Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.7. – svátek slaví Libor

GIANT V621 patnáct let pracoval v čistírně odpadních vod, nahradí jej G3500 X-TRA

Zveřejněno: 7. 1. 2021

Waterboard De Dommel spravuje vodní toky ve 32 obcích a zaměstnává více než 450 zaměstnanců. Je také zodpovědná za ochranu 890 000 lidí před povodněmi. Jedna z osmi čistíren odpadních vod se nachází v Eindhovenu, kde byl nakladač GIANT V621 po patnácti letech nahrazen novým modelem GIANT G3500 X-TRA.

S nakladačem bylo zakoupeno nejrůznější příslušenství. Kromě lopaty na zeminu a paletizačních vidlí bude nakladač používat i zametací stroj

Společnost Waterboard De Dommel se dlouhodobě zabývá monitorováním kvality povrchových vod, stavu a průtoku vodních toků v různých oblastech Nizozemska. Poskytuje řekám větší prostor k toku a předchází povodním ve venkovských oblastech. Regulace hladiny vody má zásadní význam pro zemědělské a rekreační odvětví.

V Nizozemsku se denně spotřebuje 120 litrů vody na osobu a tato voda se zašpiní, když lidé myjí, vaří, sprchují, spláchnou toaletu atd. Tato špinavá voda končí v komunálních kanalizacích a musí se vyčistit. Čištění odpadních vod je jedním z nejdůležitějších úkolů společnosti Waterboard De Dommel. Odpadní voda protéká kanalizačním potrubím do čistírny odpadních vod. Zde je odpadní voda dostatečně vyčištěna, aby mohla odtéct zpět do potoka nebo řeky.

V čistírně odpadních vod v Eindhovenu 15 let používali nakladač GIANT V621 pro plnění nejrůznějších pracovních činností. Nyní byl nahrazen zbrusu novým nakladačem GIANT G3500 X-TRA s kabinou. „Protože areál v Eindhovenu má patnáct hektarů, považovali jsme za důležité, aby byl stroj vybaven kabinou. Díky tomu také můžeme nakladač používat po celý rok. Zabezpečovat bude nakládku a vykládku nákladních vozidel, manipulaci s předměty a kontrolu areálu,“ uvedl Mario Verbeek z Waterboard De Dommel.

Kvalitní stroj vydrží roky

„Volba nového nakladače byla rychlá. Protože jsme s předchozím nakladačem pracovali více než patnáct let, víme, že kvalita strojů GIANT je dobrá. Stav nakladače V621 je stále tak dobrý, že je stroj nyní používán v jiném středisku,“ uvedl Verbeek a pokračoval: „Jsme přesvědčeni, že s nakladačem G3500 X-TRA se v nadcházejících letech můžeme posunout vpřed. Servis provádí autorizované prodejní a servisní středisko GIANT, aby byla stroji vždy věnována náležitá péče. Stroj používá pouze omezený počet zaměstnanců.“

Všestranné využití

S nakladačem bylo zakoupeno nejrůznější příslušenství. Kromě lopaty na zeminu a paletizačních vidlí bude nakladač používat i zametací stroj.

Kromě výše zmíněné kabiny je model G3500 X-TRA vybaven řadou dalších doplňků, které zajišťují profesionální provádění prací. „S nakladačem budeme jezdit po veřejných komunikací, proto je stroj vybaven osvětlením. Okamžitě jsme nechali osvětlení a pracovní světla vyrobit v LED provedení, abychom měli v zimních měsících hodně světla," uvedl Verbeek.