratu 120 mil. CZK. Zaměstnávala přibližně 20 stálých členů týmu. Do roku 2006 byla společnost pouze „prostředníkem“ mezi výrobcem a zemědělcem bez vlastního výrobního zázemí, ale s jasnou vizí moderního zemědělství. Na otázky k aktuální problematice odpovídá Vojtěch Bednář, výrobní ředitel a Jan Bednář, obchodní ředitel.

Vzrůstající zájem o secí stroje BEDNAR FMT OMEGA a nově i širokozáběrové secí stroje BEDNAR FMT EFECTA CE přiměl společnost k přestavbě velké montážní linky.

Výroba je živý mechanizmus. Co se podařilo a jakým nástrahám čelil výrobní závod BEDNAR FMT?

Růst firmy BEDNAR FMT a zejména neustále vzrůstající objem výroby si žádá nové postupy při řízení práce. V roce 2021 se nám ve výrobním závodě podařilo implementovat informační a řídicí systém. Umožnil významně zvýšit produktivitu a efektivitu práce. Velký počet zaměstnanců a stanovišť již totiž nelze řídit jinak než systémově. Management firmy a vedoucí pracovníci tak mají denní reporting výkonu jednotlivých stanovišť. Dokážeme například efektivněji řešit problémy, které mohou vzniknout ve výrobním procesu i plánovat samotnou výrobu. Budování kvalitního informačního systému bude i nadále naší prioritou.

„Nově příchozí rok 2022 se nese opět ve znamení výrazného nárůstu objednávek. Již v tuto chvíli dosahují takové výše, která by odpovídala obratu společnosti 3,2 mld. CZK.”
Jan Bednář, obchodní ředitel, BEDNAR FMT

Významným krokem ke zvýšení efektivity práce a urychlení jednotlivých kroků ve výrobě bylo i spuštění poloautomatického skladu a rozšíření o další automatické vertikální sklady. Dvě třetiny položek z celkového objemu skladu (nerámových konstrukcí) uskladňujeme poloautomatickou či automatickou technologií. Vzrůstající zájem o secí stroje BEDNAR FMT OMEGA a nově i širokozáběrové secí stroje BEDNAR FMT EFECTA CE nás přiměl k přestavbě velké montážní linky. Podařilo se tak navýšit počet pracovišť potřebných pro montáž těchto strojů, abychom byli schopni uspokojit poptávku zákazníků.

Ladislav Bednář (majitel společnosti BEDNAR FMT), Vojtěch Bednář (ředitel výroby) a Jan Bednář (obchodní ředitel).
Ladislav Bednář (majitel společnosti BEDNAR FMT), Vojtěch Bednář (ředitel výroby) a Jan Bednář (obchodní ředitel).

Jsme rádi, že společnost BEDNAR FMT má ve svém regionu pověst perspektivního a stabilního zaměstnavatele. Tomu nasvědčuje i fakt, že během roku docházelo k postupnému náboru a zajištění dostatečného počtu zaměstnanců výrobního závodů na všech úrovních – od dělnických profesí až po manažerské pozice. V závěru roku 2021 se nám podařilo dokončit výstavbu nové nákladní vrátnice, kde našlo zázemí oddělení expedice strojů.

Nová nákladní vrátnice společnosti BEDNAR FMT.
Nová nákladní vrátnice společnosti BEDNAR FMT.

Nová nákladní vrátnice společnosti BEDNAR FMT představuje nejenom reprezentativní vjezd. V rámci tohoto objektu jsme mysleli i na řidiče, pro které jsme zde vybudovali zázemí (šatny, sprchy, denní místnost).

Stejně jako většina průmyslových firem se i naše společnost BEDNAR FMT potýkala s řadou problémů. Šlo hlavně o přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci. U některých položek je nutné odhadovat spotřebu a objednávat je s dodací lhůtou 10 až 16 měsíců. Na ekonomickém výsledku společnosti se negativně podílí i trend růstu dodavatelských cen. Jde především o zdražení vstupních materiálů, resp. nedostatek některého hutního materiálu. Dodavatelské ceny dále ovlivnily stále rostoucí náklady spojené s energií a růstem mezd.

Jaký byl rok 2021 pro společnost BEDNAR FMT z pohledu obchodu a budování distribuční sítě?

V roce 2021 uzavřela společnost BEDNAR FMT hospodářský rok s rekordním obratem přes 2,5 mld. CZK. Oproti roku 2020 je to nárůst o 17 %a také je to téměř 21× tolik, co před pouhými 15 lety. Vyrovnáváme tak obrat předního tuzemského výrobce traktorů a získáváme perspektivu stát se největším výrobcem zemědělských strojů pod vlastní značkou v rámci ČR. Na dosaženém obratu se v minulém roce podílelo cca 450 zaměstnanců.

BEDNAR FMT uzavírá rok 2021 s rekordním obratem. Aspiruje na největšího výrobce zemědělských strojů pod vlastní značkou v rámci ČR
BEDNAR FMT uzavírá rok 2021 s rekordním obratem. Aspiruje na největšího výrobce zemědělských strojů pod vlastní značkou v rámci ČR

BEDNAR FMT se v posledních 5 letech stal společností s promyšleným portfoliem strojů na zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. Distribuuje je celosvětovou prodejní sítí, ve které převládají prémioví dealeři s jasnou obchodní strategií, vyplývající z maximální péče o konečného zákazníka.

Poměr prodejů společnosti BEDNAR FMT, co se týče geografického rozložení, je: 7 % v ČR, 49 % v EU (mimo CZ), 35 % třetí země, 9 % zámoří. Dlouhodobým cílem je vytvořit 3. silný odbytový pilíř opírající se o zámořské trhy, který by vedle EU a třetích zemí přesáhl 30 % na celkových tržbách. Nově příchozí rok 2022 se nese opět ve znamení výrazného nárůstu objednávek. Již v tuto chvíli dosahují takové výše, která by odpovídala obratu společnosti 3,2 mld. CZK.

Toto číslo je jasným důkazem, že jsme významným hráčem v odvětví výrobců závěsné zemědělské techniky, rostoucí obliby strojů BEDNAR FMT u zákazníků i zájmu autorizovaných obchodních partnerů zastupovat stroje společnosti BEDNAR FMT na lokálních trzích.