Nadělte si pod stromeček techniku SIP a PICHON
Dnes je 4.12. – svátek slaví Barbora

Řádkový kypřič Bednar FMT Strip-Master jako high-tech ochrana půdy před vodní a větrnou erozí

Zveřejněno: 1. 10. 2021

Bednar FMT obohatil svůj sortiment techniky pro přípravu půdy a setí o řádkový kypřič uplatnitelný při zpracování půdy metodou strip-till. Ve srovnání s obdobnými konkurenčními stroji vyniká svou robustností, prémiovým vybavením, variabilitou a možností spojení se zásobníky Bernar Ferti-Box či Combo System CS. To znamená, že současně s pásovým zpracováním půdy zvládá rovněž aplikovat minerální hnojiva, kejdu či digestát.

Řádkový kypřič Strip-Master EN 6000 je určen pro zpracování půdy metodou strip-till.

Vedle podmítačů a secích strojů Bednar FMT se na školení obchodních zástupců ve Svatém Mikuláši, o kterém jsme již psali, těšil velké pozornosti i řádkový kypřič Bednar FMT Strip-Master EN 6000 (ve výbavě s dvanácti vozíky). Je určen pro zpracování půdy metodou strip-till, a je tedy nástrojem, který půdu zpracovává šetrně a předchází vodní a větrné erozi. „V souvislosti s dynamickou změnou počasí v posledních několika letech, která přinesla vysoké teploty ve vegetačních obdobích a nevyrovnaný a nedostatečný úhrn srážek, a s ohledem na změnu metodiky a legislativních norem protierozních opatření na erozních pozemcích začal v roce 2016 vývoj modifikované technologie vertikálního zpracování a hnojení půdy (kapalná i granulovaná forma) pro erozně nebezpečnou kukuřici, ale i pro další plodiny,“ uvádí ke stroji firma Bednar FMT. Při vývoji byl kladen důraz na protierozní vlastnosti, které jsou stanoveny národní legislativou (Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění č. 292/2018 Sb.) pro dodržování Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES č. 5).

Kypřič pracuje následovně: Kotoučové krojidlo rozřízne posklizňové zbytky, odstraňovač posklizňových zbytků vyčistí řádek a o zpracování pásku se postará kypřicí slupice.
Kypřič pracuje následovně: Kotoučové krojidlo rozřízne posklizňové zbytky, odstraňovač posklizňových zbytků vyčistí řádek a o zpracování pásku se postará kypřicí slupice.

Kypřič disponuje sklopným rámem a je schopný pracovat s roztečí 45/50 a 70/75/80, jednotlivé vozíky lze posouvat. Vše je koncipováno tak, aby bylo nastavení jednotlivých roztečů co nejjednodušší a nejkomfortnější. Přítlak je zajištěn přes paralelogram. Jedna pístnice jistí celou kypřicí slupici nezávisle na ostatních.

Jak pracuje kypřič Bednar FMT Strip-Master?

Kypřič Bednar FMT Strip-Master pracuje následovně: Kotoučové krojidlo rozřízne posklizňové zbytky, odstraňovač posklizňových zbytků vyčistí řádek a o zpracování pásku se postará kypřicí slupice. Krojidlo je nastavitelné. V zadní části může být stroj vybaven dalším různorodým příslušenstvím. Prezentovaný model byl vybaven pružinou s odpruženými zadními válečky, u kterých lze nastavovat přítlak. Válečky přijdou vhod při aplikaci kejdy – do kontaktu přijdou jen s povrchem půdy, přičemž nic neutužují. Jednotlivé pracovní jednotky jsou dvojí délky, v řadě se pravidelně střídají krátká a delší. Při aplikaci minerálních hnojiv se namísto válečků používají speciálně tvarované prsty, které půdu utuží do hloubky podrývací radlice. Do budoucna firma Bednar FMT plánuje nabídnout úzká i široká dláta či pouze kotouče (pokud se neaplikuje hnojivo). Zajímavostí je použití předních opěrných kol, což u tohoto typu stroje není obvyklé.

Seřízení stroje je komfortní a jednoduché, téměř vždy lze provádět bez použití nářadí. Výška prořezu je nastavitelná ve třech stupních a nastavení hloubky zpracování se provádí přes čep a závlačku.

Ve srovnání s obdobnými konkurenčními stroji vyniká svou robustností, prémiovým vybavením, variabilitou a možností spojení se zásobníky Ferti-Box či Combo System CS.
Ve srovnání s obdobnými konkurenčními stroji vyniká svou robustností, prémiovým vybavením, variabilitou a možností spojení se zásobníky Ferti-Box či Combo System CS.

Stroj může být opatřen rozdělovací hlavou na minerální hnojiva nebo aplikační hlavou s řezacím systémem pro aplikaci kejdy nebo digestátu. Možné je aplikovat i dva různé druhy hnojiv nebo dávek hnojiv. Stroj je schopen ukládat hnojivo i do dvou různých hloubek.