Dnes je 1.10. – svátek slaví Igor

Jak informoval dobový článek o největší továrně Wichterle & Kovářík na výrobu hospodářských strojů v 30. letech

Zveřejněno: 2. 11. 2020

Závody Wichterle & Kovařík kdysi byly největší továrnou na hospodářské stroje v republice. Článek o továrně vyšel v obrázkovém týdeníku Letem světem (v roce 1931), který byl vydávaný ve spolupráci s Klubem českých turistů. Níže vám představujeme celé znění dnes už dobového článku. V 30. letech 20. století už nastupovala hospodářská krize a později vypukla 2. světová válka.

Traktor značky Wikov 32, starší a silnější bratr vedle zobrazeného traktoru pohání mlátičku. Také tento traktor může býti poháněn petrolejem

Závody Wichterle & Kovařík, úč. spol., továrny na stroje, v Prostějově vznikly spojením firem F. Wichterle a F. & J. Kovařík. Obě tyto firmy měly dlouhou, mnohaletou tradici.

Předsedou správní rady je Lambert Wichterle, místopředsedou bývalý ministr dr. inž. Frant. Kovařík.

Společnost je dnes největší továrnou na hospodářské stroje v republice. Rozkládá se na ploše až 250 000 m2. Poloha závodu je velice výhodná, neboť tyto leží v bezprostřední blízkosti prostějovského hlavního nádraží a jsou připojeny vlečkou na obě prostějovské trati. Doprava po rozsáhlých závodech zprostředkuje se kolejemi pro železniční vozy v délce asi 3 1/2 km, jakož i továrními kolejemi, které spojují všechny dílny.

Svou výbornou jakost dokázaly prostějovské stroje na mnoha a mnoha výstavách domácích i cizozemských, kdež byly vyznamenány vždy prvními cenami. Úspěchy tyto jsou ještě zvětšeny tím, že závody Wichtere & Kovařík jsou pevně zakotveny na trzích cizích států, jež jsou pokládány za průmyslově velmi vyspělé. Tak vývoz směřuje do Německa, do Francie, dále pak do Polska, Jugoslavie, Rumunska a Rakouska. Odbyt do ciziny v posledních letech stále stoupá.

Ve zvláštním závodě, odděleně od ostatní výroby, umístěno je oddělení automobilů a zemědělských traktorů, s jejichž výrobou závody započaly před 4 roky. Vozy i traktory nesou značku Wikov.